Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Vässa kontrollen av diskrimineringslagen

Nyamko Sabuni. Foto: Cornelia Nordström

För vänstern är det viktigare att vinna debatten än att genomföra politik - det är liberal jämställdhetspolitik som ser till att det inte ska straffa sig att vara tjej, skriver Nyamko Sabuni.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Under 2013 kommer det födas lite mer än 50 000 flickor i Sverige. Kanske blir de vanligaste namnen återigen Alice och Maja. Om Sverige inte förändras kommer de under sin livstid ha tjänat tre miljoner kronor mindre än killarna som föddes samtidigt. De kommer ägna trekvart om dagen mer åt obetalt hemarbete, vilket på ett år bli sju veckor!

De löper större risk att känna sig stressade, drabbas av ohälsa, gå ner i arbetstid när de får barn, halka efter i karriären eller till och med diskrimineras av arbetsgivaren. Kort sagt, Alice och Maja begränsas från att förverkliga sina drömmar för att de föds till flickor i Sverige 2013.

Orättvisorna på arbetsmarknaden kan paradoxalt nog ofta kopplas till den mest positiva dagen i våra liv; födseln av våra barn. Föräldraskapet kan tragiskt nog bli kostsamt ekonomiskt och hälsomässigt för kvinnor.

Alliansen har allt att vinna på att uppdatera arbetslinjen så att den bättre passar småbarnsfamiljer. Vi behöver en ambitionshöjning för jämställdheten på arbetsmarknaden liknande den vi genomfört för kampen mot våld mot kvinnor.

Kvinnor ska ha lika goda möjligheter att tjäna pengar som män. Det är fullständigt oacceptabelt att kvinnors utbildningar lönar sig så lite. Alliansens politik har säkerställt satsningar på välfärden trots den ekonomiska krisen. Vi har sänkt skatten så att en undersköterska har en extra månadslön om året och rutavdraget skapar jobb och företagane i kvinnodominerade sektorer. Vi ser att löneskillnaderna börjat minska något. Men det räcker inte.

För att kvinnor ska kunna göra karriär på samma sätt som män måste politiken riva de hinder som småbarnsföräldrar möter. Diskrimineringslagen har skärpts och gett individer bättre möjligheter till upprättelse. Lagen kräver också att företagen genomför lönekartläggningar för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön. Men tillsynen av lagen, och speciellt den delen som handlar om lönekartläggningar för att säkerställa rättvisa löner, måste fungera bättre.

För att kvinnor ska kunna göra karriär på samma sätt som män måste politiken riva de hinder som småbarnsföräldrar möter. Inte minst måste ansvaret för barnen fördelas mer jämlikt mellan pappor och mammor. Det handlar om att förändra såväl attityder och normer som att skapa ersättningssystem som uppmuntrar både kvinnor och män att arbeta och ta ansvar för barnen.

Det är inte vänsteroppositionens lösningar som småbarnsföräldrar efterfrågar, vare sig det gäller slopat rutavdrag till förmån för rot eller stopp för valfrihet och företagande inom skola och omsorg. Nyblivna mammor prioriterar inte debatten för att fastställa om det är vänster eller höger som är bäst för feminister, som Uje Brandelius, V, skrev om på Sidan 4.

Jämställdhetskampen har alltid bestått av många rörelser som inte lyder vänsterpartiers partiböcker. Liberaler har spelat en central roll, från kvinnors rösträtt till särbeskattning och de reformer som alliansen nu genomför. Till exempel kampen mot våld mot kvinnor, kunskap om kvinnors ohälsa, hedersförtryck, utveckling av förskolan och jämställdhetsintegrering i kommuner och myndigheter. Från dag ett har regeringen satsat mer resurser på jämställdhet än tidigare regeringar.

För vänstern har det alltid varit viktigare att vinna debatten än att faktiskt genomföra politiken - mycket snack och lite verkstad. Det illustrerades inte minst när oppositionen trots mycket snack om kvoterad föräldraförsäkring inte gick till val på det.

Det är dags för liberaler och alliansföreträdare att räta på ryggen och börja ta den debatten. Det är vi som säkerställer fortsatt utveckling av politiken för att Alice och Maja ska kunna leva fria liv.

En liberal jämställdhetspolitik ser till att Alice, Maja och alla andra flickor som föds i Sverige nästa år inte ska behöva ställa frågan varför samhället inte gjorde mer för att det inte ska straffa sig att vara tjej.


Nyamko Sabuni

Nyamko Sabuni, FP, är jämställdhetsminister