Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Varför smutskastar ni mindre företag, Arbetsmiljöverket?

Myndighetens prioritering borde vara att lotsa företagen att göra rätt i regeldjungeln, och skulle gärna kunna lära sig av Skatteverket, skriver Lise-Lotte Argulander på arbetsgivarorganisationen Företagarna.
Foto: DN / Dagens Nyheter
Lise-Lotte Argulander, arbetsrätts- och arbetsmiljöexpert hos Företagarna.
Foto: Lars Clason

Företagarna har länge kritiserat Arbetsmiljöverket för deras bristande kommunikationsarbete. Vi känner liksom Almega att måttet är rågat när de närmast motarbetar småföretagen – vilket samtidigt äventyrar arbetsmiljön på arbetsplatserna, skriver Lise-Lotte Argulander på organisationen Företagarna.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Företagen efterfrågar råd och hjälp från Arbetsmiljöverket för att kunna förbättra arbetsmiljön men möts ofta av stelbenta svar om att Arbetsmiljöverket inte ger råd när de är ute och inspekterar arbetsmiljön. Det är synd. Myndighetens prioritering borde vara att lotsa företagen att göra rätt i regeldjungeln, för att tillsammans med företagaren uppnå det gemensamma syftet där färre riskerar att skada sig i arbetet. I stället lämnas företagaren ofta med ett inspektionsmeddelande om att de ska vidta åtgärder, men sällan hur de ska göra rätt. 

Varför göra regler så krångliga att det krävs specialistkompetens för att följa dem? Om det blir lättare för fler att göra rätt så kommer det även att minska skadorna i arbetslivet.

De flesta mindre företagen arbetar aktivt med sin arbetsmiljö, men regelverket och dokumentationskraven är både svårtolkade och kraftigt överdrivna – och undermåligt utformade i förhållande till de mindre företagens förutsättningar. 

När vi påtalar att föreskrifterna både är många och svårtolkade till myndigheten får vi ofta till svar att reglerna ska vara lika för alla. Absolut, men varför göra regler så krångliga att det krävs specialistkompetens för att följa dem? Om det blir lättare för fler att göra rätt så kommer det även att minska skadorna i arbetslivet. 

Lär av Skatteverket

Skatteverket är en myndighet som framgångsrikt har gått från att jaga fel till att vara en myndighet som företag kan vända sig till för att få hjälp att göra rätt. En utveckling som vi även önskar se hos Arbetsmiljöverket. Mindre medlemsföretag upplever snarare i stället att inspektörerna ”letar fel”. När de sedan drabbas av sanktionsavgifter på grund av vad som i många fall är bagateller blir oförståelsen och frustrationen över Arbetsmiljöverkets agerande en förståelig ilska mot myndigheten. 

Att Arbetsmiljöverket sedan väljer att lägga skattemedel på att agitera mot företagare och arbetsgivare, som Almega beskriver, med kampanjer och mobilspel som attackerar driftiga entreprenörer bidrar det inte till att förtroendet för myndigheten ökar, snarare tvärtom. Det bidrar till att svartmåla företagen som skapar alla de jobb som finns utanför den offentliga sektorn, en sektor som för övrigt inte skulle existera utan de skattekronor företagen och deras anställda skapar. 

I stället för fler regler – inspektera mera

Oseriösa företag som medvetet konkurrerar på bekostnad av en bra arbetsmiljö har ofta även andra allvarliga brister. I dessa fall hjälper varken fler eller krångligare regler – där behövs fler inspektioner. 

Arbetsmiljöverkets regelförnyelsearbete är ett utmärkt exempel på när myndigheten inte lyssnar på de mindre företagens representanter i arbetet med att ta fram förslagen. Företagarna har inte fått delta i arbetet de senaste tre åren trots upprepade påstötningar och önskemål, med hänvisning till att det är parterna som myndigheten samråder med. 

Detta trots att sex av tio småföretag inte har kollektivavtal och därmed inte heller finns representerade under samråden. Några intressentmöten har anordnats men då har förslagen redan varit långt gångna vilket gör de svåra att påverka. 

Arbetsmiljöverket behöver återgå till sitt kärnuppdrag, som även innefattar råd och information. Att sluta smutskasta företag i sin kommunikation är ett bra första steg – att se företagen som en tillgång i att nå målen med färre arbetsplatsolyckor är nästa steg för att skapa ett välmående arbetsliv.


Av Lise-Lotte Argulander 

Arbetsrätts- och arbetsmiljöexpert hos Företagarna

0