Vem ska rösta på S när folkhemmet raseras?

Ojämlikheten växer i Stefan Löfvens Sverige. Väljarstödet riskeras och V kan bli det nya S, skriver debattörerna.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Samtidigt växer stödet för SD.
Foto: SVEN LINDWALL
Christina Abrahamsson, styrelseledamot Hyresgästföreningen västra Sverige.
Kristoffer Lundberg, ordförande för Hyresgästföreningen västra Sverige.

Generationerna före oss har byggt ett av världens rikaste och mest rättvisa länder. Vill regeringen lämna över en nation som ökar sina ojämlikhetstal snabbast inom OECD?

Medan vi sover – vaggade i tilliten för Löfvens förhandlingsförmåga – jublar Centern, Liberalerna och SD, skriver Kristofer Lundberg och Christina Abrahamsson från Hyresgästföreningen västra Sverige.  

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Vid riksmötets öppnande blev det uppenbart att Socialdemokraterna genomför Centerns och Liberalernas bostadspolitiska program; till att börja med genom att förändra strandskyddet anpassat till exploateringstrycket i äkta liberal anda och sen att förändra byggregler. På tur står att se över hyressystemet, vilket enligt borgerlig politik innebär fri hyressättning för fastighetsvärden under täckmanteln att lägenheternas kvalitet och läge får större betydelse. Tvivlaren uppmanas läsa Centerns och Liberalernas bostadspolitiska program. 

Medan vi sover, vaggade i tilliten för Stefan Löfvens förmåga att förhandla och för socialdemokratiska partiets regeringsduglighet, i förhoppningen att Januariöverenskommelsens förslag blir begravda i någon utdragen utredning, jublar Centern och Liberalerna, med all rätt, tillsammans med Sverigedemokraterna som ökar i opinionsundersökningarna då tilltron till de traditionella partierna sjunker. Regeringsförklaringen lästes upp av en leende och nöjd statsminister men kommer verkligen genuina socialdemokrater, de fackliga leden och hyresgästkollektivet böja sig under den socialdemokratiska partipiskan i stället för att ta strid för hyresrätt, arbetsrätt och välfärd?

Till höger om Reinfeldt & Borg

Reinfeldt och Borg införde aldrig marknadshyra för de insåg att beslutet inte hade förankring i de breda folklagren och skulle innebära ett politiskt självmord eftersom 84 procent av befolkningen är emot marknadshyra både i nyproduktion och i det befintliga beståndet. Socialdemokraterna genomför därmed en bostadspolitik de borgerliga inte ens vågat drömma om tidigare. Fastighetsägarna är mer än nöjda då bostads- och socialbidragen höjs vilket ger en ren överföring av skattemedel till dem. 

Hyresgästföreningen flyttar fram positionerna burna av en folklig opinion som är sprungen ur en helig vrede.

Socialdemokratin riskerar förlora väljare och Vänsterpartiet blir det nya S. Vem röstar på ett parti som raserar folkhemmet till krishemmet och som politiskt öppnar upp för fler miljardärer och riskkapitalbolag som Blackstone? Ett bolag som nu etablerar sig i Sverige och vars affärsidé är att köpa upp och lyxrenovera det befintliga bostadsbeståndet så att ingen som bor där har råd att bo kvar. En affärsmetod som även etablerade fastighetsbolag som Balder, Wallenstam och Stena anammat och tyvärr sprider sig affärsmetoden inom allmännyttan. Vi ser detta när hyran på 64 kvadratmeter kan öka med 3 500 kronor efter renovering och inget hindrar höjningen för hyresnämnden tolkar lagen till fastighetsbolagens fördel till 98 procent. Det kan och bör politiken förändra. 

Bostadsministern ”har inte tid”

Hyresgästföreningen i västra Sverige har bjudit in bostadsminister Per Bolund Miljöpartiet att föreläsa om Januariöverenskommelsen men bostadsministern har inte tid under hösten 2019 så vår inbjudan står fast inför våren 2020. Dialog är viktig mellan beslutsfattare och de den förda politiken faktiskt kommer drabba. 

Nu fokuserar regeringen på att avskaffa värnskatten till ett pris av sex miljarder där de med inkomster över 700 000 gynnas allra mest. Merparten i inkomstkategorin bor inte i hyresrätt, de äger sitt boende, och gynnas redan i dag av staten med miljarder i bidrag till boendet. Bidrag som bland annat går till att byta ut fullt fungerande kök samtidigt som boende i hyresrätt inte sällan lever i mögelskadade lägenheter. Hyresrätten måste värnas för att ge alla en bostad och kommunerna ska leva upp till bostadsförsörjningsansvaret.

FN varnar för slumområden

Generationerna före oss har byggt ett av världens rikaste och mest rättvisa länder. Vill regeringen lämna över en nation som gått från det mest jämlika landet i världen till ett land som snabbast ökar sina ojämlikhetstal inom OECD-länderna? Ett land som får kritik av FN:s rapportör inom bostadsfrågor för att vi skapar slumområden. 

Nationella manifestationer visar missnöjet med regeringens bostadspolitik. Att revidera förhandlingsmodellen kommer gynna fastighetsbolagen precis som hyreslagen gynnar dem i dag. Hyresgästföreningen har visat sig förhandlingsdugliga men nu står tre miljoner i medelklassen, arbetarklassen och en växande underklass inför en kris där hyresrättsinnehavarna missgynnats till skammens gräns och resulterar i att än mer av konsumtionsutrymmet läggs på hyran och många får svårt att klara sin vardag. 

Därför reser vi motstånd. Hyresgästföreningen flyttar fram positionerna burna av en folklig opinion som är sprungen ur en helig vrede mot orättvisor vi inte längre kan böja oss för – och vi kommer att höras. 


Av Kristofer Lundberg

Ordförande Hyresgästföreningen västra Sverige

Ordförande, HGF Angered Göteborg

Christina Abrahamsson

Ledamot i regionstyrelsen Hyresgästföreningen västra Sverige

Ordförande, HGF Centrum Göteborg