Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Vi agerade i ett akut läge för att rädda liv

KI agerade sakligt och korrekt i en mycket svår situation, skriver Ole Petter Ottersen.
Foto: MAXIM THORÉ/BILDBYRÅN
Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen.
Foto: ERIK FLYG

Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen svarar på kritiken mot samarbetet med kinesiska företaget BGI:

”Hade vi inte genomfört inköpet hade arbetet mot pandemin försvårats. KI tog ansvar och agerade i ett akut läge för att bidra till arbetet mot smittspridning och för att rädda liv.”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. Maria Nilsson, Liberalerna, skriver att Karolinska institutet (KI) har ett omfattande samarbete med ”ett mycket kontroversiellt kinesiskt företag”, att ”det är på många sätt uppseendeväckande” och att hon har ”begärt att KI:s rektor kommer till utbildningsutskottet för att förklara KI:s agerande”. Hon utgår från en artikel som Expressen publicerade samma dag: ”KI samarbetar med kritiserat företag i Kina”

Jag håller med Maria Nilsson om bristen på demokrati i Kina. Den som följt KI engagemang för demokratiska värderingar, akademisk frihet och mot hot, förföljelse och trakasserier vet att vi inte bara tar ställning utan också agerar aktivt i sådana frågor såväl nationellt som internationellt.

Bakgrunden till beslutet

Bakgrunden i korthet: Våren 2020 stod vi inför den värsta pandemin på många årtionden. Testkapaciteten i Sverige motsvarade inte de behov som snabbt uppstod. Forskare vid KI och SciLifeLab, med tillgång till laboratorier och utrustning, insåg att de kunde göra en angelägen insats för samhället; att göra analyser av covid-tester i stor skala. Med extern finansiering träffades ett avtal med ett kinesiskt företag som tillhandahöll nödvändigt material som var kompatibelt med den utrustning som fanns. Företaget är sedan tidigare leverantör till andra svenska och utländska aktörer.

Jag kommer gärna till utbildningsutskottet och diskuterar det här. KI har inget att dölja.

Analysverksamheten kom igång redan i april 2020. Mer än en miljon analyser har genomförts – en stor andel av den totala mängden i Sverige. 

Den aktuella utrustningen var vid tiden en bristvara. Det handlade om att träffa ett avtal direkt med företaget – eller tvingas vänta länge på leverans, vilket inneburit en avsevärd försening för utbyggnaden av kapaciteten och betydligt sämre möjligheter motverka smittspridningen.

Upphandlingsreglerna följdes

I Expressens artikel står det att KI rundade lagen om offentlig upphandling. Det är inte korrekt. KI har följt lagen genom att tillämpa upphandlingsformen ”förhandlat förfarande utan föregående annonsering”. Beslut har fattats i enlighet med den lagstiftning som gällde vid det tillfället och är helt i linje med den vägledning som EU-kommissionen gav ut den 1 april 2020 om användning av reglerna om offentlig upphandling i nödsituationen i samband med covid-19-krisen. 

EU-kommissionens vägledning stärker bedömningen att KI agerade sakligt och korrekt i en mycket svår situation. Den svenska domstolsprövning som har gjorts av avtal och den valda upphandlingsformen bekräftar dessutom att agerandet från KI var riktigt utifrån rådande situation.

KI har konsekvent varit helt öppet med den här upphandlingen och redogjort, bl a på KI:s webbplats, om bakgrund, syfte och process.

Testdata har inte delats med kinesiska företaget

De tester och analyser av svenska covid-tester som genomförts vid KI har inte delats med det kinesiska företaget eller med annan extern part. Sådan data skyddas enligt svensk lagstiftning om bland annat patientsekretess. En genomförd risk- och sårbarhetsanalys bekräftar att obehörig part inte kunnat ta del av data. Med detta sagt är det självklart så att vi måste vara mycket vaksamma för den här typen av risker och för den utveckling vi ser i Kina gällande insamling av data i stor skala. 

Avslutningsvis: Jag kommer gärna till utbildningsutskottet och diskuterar det här. KI har inget att dölja, vi har följt gällande lagstiftning, inte brutit mot några regelverk och jag är trygg med den bedömning vi gjorde tidigt våren 2020. Hade vi inte genomfört inköpet hade arbetet mot pandemin försvårats. KI tog ansvar och agerade i ett akut läge för att bidra till arbetet mot smittspridning och för att rädda liv. 


Av Ole Petter Ottersen

Rektor Karolinska institutet