Vårt viktigaste vallöfte: Århundradets vårdreform

Det råder ingen tvekan om att vårdplatserna i dag är för få, skriver Ebba Busch.
Foto: Isabell Höjman/TT
Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
Foto: CHRISTINE OLSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Sverige har lägst antal vårdplatser per person i hela EU – en mycket märklig statistik från ett högskatteland som länge var berömt för sin välfärd.

Vi måste genomföra århundradets vårdreform. Det är Kristdemokraternas viktigaste löfte inför valet, skriver partiledaren Ebba Busch.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Norges sjukvårdssystem är från 2002. Danmarks är från 2007. Sveriges? Det är från 1862.

När vi pratar om sjukvården, om köerna och om arbetsmiljön, så får vi inte glömma bort detta faktum. Det svenska vårdsystemet är hopplöst föråldrat, det är inte byggt för den tid vi lever i. Det leder till att patienter hamnar i kläm och personal slits ut. Men de här problemen går att lösa. Våra grannländer har visat det, liksom många andra länder i Europa. Regeringens återkommande argument, att det är för jobbigt, att det är för krångligt, att det aldrig riktigt är rätt tidpunkt, duger inte. Det är köerna och arbetsmiljön som är för jobbiga. Den som är rädd för att ta tag i systemfel har inte i regeringen att göra.

Sverige sämst i EU

Ett av de mest akuta problemen handlar om antalet vårdplatser. Vårdplatserna har blivit allt färre i Sverige under lång tid, trots att folkmängden ökat och att vi lever allt längre. Delvis finns det goda skäl för detta, som att mediciner kunnat ersätta vissa operationer och att många operationer kan göras med lindrigare metoder i dag så att patienten slipper stanna kvar på sjukhuset. Men även om man räknar med sådana förbättringar så är det ingen tvekan om att vårdplatserna i dag är för få. 

Vi vill skala bort de politiska mellanlager som tynger ner sjukvården, skrota landstingen/regionerna och ersätta dem med en organisation som staten ansvarar för.

Faktum är att Sverige har lägst antal vårdplatser per person i hela EU – en mycket märklig statistik från ett högskatteland som länge var berömt för sin välfärd.

Århundradets vårdreform

I den budgetreservation som vi genomdrev tillsammans med Moderaterna och Sverigedemokraterna så säkrade vi 2,9 miljarder kronor för att öka antalet vårdplatser, samt en kvarts miljard för en nationell vårdförmedling som ska korta köerna. Det är jag stolt över. Men låt mig samtidigt vara tydlig med att enbart pengar inte löser problemet. Inte heller får vi någonsin använda restriktioner för att balansera de problem som vår sjukvård har. 

Socialminister Lena Hallengren (S) duckar frågan, menar Ebba Busch.
Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT

Sverige måste göra vad våra grannar redan har gjort. Vi måste genomföra århundradets vårdreform. Det är Kristdemokraternas viktigaste löfte inför höstens val. Vi vill skala bort de politiska mellanlager som tynger ner sjukvården, skrota de tjugoen landstingen/regionerna och ersätta dem med en organisation som staten ansvarar för men som samtidigt ger mer makt till de verkliga proffsen – sjukhusledningar, avdelningschefer och vårdpersonal. Helt enkelt personer som är tränade och vana att planera och genomföra sjukvård.

Hallengren tackar nej till debatt

Det går att göra, om viljan och intresset finns hos beslutsfattarna. Tyvärr verkar intresset från den här regeringen vara väldigt svagt. SVT bad mig diskutera vårdplatser med socialminister Lena Hallengren i Aktuellt. Jag tackade ja, Hallengren tackade nej. Sveriges Radio bad vår ledande sjukvårdspolitiker Acko Ankarberg Johansson diskutera Coronakommissionens arbete med Lena Hallengren i P1 Morgon. Acko tackade ja, Hallengren tackade nej. 

Det är inte oss som socialministern förolämpar genom sitt ständiga duckande, utan alla de människor som antingen behöver sjukvården eller arbetar i den. Det är en attityd som inte direkt talar för att regeringen är beredd att göra något mer än skjuta till någon extra pengapåse när det vankas valrörelse.

50 år av vårdköer räcker

Vår attityd är en annan. Vi är Sveriges vårdparti och den enda garanten för att århundradets sjukvårdsreform kommer att genomföras. 50 år av vårdköer räcker. Sverige ska få samma moderna och effektiva sjukvård som andra europeiska länder redan har.


Av Ebba Busch (KD)

Partiledare