Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Varannan skola saknar läromedel till alla elever

På var femte skola saknar mer än 75 procent av eleverna läromedel i minst ett ämne, skriver Fredrik Bengtsson.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Fredrik Bengtsson, vd för kunskaps- och läromedelsföretaget NE (Nationalencyklopedin).

Varannan skola i landet har inte läromedel till samtliga elever, visar nya läromedelsundersökningen. Nu måste Utbildningsdepartementet agera för att Sveriges elever ska få tillgång till kompletta läromedel i alla ämnen och årskurser, skriver NE:s vd Fredrik Bengtsson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Sverige är sämst av alla nordiska länder på att skapa en likvärdig skola – det visar den senaste PISA-undersökningen. En av förklaringarna till att Sverige hamnat på efterkälken är bristen på uppdaterade, objektiva och tillgängliga läromedel.

För att förbättra situationen sjösatte regeringen hösten 2019 Läromedelsutredningen, med förre utbildningsministern Gustav Fridolin som ansvarig utredare. Men när utredningen efter två år presenterade sitt slutbetänkande i augusti saknades fortfarande en analys av hur många skolor som faktiskt saknar läromedel.

Stora skillnader mellan skolor

Därför har vi skapat Läromedelsundersökningen, en kartläggning där NE frågat landets grund-, sär- och gymnasieskolor hur tillgången till läromedel ser ut, vilka utmaningar som står i vägen och vad de anser om kvaliteten på läromedelsutbudet. Svaret på den sistnämnda frågan är glädjande – 9 av 10 skolor är nöjda med kvaliteten på läromedel i Sverige. Men där slutar också de positiva nyheterna.

Elevers rätt till utbildning av hög kvalitet ska inte avgöras av vilken kommun de bor i, vilken skola de går i eller vilka ämnen de läser.

I Läromedelsundersökningen 2021 uppger 276 av 538 skolor, 51 procent, att de inte har läromedel till samtliga elever. På var femte skola saknar mer än 75 procent av eleverna läromedel i minst ett ämne. Dessutom uppvisar undersökningen stora regionala skillnader – medan nära sju av tio skolor i Halland och Stockholms län har läromedel till samtliga elever är motsvarande siffra i Norrbotten bara tre av tio.

Centralisera inköpen

Elevers rätt till utbildning av hög kvalitet ska inte avgöras av vilken kommun de bor i, vilken skola de går i eller vilka ämnen de läser. För att alla elever ska få en likvärdig tillgång till kompletta läromedel anser vi att följande bör ske:

1. Säkrad likvärdighet genom centrala inköp

NE ser det som en självklarhet att lärare ska ha inflytande över inköpen av läromedel. Däremot utgör det ingen garant för likvärdighet. Skolinspektionen konstaterar i en rapport att det finns stora skillnader i hur lärare väljer läromedel. Man ser en farhåga i att kvalitetssäkringen av läromedel blir personberoende, vilket är särskilt problematiskt då andelen obehöriga lärare riskerar att öka i framtiden. Ett sätt att minska risken för godtycklighet och garantera ett grundutbud av läromedel i alla ämnen är att tillämpa en central styrning av inköpen, där rektorer och lärare ges stort inflytande i processen.

2. Säkrad tillgång genom rätt mätmetod

Tillgången på läromedel bör mätas i hur många elever som faktiskt nås. Att, som vissa förespråkar, mäta tillgången i inköpsutgifter utgår från en daterad läromedelsmarknad med höga kostnader för tryckta böcker – något som inte är applicerbart i en digital värld med andra affärsmodeller. En sådan metod riskerar att värdera dyra läromedel högre, oberoende av innehåll och räckvidd. I Läromedelsundersökningen 2021 uppger 42 procent av de skolor som lider brist på läromedel att ekonomin inte är det största hindret.

3. Säkrad kvalitet genom läromedelsnämnd

Skolors läromedel bör utvärderas och kvalitetssäkras löpande i en nyinstiftad läromedelsnämnd. Utöver att ta fram kvalitetskriterier för läromedel bör en sådan nämnd även ansvara för fortlöpande mätning och kvalitetskontroll, samt tydliggöra när ett icke reviderat läromedel har passerat sitt bäst före-datum. Det är inte ett ansvar som endast bör landa på skolorna.

Avgörande för vuxenlivet

Kompletta läromedel i alla ämnen och årskurser är avgörande för att väcka nyfikenhet och sprida kunskap, så att barn och unga står redo för vuxenlivet. Vår förhoppning är nu att Utbildningsdepartementet hörsammar hur situationen faktiskt ser ut i landets skolor – och agerar därefter. Alla elever och lärare borde ha tillgång till en motiverande, individanpassad och jämlik undervisning.


Av Fredrik Bengtsson

Vd för kunskaps- och läromedelsföretaget NE (Nationalencyklopedin)