Varför säger MP nej till att förstatliga skolan?

Nyamko Sabuni, partiledare för Liberalerna.
Foto: OLLE SPORRONG
Roger Haddad, skolopolitisk talesperson för Liberalerna.
Foto: MAGNUS FRÖDERBERG/LIBERALERNA

MP:s Per Bolund och Annika Hirvonen Falk presenterade en rad förslag mot ojämlikheten i den svenska skolan.

Nu svarar Liberalerna: Menar man allvar borde man rimligtvis förstå vikten av att skolan ska vara statlig, skriver Nyamko Sabuni och Roger Haddad.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. Den senaste PISA-mätningen visade glädjande nog att elevernas genomsnittliga kunskaper har ökat. För första gången på länge presterar eleverna över OECD-genomsnittet. Det är resultatet av en intensiv liberal reformagenda som syftat till att etablera ett starkt fokus på kunskap i skolan.

Per Bolund och Annika Hirvonen Falk (MP) skriver i Expressen om vikten av att lägga fram förslag för att stävja den minskade likvärdigheten i skolsystemet. Låt oss börja med att tydliggöra att vi är eniga om betydelsen av likvärdighet. Alla elever ska ha rätt till en kunskapsskola av hög kvalitet och tillgång på utbildade behöriga lärare. 

Skolval inte bara de förmögna

Liberalerna står upp för alla familjers möjlighet att välja skola, oavsett plånbok. Innan möjligheten att välja skola fanns kunde alltid förmögna familjer flytta till områden med välfungerande skolor. Utan fritt skolval var alla förvisade till den skola som låg närmast, och boende i utsatta området blev förvisade till skolan i det området. Med skolvalets införande har möjligheten till skolval inte längre blivit en klassfråga. 

Per Bolund, språkrör för Miljöpartiet.
Foto: FREDRIK WENNERLUND/STELLA PICTURES
Annika Hirvonen Falk, skolpolitisk talesperson för Miljöpartiet.
Foto: FREDRIK HJERLING

Med det sagt menar vi att inget system är perfekt. Just nu arbetar vi med att utveckla vår politik kring skolvalet. Det finns många internationella exempel på hur länder har utformat skolvalssystem som bidrar till ökad likvärdighet, och som dessutom säkerställer att även mindre privilegierade elever får en god möjlighet att söka sig till populära skolor. 

Skolan behöver förstatligas

Samtidigt är skolan en spegling av samhället. Så länge det råder problem med segregation i samhället kommer det att synas i skolsystemet. Det får inte vara ett skäl till att kapitulera inför skolsegregation. För Liberalernas del är det en viktig faktor för varför vi så hårt och envist driver frågan om att förstatliga den svenska skolan. Det är också ett krav som vi förhandlat in i Januariavtalet och där ett beslutsunderlag ska tas fram under denna mandatperiod. Lägg därtill att krafttag måste tas mot den segregation som finns i samhället. För Liberalernas del arbetar vi intensivt med att nå vårt mål att inga utsatta områden ska finnas 2030.

Kommunerna är för ojämna

Menar man allvar med att skolan ska vara likvärdig över hela landet, borde man rimligtvis förstå vikten av att skolan ska vara statlig. Inte minst med tanke på kommunernas ojämna ekonomiska förutsättningar, men också att vissa kommuner inte prioriterar en kunskapsskola. Miljöpartiet är svaret skyldig på frågan varför de inte vill förstatliga de kommunala skolorna, om de nu är seriösa i sin ambition att stärka likvärdigheten i skolan.


Av Nyamko Sabuni 

Partiordförande (L)

Roger Haddad 

Skolpolitisk talesperson (L)