Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Vårt sätt att värna LSS är att följa regelverket

Ann-Marie Begler.
Foto: / PER GROTH

Just nu är assistansersättningen livligt diskuterad i medierna. I den diskussionen finns en rad fakta som är viktiga att klargöra, skriver Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler och Marie Axelsson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Grunden till assistansersättningen är att den ska ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva sitt liv på samma villkor som andra. Det var en världsunik reform när den kom 1994, och är det fortfarande.

Just nu är assistansersättningen – vilka regler som ska gälla, hur tillämpningen går till och hur resurserna fördelas – livligt diskuterad i medierna. I den diskussionen finns en rad fakta som är viktiga att klargöra:


LÄS MER: Min fina bror är ingen fuskare – han vet inte vad det är


■ I Försäkringskassans regleringsbrev från regeringen står att ”Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen”. Detta mål griper vi oss an på flera sätt.

Vi arbetar med att öka rättssäkerheten i våra beslut, vilket bland annat innebär att vi tydligare säkerställer att vi i våra ärenden får korrekt och tillräcklig medicinsk information från hälso- och sjukvården.

Införandet av efterskottsbetalning innebär att utbetalningarna blir rätt från början och att behovet av återkrav minskar. Vi arbetar även för att motverka brottslighet och oseriösa aktörer inom assistansområdet, genom ett systematiskt arbete som utgår ifrån kvalificerade analyser.

Rätten till assistansersättning för enskilda påverkas givetvis inte av det här arbetet. Förutsättningarna för att beviljas assistansersättning är lagreglerade, och Försäkringskassans uppdrag är att genom rättssäkra bedömningar se till att rätt person får rätt ersättning.

■ Det är domstolarna som ytterst avgör hur lagreglerna ska tolkas. Sedan assistansersättningen infördes 1994 har kriterierna för rätten till ersättningen förtydligats genom domar i Högsta förvaltningsdomstolen. Det påverkar bedömningen av vem som har rätt till assistansersättning och i vilken utsträckning.  

Till exempel har en dom i Högsta förvaltningsdomstolen inneburit att en viss typ av assistans endast får ges till brukare med en psykisk funktionsnedsättning.

Det gör att en person som tidigare varit berättigad till ett visst antal timmar assistans, vid ett nytt beslut kan bedömas ha rätt till färre, fler eller lika många, timmar. Den här typen av förändringar i tillämpningen och anpassningen till rättspraxis är en naturlig del av lagstiftningen, och har inte att göra med mål i regleringsbrev eller arbetet mot brottsligheten inom assistansen.

■ Stödet som en person med funktionsnedsättning kan ha rätt till från samhället är ett brett spektrum av insatser, där den statliga assistansersättningen är en av många. En person som inte har rätt till statlig assistansersättning, har i stället ofta rätt till andra typer av stöd, till exempel kommunal personlig assistans.

■ Antalet timmar per brukare fortsätter att öka, samtidigt som antalet brukare ligger på en relativt konstant nivå de senaste åren. I den senaste prognosen från Försäkringskassan räknar man också med en fortsatt ökning av de totala kostnaderna för assistansen de kommande åren.


LÄS MER: Ursäkta, men hur ofta skiter du själv?


För den som lever med en funktionsnedsättning, eller har en nära anhörig som gör det, är besluten som fattas av Försäkringskassan kring stöd och ersättning ofta av helt avgörande betydelse för hur familjens vardagsliv kan utformas.

Vi på Försäkringskassan tar därför vårt uppdrag på allra största allvar. Vårt sätt att värna assistansreformen och skapa trygghet och förutsägbarhet är att alltid tydligt följa det regelverk och den rättspraxis som beslutats av riksdag, regering och landets domstolar.


Ann-Marie Begler

Försäkringskassans generaldirektör

Marie Axelsson

Chef, avdelningen för funktionsnedsättning och varaktigt nedsatt arbetsförmåga på

Försäkringskassan