Varför behandlar ni inte SD intellektuellt sakligt?

SD kritiseras för att göra skillnad på folk och folk. Det är förmodligen något vi blir tvungna att överväga för att inte välfärden ska gå överstyr, skriver Helena Rivière.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Vad exakt är det Ulf Kristersson har emot SD? Det vore trevligt om han kunde ge oss lite konkret information, skriver Helena Rivière.
Foto: FREDRIK WENNERLUND/ STELLA PICTURES
Helena Rivière är fri skribent och tidigare riksdagsledamot för Moderaterna.

Det är så slött att peka ut Sverigedemokraterna som en fara för demokratin, som fascister, som moraliskt undermåliga.

Moderaterna måste förklara sin hållning till SD på ett moget och begripligt sätt, skriver Helena Rivière, tidigare riksdagsledamot (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | REGERINGSBILDNINGEN. Tänk om man någon gång kunde få konkret information om den stora faran med SD som gör att alla partier tar avstånd. Det verkar så slött att bara peka ut dem som en fara för demokratin, som fascister, som moraliskt undermåliga. De andra partierna borde kunna sätta fingret mera exakt på vad de är emot. Partier förändras trots allt.

SD och välfärdens utmaningar

SD sägs göra skillnad på folk och folk. Det är en dräpande anklagelse i ett land med jämlikhet som axiomatisk dogm men något vi förmodligen blir tvungna att överväga för att inte välfärden ska gå överstyr. Det är skillnad på Sverige i dag och Sverige på 80-talet när vi hade ett relativt litet antal hushåll som behövde tas om hand av samhället. Det kräver en viss cynism att överhuvudtaget förhålla sig till frågor om avvägning, så i det vida perspektivet måste vi vara omänskliga. En humanistisk värld var kanske ett fundament att bygga på en gång, men allt som är kvar i dag är olösliga ideologiska och moraliska målkonflikter.

Omvandlingen av Sverige har gått fort. Inte undra på att folket undrar.

SD och moralen

SD sägs göra skillnad på vi och dom, påverka samhällsklimatet, öka rädslan för det främmande och bryta ner samvete, medkänsla, moral. Men Sverige styrs av lagar. Varje individ får själv svara för vad deras samvete bjuder. Allt tyder på att svensken vill ställa upp och göra gott på det individuella planet. Vi och dom sägs också mäta ut gapet mellan folket och den vänsterliberala eliten. Den sortens avstånd går att förstå. Omvandlingen av Sverige har gått fort. Inte undra på att folket undrar.


LÄS MER: SD borde oroa varje tänkande människa


SD och invandringen

SD sägs också vilja stoppa all invandring och till och med utvisa dem som är här reglementsenligt, inklusive en del individer med medborgarskap. Det är den vanligaste anklagelsen från SD-motståndarna och den vanligaste förhoppningen från påhejarna, men den skjuter långt över målet. Det går inte att stoppa allt rakt av. Det går heller inte att utvisa medborgare utan att ändra grundlagen. Men på något sätt tros SD ha den makten. Sverige har rätt att stoppa arbetskraftsinvandring, kvotflyktingar och viss anhöriginvandring bland annat, men inte att stoppa asylsökande från att få sina asylskäl prövade om de satt fot i Sverige.


LÄS MER: Alliansen borde göra som S – ta makten med ett ytterlighetsparti


SD och Swexit

SD vill ha ett svenskt utträde ur EU. Det är ett klumpigt förslag vilket följderna av Brexit visar. Det kan tolkas som ett motstånd mot fred och handel om man absolut vill tro att SD är ute efter krig och oreda, men det kan också vara ett nej till ökad överstatlighet. Det finns utan tvivel en nationalistisk dimension i SD:s vilja att gå ur EU men den bottnar nog mest i en önskan att komma ifrån Europakonventionens bindande krav i migrationspolitiken. Där hamnar de fel. Det är bara på EU-nivå vi kan ändra villkoren för migrationen.


LÄS MER: En riktig Sverigevän röstar inte på Åkesson


Den känslostyrda godtrogenheten

Den svenska verkligheten är varken invandrarfientlig eller avhumaniserad. Den är bara oregerlig. SD är inte den onda kraften i riksdagen som vill omdana Sverige till oigenkännlighet. De vildsinta där ute i buskarna har bara ett fåtal anhängare. Däremot har vi problem med en kvardröjande känslostyrd godtrogenhet som hörde hemma i det politiskt korrekta tidevarvet, en undfallenhet vars åtgärder helt enkelt inte längre är kloka.

Vad jag vill med allt detta är att Moderaterna förklarar sin hållning till SD. Jag uppfattar att M är mot SD som förhandlingspartner och regeringspartner, men inte lika kategoriskt och obegripligt avståndstagande som är fallet för C och L. Det skulle vara bra att få en mogen och begriplig ståndpunkt.


Av Helena Rivière

Fri skribent

Tidigare riksdagsledamot (M)