Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Varför ses ukrainare som mer ”riktiga” flyktingar?

Människor på flykt från krigets Ukraina korsar gränsen till Polen.
Foto: VISAR KRYEZIU/TT
Farhad Jahanmahan, forskare och författare.
Cecilia Persson, flyktinghistoriker och författare.

När man börjar definiera ukrainska flyktingar som ”riktiga flyktingar”, men flyktingar från utomeuropeiska länder som ”oriktiga” – och även hänvisar till kulturella skillnader och likheter – kan vi vara på väg in i en ytterst farlig rasistisk retorik och praktik, skriver Farhad Jahanmahan och Cecilia Persson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Det är helt nödvändigt att EU den 3 mars enades om att aktivera massflyktsdirektivet för flyktingar från Ukraina. UNHCR och EU:s prognos är att fyra miljoner kommer att behöva EU:s skydd men mycket pekar på att siffran kan bli högre. Masskyddsdirektivet innebär att ukrainska flyktingar kommer ges uppehållstillstånd ett år som kan förlängas med två år med rätt till arbete, vård och skola. 

Alla humanistiska och demokratiska krafter behöver nu samarbeta och tillgodose de enorma behov som en flyktinginsats av detta slaget kräver. Det kan kanske tyckas ”illapassande” att efter ett historiskt beslut betona kunskaper om Europas stängda gränser, högerextremism, rasism och att EU och Sverige sedan 2015 har drivit linjen för en restriktiv asylpolitik, men det är också av största vikt att understryka att mänskliga rättigheter och en human flyktingpolitik ska gälla alla. 

Asylrätten måste gälla alla

Det är helt naturligt att det skräckinjagande säkerhetsläget och infernot för ukrainska folket, gör att helhetsbilden för flyktingar kan tappas ur sikte. 

Krigen och konflikterna i Jemen, Syrien, Somalia, Afghanistan och Tchad pågår med stora flyktingströmmar som följd. Vad som måste varnas för är att andra flyktingar kan drabbas hårt, och att EU och Sverige omgående borde garantera att asylrätten gäller även när miljontals ukrainska flyktingar behöver alla tillgängliga resurser. ”Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse.” – artikel 14 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna – kommer fortsätta att gälla, trots den ofattbara insats som massflyktsdirektivet kommer innebära. 

Använd inte Ukraina som svepskäl

Vad som emellertid inte får ske är att EU använder miljontals ukrainska flyktingar som skäl för att inte ta emot andra med skyddsbehov och med laglig rätt att söka asyl. Det är också aktuellt att påminna oss om att Ungern, Polen och Tjeckien fälldes av Europadomstolen för att ha vägrat ta emot flyktingar under flyktingvågen 2015. Detta antyder att länderna gör stora skillnader i flyktingar från närliggande Ukraina och flyktingar utanför Europa. 

Vi får inte tillåta att överträdelser av asylrätten legitimeras i solidariteten med Ukraina, skriver debattörerna.
Foto: VISAR KRYEZIU/TT

I vår solidaritet med Ukraina får inte högerextrema och nationalistiska antidemokratiska politiska krafter glömmas bort. När det utan debatt är legalt att börja definiera ukrainska flyktingar som ”riktiga flyktingar ”, men exempelvis flyktingar från utomeuropeiska länder som ”oriktiga”, och även hänvisa till kulturella skillnader och likheter, hudfärg och religion som argument för ett generöst eller ogeneröst europeiskt mottagande, kan vi vara på väg in i en ytterst farlig rasistisk retorik och praktik. 

Asylrörelsens stora utmaning nu är att försvara asylrätten och inte tillåta att överträdelser av asylrätten legitimeras i solidariteten med Ukraina. Krigshärdar och brott mot mänskliga rättigheterna pågår oavbrutet och EU och Sverige är skyldiga att följa de lagar och direktiv som gäller även i den katastrofsituation som Ukraina och Europa befinner sig i.

80 miljoner på flykt

De larmrapporter som redan innan kriget har kommit om hur gränsvakter även inom EU avvisar flyktingar och migranter med våld, får aldrig förnekas i skuggan av kriget i Ukraina. Enligt FN:s flyktingorgan är över 80 miljoner på flykt undan krig, förtryck fattigdom och miljöhot och om EU fråntar sig ett globalt ansvar, kommer detta oundvikligen från förödande konsekvenser. 

EU borde således klarlägga att undantag från asylrätten inte kommer göras oavsett de miljontals flyktingar från Ukraina som är EU:s solidariska ansvar. 


Av Farhad Jahanmahan 

Forskare och författare 

Cecilia Persson

Flyktinghistoriker och författare

0