Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Världen provoceras av Sveriges corona-strategi

Antalet publiceringar om Sverige i sociala medier har legat på en genomsnittlig nivå. Donald Trumps referenser till Sverige kan snabbt ändra på det, skriver Madeleine Sjöstedt.
Foto: STELLA PICTURES
Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet.
Foto: LIESELOTTE VAN DER MEIJS

I ljuset av coronakrisen blir det extra angeläget att följa hur omvärlden uppfattar Sverige.

En grundton i rapporteringen är frågan om den svenska tilliten verkligen går att lita på i en krissituation som denna, skriver Svenska institutets generaldirektör Madeleine Sjöstedt.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. I kampen för att hindra Coronasmittans spridning och begränsa krisens omfattning väljer Sverige en väg som skiljer ut sig. För omvärlden verkar detta bekräfta bilden av Sverige som ett land som ofta går en egen väg. Denna väg har traditionellt byggt på en tillitsbaserad grund med ett högt förtroende för myndigheterna, där avtal och förhandlingar ofta har valts framför lagstiftning. En grundton i rapporteringen är frågan om den svenska tilliten verkligen går att lita på i en krissituation som denna.

Ökad rapportering om Sverige

Rapporteringen om Sverige i stora internationella nyhetsmedier är just nu mer omfattande än vanligt. Financial Times, New York Times, The Guardian, BBC, CNN och många andra medier har alla skrivit artiklar och gjort inslag om den svenska strategin att bekämpa covid-19. Fokus ligger på att Sveriges val av väg och på de bakomliggande orsakerna till det vägvalet. Vi bedömer att de mer sakligt neutrala artiklarna totalt sett är fler, men att kritiska artiklar i ett flertal länder tenderar att delas i högre grad. Det finns också kritik mot Sveriges strategi i de flesta länders nyhetsmedier. 

Vi ser en nyfikenhet på Sverige, vilket uttrycks i frågor kring huruvida Sverige vet något andra länder missat.

I Svenska institutets bevakning ser vi ett antal kritiska artiklar på flera språk som beskriver Sveriges strategi som ”ett riskabelt spel”. Många tolkningar görs där strategins avvägning mot ekonomiska intressen är en, men där presenteras också förklaringar till Sveriges strategi. Sveriges självständiga myndigheter, den höga tilliten till institutioner samt att medborgare förväntas kunna ta ett stort personligt ansvar röner intresse. Myndigheter, politiker, experter och medborgare får bekräfta den ”svenska traditionen”, som i grunden ofta framställs som något positivt. Vi ser en nyfikenhet på Sverige, vilket uttrycks i frågor kring huruvida Sverige vet något andra länder missat. 

Trump kan öka aktiviteten

I sociala medier har vi tills nyligen sett att antalet publiceringar om Sverige ligger på en genomsnittlig nivå. Efter president Trumps referenser till Sverige kan detta snabbt förändras. Det såg vi då presidenten uttalade sig om ”Last night in Sweden”, liksom vid häktningen av ASAP Rocky. 

Även i de digitala kanaler där Svenska institutet kommunicerar om Sverige med utländska målgrupper väcker pandemibekämpningen uppseende och leder till både kritiska och positiva reaktioner.

Sammantaget ser Svenska institutet alltså en blandad bild av hur Sveriges corona-bekämpning återges internationellt. Det är tydligt att Sveriges vägval engagerar och ibland provocerar. 

Därför är Sverigebilden viktig

I ljuset av den globala kris som spridningen av coronaviruset utgör blir det extra angeläget att följa hur omvärlden uppfattar Sverige. Vi vet att länders varumärken ofta är stabila och tar lång tid att förändra, men i denna situation har vi aldrig varit förut. Att analysera omvärldens reaktioner ger viktiga pusselbitar till att förstå hur svenska erfarenheter, samhällslösningar och synsätt fortsatt kan vara intressanta internationellt. Det är avgörande för ökad attraktionskraft, stärkt export och ytterligare internationalisering i ett läge där Sverige ställs inför extraordinära utmaningar. 

Kan man lita på den svenska tilliten? Det resoneras det nu kring i internationella medier. När krisen klingat av kan vi nog förvänta oss en än mer intensiv internationell diskussion om vårt lands vägval, oavsett faktiskt utfall av strategin.


Av Madeleine Sjöstedt

Generaldirektör Svenska institutet

0