Varje polis som slutar är ett misslyckande

Ulrika Herbst, chef polisregion Öst
Foto: Robert Karrlander / ROBERT KARRLANDER
polisen Nils Löfgren

Att det finns en frustration i organisationen är förstås inte en nyhet för mig eller resten av ledningen. Den kompetens som du, Nils, har behöver vi i polismyndigheten, skriver Ulrika Herbst, chef polisregion Öst.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK


Tack för ditt brev, Nils. Som chef för polisregion Öst, där du arbetar, har jag deltagit i och tar ansvar för alla beslut som rör polismyndigheten. Därför tar jag mig friheten att svara på ditt brev till rikspolischefen.

Jag vet att du och många andra medarbetare inom polisen har fått slita hårt under en lång period. Det finns flera orsaker till det.

Ett viktigt skäl till otryggheten som många medarbetare med hög ambitionsnivå känner är givetvis vår pågående omorganisation. 

 Att genomföra en av de största förvaltningsreformerna inom staten någonsin kan inte gå obemärkt förbi.

Det har varit många avvägningar under resans gång. Den svåraste frågan har kanske varit att hitta balansen mellan de viktigaste huvudmålen med omorganisationen – fler poliser närmare medborgarna och en effektivare utredningsverksamhet.

Det har inneburit att vi har gjort om hela organisationen, med färre beslutsnivåer och färre specialistgrupper. Det har också fått konsekvenser för specialister som arbetar med exempelvis narkotikabrott, trafikbrott eller som du, i spaningsgrupper mot grov brottslighet.


LÄS MER: Nu lämnar jag en myndighet i förfall


De förändringar som görs innebär inte att vi drar ner ambitionerna på olika områden. Däremot innebär rörelsen i reformen att brott utreds på lite andra ställen i organisationen jämfört med tidigare.

En omständighet som har gjort polisens omorganisation extra komplicerad är givetvis de förändringar som skett i omvärlden. Det har tvingat fram ytterligare prioriteringar av resurserna. 

 Polisen i Östergötland har haft en arbetsam period sedan den nya myndigheten startades.

Alltsedan 2015 har det varit en strid ström med grova brott av varierande omfattning och komplexitet, exempelvis mord, mordförsök och andra våldsbrott som bland annat haft kopplingar till uppgörelser i kriminella kretsar. Det är överlag brott som kräver stor resurs och kompetens men dessa utredningar har haft ett bra resultat och ni har haft framgång. Runt om i regionen har vi ihop med åklagare kunnat se utredningar som lett fram till många fällande domar.

Du har helt rätt i att varje anmälan som hamnar på ditt bord förtjänar en gedigen utredningsinsats. 


LÄS MER: Alla har fattat utom du, Dan Eliasson 


Vi i ledningen ser det också som bekymmersamt när resurserna inte räcker till. Arbete pågår nu på olika nivåer i organisationen för att komma tillrätta med det problemet.

Jag vet att ledningsgruppen för utredningssektionen i Östergötland nyligen tagit fram ett åtgärdspaket. Men det krävs ännu mer för att vi på längre sikt ska kunna driva verksamheten på ett hållbart sätt.

Som du vet och vi tidigare har skrivit om, har vi i den nationella polisledningen beskrivit situationen och begärt mer resurser av regeringen. Ett engångsbelopp beslutades redan i våras. En första indikation för 2017 kommer i budgetpropositionen som presenteras om några veckor.

Du vet att jag tycker att varje polisanställd som väljer att sluta hos oss för att vi är en dålig arbetsgivare är ett misslyckande. 

 Jag är fullt beslutsam i att fortsätta arbetet att tillsammans med polismyndighetens medarbetare göra densamma till en attraktiv arbetsplats.


Den kompetens som du, Nils, har behöver vi i polismyndigheten.

I och med att du tagit ett beslut att gå vidare vill jag önska dig lycka till. Samtidigt kommer jag tillsammans med den nationella ledningen oförtrutet arbeta vidare med att skapa de bästa förutsättningarna för polisens medarbetare att lösa vårt samhällsuppdrag.


Ulrika Herbst

chef polisregion Öst