Gå direkt till sidans innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Varför röstar så många landsbygdsbor på SD?

Jimmie Åkessons tal i Sölvesborg
Jimmie Åkesson och SD har sina starkaste fästen på landsbygden i södra, östra och norra Skåne.
Foto: ADAM IHSE /TT
Roland Andersson.
Foto: RIKARD ARVIDSSON / RIKARD ARVIDSSON

Everöd var tidigare ett säkert fäste för S. Numera röstar drygt en tredjedel av väljarna där på SD. En liknande förändring har ägt rum i hundratals mindre orter runtom i landet – trots att SD saknar ett progressivt program för landsbygden, skriver Roland Andersson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Sverigedemokraterna starkaste fästen finns i södra, östra och norra Skåne, i valkretsar på landsbygden enligt Valmyndighetens statistik. Drygt var tredje väljare i forna stationssamhällen runt Kristianstad röstar på SD. I innerstans valkretsar får SD cirka hälften så stor andel av väljarkåren. I Stockholmsområdet ökar andelen med avståndet från centrum. Så är det i stora delar av landet. Vad är orsaken? Det ska diskuteras här utifrån en fallstudie. 

En fallstudie om ett stationssamhälles förfall 

En järnväg byggdes år 1901 från Kristianstad till byn Everöd 17 kilometer söder om Kristianstad.  Stationen anlades mitt emellan Everöds kyrkby och Lyngby. Ett stationssamhälle växte upp med butiker och småföretag som gav sysselsättning. Everöd blomstrade. När bilismen slog igenom, började folk pendla med bil till Kristianstad. Järnvägen lades ner och med den efter hand butiker och småföretag. Jämför kartorna för 1955 och 2015 nedan. Everöd var tidigare ett säkert fäste för Socialdemokraterna. Numera röstar drygt en tredjedel av väljarna där på SD. En liknande förändring har ägt rum i hundratals mindre orter runt om i landet.

Everöd stationssamhälle 1955. Källa: ”Från sommardräng till professor”, Roland Andersson, 2018, Bokpro förlag.
Everöd 2015. Källa: ”Från sommardräng till professor”, Roland Andersson, 2018, Bokpro förlag.

Forskning om SD:s väljarstöd

Olle Folke, Torsten Persson och Johanna Rickne har med statistisk analys funnit att ”lokal ojämlikhet, otrygga jobb och inkomster har starkare samband med SD:s väljartal än andelen utlandsfödda i väljarnas närområden eller yrken” (DN Debatt 5/9 2018). Väljartalet är högst i valdistrikt med hög andel arbetslösa väljare som drabbades när arbetslinjen infördes. Stödet för SD är tre gånger så högt bland de med låg utbildning som de med hög. Forskarna tar inte upp landsbygdens förfall som en förklaring till skillnaden i SD:s väljarstöd mellan landsbygd och stad.  

Kartan för år 1955 visar att Everöds stationsområde var fullt med butiker och småföretag.  År 2015 fanns endast en matbutik, en pizzeria, tre småföretag och skolan kvar.

Orsaker till SD:s höga väljarstöd på landsbygden

De med låg utbildning och utan arbete är relativt sett fler på landsbygden än i städerna. De som utbildar sig vidare från små orter återvänder inte. Det finns få arbeten för dem där. Det blir en braindrain till förmån för städerna. Personer med låg utbildning som blir kvar har allt svårare att få arbete sedan ortens företag lagts ner och jordbruket mekaniserats.  En oro finns över att invandringen försvårar för dem att få arbete, sjukvård, äldreomsorg, etcetera. Dessa personer saknar tillit till de traditionella partierna efter en politik som lett till landsbygdens förfall. De missnöjesröstar på SD, även om detta parti inte heller har ett progressivt program för landsbygden.

Slutsatser

Politikerna kan ge arbetslösa personer på landsbygden en yrkesutbildning och de kan återinföra nedlagda busslinjer. Men för att vinna tillbaka röster från SD eller undvika ytterligare förluster måste de förutom en mer kontrollerad invandring göra något mera substantiellt för landsbygden. De bör se till att industrier etableras i småorter, så att arbeten skapas och köpkraften ökar där, så att sista matbutiken och skolan inte läggs ner. Varför måste Kristianstadstraktens slakteri ligga i stadens centralort? Och varför måste en stärkelsefabrik och ett brännvinsbränneri ligga ute på Nöbbelövs betesmarker? Dessa företag kunde ha lokaliserats till mindre orter med omfattande jordbruk, nära till dess produkter.


Av Roland Andersson

Professor emeritus, Kungliga tekniska högskolan

Uppväxt i Everöds socken i Skåne