Varför ska 25 000 leka krig under pandemin?

Vi hoppas att Försvarsmakten tar samma ansvar som nu begärs av alla andra i Sverige, skriver Elin Liss. Bild från Auroraövningen 2017.
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Elin Liss är generalsekreterare för Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet.
Foto: Maurice Weiss Ostkreuz

UPPDATERING: Under fredagen kom besked om att Försvarsmakten skjuter upp Aurora 20.


Den svenska jätteövningen Aurora 20 riskerar att hota vår säkerhet genom en ännu större smittspridning som kan belasta vården ytterligare.

Försvarsmakten borde ta samma ansvar som begärs av alla oss andra i Sverige. Ställ in! skriver Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. SVT rapporterade i onsdags att Försvarsmakten i dagsläget planerar att genomföra krigsövningen Aurora 20, trots det globala, nationella och lokala krisläge vi nu befinner oss i till följd av covid-19. 

Regeringen och Folkhälsomyndigheten avråder människor att resa över påsken och starkt begränsa sina sociala kontakter, beslut har tagits om förbud för allmänna sammankomster med fler än 50 personer, gymnasier och universitet bedriver hemundervisning och många länder har infört reseförbud. Socialstyrelsen och MSB kämpar med att samordna resurser. Detta är endast några åtgärder som har vidtagits för att hindra smittspridning, inte överbelasta sjukvården och minska antalet dödsfall. Men reglerna verkar inte gälla alla.

Försvarsmakten sänker landets säkerhet

Mitt i denna kris går Försvarsmakten ut med att de fortsatt planerar att genomföra Aurora 20. I maj och juni planeras 25 000 deltagare, varav 3 000 från andra länder, att genomföra den största svenska krigsövningen på över 20 år. Argumentationen för övningen lyder ”När samhället är i kris ska försvaret vara som starkast”, säger Marcus Nilsson, kommunikationschef för Södra skånska regementet P7 i Revingehed. Vi frågar oss, hur ökar krigsövningen vår säkerhet? 

Synen på säkerhet måste breddas. Det går inte att kasta en granat på covid-19, vapen kan inte skydda oss.

Försvarsmakten bistår i dag sjukvårdsinsatser på flera platser runtom i landet exempelvis i form av fältsjukhus, vilket är välkommet. Men Aurora 20 riskerar i stället att hota vår säkerhet genom att riskera en ännu större belastning på sjukvården när tusentals personer samlas för att öva krig. I dagarna har dock flera inbjudna länder, som Kanada och Tyskland, meddelat att de inte deltar. Även Storbritannien och Österrike ser över sitt deltagande till följd av den kris vi står inför.

Hotet är inte militärt

Vad denna pandemi tydligt visar är att våra största säkerhetshot inte är militära. Synen på säkerhet måste breddas. Det går inte att kasta en granat på covid-19, vapen kan inte skydda oss.

Aurora 20 kostar 660 miljoner. Utöver de 33 miljarder som tillförts Försvarsmakten sedan 2016 ska ytterligare fem miljarder tillföras Försvarsmakten år 2022, och sedan fem miljarder årligen fram till 2025. Samtidigt har vi en sjukvård och omsorg som allt mer gått på knäna även innan denna kris, med underbetald personal och ohållbar arbetsmiljö. Det är dessa sektorer som nu bär vårt samhälle, majoriteten kvinnor. Det måste återspeglas i statsbudgeten och en omfördelning kan ske redan nu som även lägger grunden för ett mer jämlikt och hållbart samhälle efter krisen. 

Ta ert ansvar och ställ in

På sin hemsida skriver Försvarsmakten att de kommer ge slutgiltigt besked om Aurora 20 blir av eller inte senast den 6 april. Vi hoppas att myndigheten inte bidrar till ökad smittspridning, eller ökad belastning av sjukvården, utan tar samma ansvar som nu begärs av alla andra i Sverige.


Av Elin Liss

Generalsekreterare Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet


UPPDATERING: Under fredagen kom besked om att Försvarsmakten skjuter upp Aurora 20.