Våra kamrater på Samhall dör i covid-19

Så slår coronaviruset mot din kropp: ”Andnöd”
Vi begär att ett statligt företag tar ansvar för sina anställda. Gör det som är rätt och riktigt. Ställ inte människors hälsa mot ekonomisk vinst, skriver debattörerna.
Foto: SAMHALL
Magnus Pettersson, förbundsordförande Fastighetsanställdas förbund.
Foto: ALEDIN WIREN
Veronica Boström, skyddsombud Fastighets, Örebro.
Foto: Anna Ledin Wiren
Richard Fredriksson, skyddsombud Fastighets, Södermanland.
Jan Clausen, skyddsombud Fastighets, Skåne.

Trots påstötningar vägrar statliga Samhall vidta åtgärder för att skydda sin personal från att smittas. Det görs inga riskinventeringar, det saknas individuella hälsoriskbedömningar och anställda jagas tillbaka från sjukskrivningar. 

Tre personer har dött. Ska fler sätta livet till innan ledningen agerar? skriver Fastighetsanställdas förbund.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Några av Sveriges viktigaste jobb utförs av personalen på Samhall. Varje dag utförs stordåd. Matbutiker städas, fastigheter sköts om, vårdtextilier tvättas. Detta trots att många på Samhall är multisjuka. Hjärtfel, lungsjukdom, diabetes och andra funktionsnedsättningar är vanligt. Samhall har i uppdrag av staten att skapa utvecklande jobb åt personer med svårare förutsättningar.

Ändå tvingar de nu sin extra sårbara personal att exponeras för coronaviruset.

Förvägras sjukskrivning

För att ta några exempel: Anställda med underliggande sjukdomar förväntas städa i stora butiker med tusentals människor i omlopp. De får äta sin lunch i överbefolkade personalutrymmen. De samåker med arbetskamrater som uppvisar symptom men som förvägrats sjukskrivning. Oron är stor efter att tre anställda avlidit i covid-19. Många mår mycket dåligt. Känslan är att det bara är en tidsfråga innan man blir smittad.

Det ser inte likadant ut i hela landet. Men varför agerar inte ledningen i ett företag som har så hög moralisk svansföring? Som lägger stora resurser på att berätta om sin goda verksamhet för funktionsnedsatta? Svaret kan delvis ligga i att Samhall sedan många år tillbaka är ett vinstdrivande företag, långt ifrån den ”dagverksamhet” som gemene person uppfattar att det är. Samhall konkurrerar på marknadsvillkor, med personal som har svårare förutsättningar.

Hårda vinstkrav

Städkontrakt med stora företag så som IKEA, ICA, Axfood och Volvo måste behållas. Fortfarande finns en rädsla att det ska uppfattas som välgörenhet att anlita Samhall. Företagets regionchefer har hårda vinstkrav på sig, något utrymme för individuella bedömningar av arbetsmiljön finns inte. Ingen får stanna hemma om den inte redan har drabbats.

Låt anställda som uppvisar symptom stanna hemma i karantän. Er oaktsamhet riskerar annars att leda till fler människors död.

Ett antal chefer på Samhall har hört av sig till oss på Fastighetsanställdas förbund och berättat om sin oro över att inte kunna säkra arbetsmiljön för sina anställda. Flera gör och vill göra sitt bästa för personalen. Men direktiven från Stockholm har varit att inte låta individuella omständigheter påverka bedömningen för smittrisk. Men arbetsgivare är enligt lag skyldig att titta på riskerna för varje person, det är ingenting som Samhall kan strunta i att följa.

Ett statligt företag måste ta ansvar

Föreskrifterna om smittrisker är tydliga: Vilka arbetsmoment kan innebära smittrisk? Hur skulle smittämnen kunna orsaka infektion? Vilka och hur allvarliga konsekvenser kan det få för arbetstagaren att bli utsatt för smittämnen? Under hur lång tid riskerar arbetstagaren att utsättas för smittämnen? Det går inte att göra en generell plan från huvudkontoret som ska gälla hela landet.

Vi får aldrig tillbaka våra kamrater. Men vi begär att ett statligt företag tar ansvar för sina anställda. Gör det som är rätt och riktigt. Ställ inte människors hälsa mot ekonomisk vinst. Följ föreskrifterna från Arbetsmiljöverket och låt riskgrupper skydda sig. Låt anställda som uppvisar symptom stanna hemma i karantän. Involvera skyddsombuden i riskinventeringen. Er oaktsamhet riskerar annars att leda till fler människors död.

Av Magnus Pettersson

Förbundsordförande Fastighetsanställdas förbund

Veronica Boström

Skyddsombud Fastighets, Örebro

Richard Fredriksson

Skyddsombud Fastighets, Södermanland

Jan Clausen

Skyddsombud Fastighets, Skåne