Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Snabbrusta ekonomin mot det ryska hotet

Annie Lööf, partiledare Centerpartiet.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON
Rickard Nordin (C), klimat- och energipolitisk talesperson.
Helena Lindahl (C), näringspolitisk talesperson.
Linda Modig, talesperson i konstitutionella frågor.
Foto: Fredrik Wennerlund

Centerpartiet presenterar i dag en rad skarpa förslag för att kapa kostnader och byråkratiska hinder som står i vägen för nödvändiga investeringar i Sverige. 

De här reformerna har varit viktiga länge – för jobben, för klimatet och för Sveriges konkurrenskraft. Men efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina befinner sig Sverige i en situation som gör reformbehovet akut, skriver Centerpartiets Annie Lööf, Rickard Nordin, Linda Modig och Helena Lindahl. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Anledningen är enkel. Varje nytt vindkraftverk som byggs i Sverige gör livet svårare för Vladimir Putin och hans oligarker. Varje kilo kritiska mineraler som utvinns eller återvinns här hemma minskar vårt beroende av Ryssland och andra stater som inte vill oss väl. Varje ny svensk fabrik som exporterar grön teknik till våra grannar stärker Europas energisäkerhet. 

Europa måste bryta sig loss från sitt beroende av rysk olja och gas. Det gäller även andra varor som importeras från Ryssland, som olika typer av mineraler. Sverige och EU måste vidta en rad åtgärder för att lyckas med det. Utöver att sluta importera de varor som bekostar den ryska krigsmakten måste vi också hushålla bättre med de resurser vi redan har. 

Miljöprövning ett för stort hinder

För Sverige är det också avgörande att kapa kostnader och regelhinder som står i vägen för investeringar på hemmaplan. Ett av de största hindren rör den så kallade miljöprövningen – de tillstånd som företag behöver för att bedriva verksamhet som riskerar att ha en negativ inverkan på miljön. Tillstånd krävs för allt från vindkraftverk och lantbruk till gruvnäring och industri. 

Att söka miljötillstånd i Sverige tar lång tid, är dyrt och uppfattas av näringslivet som oförutsägbart. Resultatet blir att investeringar försenas, flyttar till andra länder eller uteblir helt. Det ineffektiva regelverket kostar samhället uppåt 10–15 miljarder kronor per år, vilket motsvarar lönekostnader för 15 000 personer, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv. Miljöbalken gör det inte heller möjligt för myndigheter och domstolar att väga in en investerings klimatnytta när de fattar beslut.  

Reformera miljöbalken

Vårt mål är att halvera tiden för tillståndsprocesserna. Det ska bli tydligare vad som förväntas, hur lång tid processen kommer att ta och på vilka grunder beslut kommer att fattas. Allt detta ska ske samtidigt som vi kraftsamlar för miljön och klimatet. I en rapport presenterar vi fjorton förslag för att förbättra miljöprövningen, däribland:

Reformera miljöbalken så att det blir möjligt att väga in en verksamhets klimatnytta. Miljöbalken ska skydda djur, natur och lokalbefolkning. Det gör lagstiftningen på många sätt väl, men det finns en lucka: Domstolar och myndigheter har inte tillräckligt goda möjligheter att väga in en verksamhets klimatnytta när man fattar beslut. Centerpartiet vill därför införa en avvägningsregel för klimatnytta i miljöbalkens portalparagraf, och på så vis främja investeringar som leder till minskade utsläpp.

När nu Rysslands krig mot Ukraina hotar Sveriges ekonomi och säkerhet hoppas vi att fler partier enas för att lösa problemen.

Strömlinjeforma statens samarbete med näringslivet. Ett företag som ansöker om ett miljötillstånd tar emot frågor, kompletteringskrav och överklaganden från en uppsjö myndigheter. Det gör att projekt drar ut på tiden, ökar kostnaderna och skapar oförutsägbarhet. Vi vill i stället att respektive länsstyrelse erbjuder sökanden en enkel, tydlig och samlad väg in för kommunikation med myndigheterna. Länsstyrelserna ska bland annat få i uppdrag att samordna myndigheternas kompletteringskrav och att arbeta för att minska antalet som kommer in. Vi vill dessutom förbättra regeringens hantering av tillståndsärenden och tillsätta en task force för regelförenkling.

Kapa företagens administrativa börda. Vi vill bland annat förbättra statens implementering av EU-direktiv och reformera teknikkraven så att företagen enklare kan använda sig av bästa tillgängliga teknik. 

Genomför reformer som stärker lokalsamhället. Den gröna omställningen ska gagna hela landet, från landsbygden där kritiska mineraler utvinns, till storstaden som använder sig av dem i näringsliv och vardag. Centerpartiet vill höja den mineralersättning som gruvbolag betalar och omfördela den så att en större del av lokalsamhället kan ta del av den. Vi vill också skapa ett system med regionaliserade skattebaser, så att mer offentliga intäkter från exempelvis kraftproduktion stannar kvar där de produceras. 

C driver på regeringen

Centerpartiet har i olika förhandlingar drivit på regeringen att reformera tillståndsprocesserna, och förra året skrev vi fler riksdagsmotioner på ämnet än något annat parti, enligt Balanskommissionen. I december 2020 presenterade vi tretton förslag för att öka återvinningen av kritiska material i Sverige och EU. 

När nu Rysslands krig mot Ukraina hotar Sveriges ekonomi och säkerhet hoppas vi att fler partier enas för att lösa problemen. Och det är bråttom – för jobben, för klimatet, för Sveriges bästa. 


Av Annie Lööf (C)

Partiledare

Rickard Nordin (C)

Klimat- och energipolitisk talesperson

Linda Modig (C)

Talesperson i konstitutionella frågor

Helena Lindahl (C)

Näringspolitisk talesperson

Putins talesperson utesluter inte kärnvapen

0