Vet Carola Lemne vad Arbetsförmedlingen gör?

Johan Berg, arbetsförmedlare.
Foto: Privat
Carola Lemne, vd Svenskt näringsliv.
Foto: OLLE SPORRONG
Foto: BERTIL ERICSON / TT / TT NYHETSBYRÅN

Carola Lemne, vd för Svenskt näringsliv, vill lägga ner Arbetsförmedlingen.

Problemet är att hennes argument i mångt och mycket faktiskt saknar grund, skriver arbetsförmedlaren Johan Berg. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

”Lägg ned Arbetsförmedlingen helt och hållet”. Det sade Svenskt näringslivs vd Carola Lemne i en intervju till Sveriges radio den 4 juli. Låt i stället andra aktörer ta över Arbetsförmedlingens uppdrag. Problemet med förslaget och de argument som Lemne och Svenskt näringsliv lyfter fram är att de kraftigt kan ifrågasättas och som i mångt och mycket faktiskt saknar grund. 

Lemne lyfter fram det faktum att arbetsgivare visar sig ha lågt förtroende för Arbetsförmedlingen (AF). Svenskt näringsliv genomför förtroendemätningar bland sina medlemmar, så även Företagarna sedan flera år tillbaka. Problemet med de här förtroendemätningarna är att de inte anger vad svenska arbetsgivare i stort faktiskt tycker om Arbetsförmedlingen. I den rekryteringsenkät som SCB har genomfört på uppdrag av Riksrevisionen och som redovisas i Riksrevisionens rapport från 2010, framgår att arbetsgivares förtroende för AF är klart mer positivt än negativt. En tredjedel av arbetsgivarna angav att de hade stort förtroende för AF. Riksrevisionens enkät ger en heltäckande bild av vad svenska arbetsgivare tycker, då enkäten omfattar ett slumpmässigt urval av arbetsgivare från SCB:s företagsregister. Detta gör vare sig Svenskt näringslivs eller Företagarnas medlemsundersökningar.  


Svenskt näringslivs vd anger även att uppdraget vad gäller utbetalningar av ersättningar i stället kan läggas över på Försäkringskassan. Det är ett intressant uttalande. Arbetsförmedlingen handlägger inte i dag utbetalningar av några ersättningar till arbetssökande annat än till nyanlända personer inom etableringsuppdraget, i form av etableringsersättning. Nyligen beslutade regeringen om att utbetalning av etableringsersättningen från och med 1 januari nästa år kommer att ansvaras av Försäkringskassan. Detta tycks ha gått Lemne helt förbi. 

Detsamma tycks vara vad gäller att vara inläst på relevant forskning på området. Lemne säger att ”vi tror att det både skulle bli bättre resultat och mycket billigare” att använda rekryterings- och bemanningsföretag. Ett märkligt uttalande, då både svensk och internationell forskning visar att privata aktörer inte har bättre resultat än offentlig arbetsförmedling, enligt uppgifter från IFAU. Ett klassiskt exempel är jobbcoachningssatsningen som gjordes under Alliansregeringen, där studier visar att vi presterade minst lika bra som de privata jobbcoacherna. Svenskt näringsliv har tidigare brukat använda sig av statistik som visar att arbetsförmedlare i genomsnitt förmedlar mindre än ett jobb per månad. Det är dock en väldigt förenklad bild av vad en arbetsförmedlare gör. Statistiken beskriver inte de insatser som handlar om att rusta människor inför ett arbete, något som utgör en stor del av vårt arbete. Detta inte minst i dag då de inskrivna till 75 procent utgörs av så kallade utsatta grupper, en grupp som aldrig tidigare har varit större än vad den är i dag. 


När det gäller frågan om att privatisering av statlig kärnverksamhet skulle innebära besparingar och effektiviseringar saknas belägg för detta med anslutning till Statskontorets rapport Att göra eller köpa? – Om outsourcing av statlig kärnverksamhet från 2015. Måhända att Arbetsförmedlingen kostar 80 miljarder. Värt att nämna är att endast tio procent är förvaltningskostnader, dvs. kostnader för löner, lokaler etc. Den största delen utgörs av kostnader för anställningsstöd, a-kassa och andra ersättningar till arbetssökande. 

Carola Lemnes och Svenskt näringslivs argument för en nedläggning av vår myndighet håller inte. 


Johan Berg

Arbetsförmedlare