Värnplikten kränker individens frihet

Joar Forssell.
Mårten Roslund.
Foto: Sara Strandlund

Den myndighet som har det yttersta ansvaret för att skydda människor när deras frihet är som mest hotad kan rimligen inte byggas på tvångsarbete, skriver Grön Ungdoms Mårten Roslund och LUF:s Joar Forssell. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Svenska Dagbladet skriver den 31/8 att försvarsminister Peter Hultqvists utredning om personalförsörjning i militären föreslår en allmän värnplikt vid sidan av det frivilliga yrkesförsvaret. Målet är att flera tusen unga ska kunna plikttjänstgöra redan 2019. Det är en oroväckande nyhet. Värnplikten ger inte bara uttryck för statligt förmynderi – den är också hopplöst daterad.

Slagfälten har förändrats. Det är inte längre primärt flest utan snarare bäst tränade och utrustade soldater som vinner. 

Förarlösa drönare styrs numera på avstånd från datorskärmar. Precisionsbomber och robotar kan slå ut materiel, infrastruktur och förband på långt håll. Krigets komponenter och strategier har förbytts; med avancerade ubåtar, desinformation och cyberattacker är det högutbildade specialister som tar täten i krigföringen. Ett motståndskraftigt och modernt försvar präglas av teknologi, långsiktig personalpolitik och innovation – inte av ren muskelkraft.


Samtidigt behöver givetvis även ett mindre, mer avancerat försvar ett effektivt system för personalförsörjning. Men när offentliga branscher har problem med rekrytering brukar det politiska svaret vara högre löner och bättre arbetsvillkor. I Försvarsmakten handlar det utöver löneutveckling till exempel om studieförmåner, bättre karriärvägar och stärkt veteranvård.

Om vi vill kunna försvara Sverige och delta i fredsbevarande insatser måste vi säkra både finansiering och personalförsörjning. Det är förstås lättare och billigare att tvinga unga till tjänstgöring än att på allvar göra försvaret till en attraktiv arbetsplats. Men enkelheten för staten gör inte tvånget mer rätt eller ansvarstagande.

Värnplikten är ett långtgående övergrepp på individens självbestämmande. I en demokrati där statens syfte är att skydda medborgarnas rättigheter och friheter bör ingen ställas inför valet att antingen tjänstgöra i försvaret eller bestraffas.


Att tvinga individer att bära vapen och i värsta fall ta livet av andra är moraliskt djupt tveksamt, men också direkt motsägelsefullt. Den myndighet som har det yttersta ansvaret för att skydda människor när deras frihet är som mest hotad kan rimligen inte byggas på tvångsarbete.

Sverige står inför flera stora utmaningar och världen runtomkring oss är orolig. För att finansiera morgondagens försvar och välfärd krävs att fler, inte färre, går till jobbet. 

Att tvinga människor att göra avsteg från sin föredragna karriär för att i stället tjänstgöra i försvaret är därför inte hållbart.

Dagens unga hör hemma i arbetslivet och i utbildningsväsendet, där jobb inom Försvarsmakten ska vara ett frivilligt alternativ bland flera. Att anpassa det svenska försvaret till framtidens utmaningar kräver nya lösningar – inte en återgång till plikten. Vi förutsätter att både regeringen och oppositionen avvisar alla ansatser till en tvingande tjänstgöring. Priset för ett bättre försvar får aldrig vara folkets frihet.


Mårten Roslund

Språkrör, Grön Ungdom

Joar Forssell

Ordförande, Liberala ungdomsförbundet