Våra familjer är inte önskade inom kyrkan

Terese Rustas.
Foto: Privat.
Storkyrkan.
Foto: Olle Sporrong

Som företrädare för de hundratals barn och familjer som skapats tack vare surrogatmödraskap är valet att bjuda in Gertrud Åström i Svenska kyrkan vid riksdagens öppnande oerhört kränkande, skriver debattörerna.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I samband med att riksdagen öppnande och gudstjänsten i Storkyrkan valde Svenska kyrkan att låta Gertrud Åström vara hederstalare. Ett mycket kontroversiellt val. Åström passade på att i kyrkan jämföra surrogatmödraskap med slaveri och drog paralleller till kvinnor och flickor som stympas och säljs till prostitution. Tittar man närmare på Åströms bakgrund är uttalandet tyvärr inte så förvånande.

Gertrud Åström var under många år ordförande för Sveriges Kvinnolobby, som sedan länge har fört en hårdför propagandakampanj mot surrogatmödraskap och varit en av de flitigaste mytspridarna i frågan. 

Under 2015 fick Kvinnolobbyn kritik efter att de inlett ett nära samarbete med den kristet konservativa organisationen Centre for Bioetics and Culture Network (CBC). Denna organisation har sina rötter i den amerikanska abortmotståndarrörelsen och företrädarna är emot all form av reproduktionsteknik då det går emot ”god kristen moral”.

När CBC:s ledare skulle till Stanford University förra året för att delta i ett möte ledde detta till kraftiga protester från både professorer, lärare och studenter. Bakgrunden var de grova kränkningar mot hbt-studenter som uttalats vid tidigare möten och CBC:s extrema hållning i dessa frågor.


LÄS MER: Låt kvinnor hjälpa barnlösa mot betalning


Att samarbeta med kristna extremorganisationer, homofober och abortmotståndare är inget problem för Kvinnolobbyn så länge de är emot surrogatmödraskap.

Att Kvinnolobbyn inte har något emot kristet konservativa blev åter tydligt när Europaparlamentet i vintras antog en resolution i vilken man uttalar sig mot surrogatmödraskap. Kvinnolobbyn har hyllat resolutionen och lyft fram den som en framgång.

Det Kvinnolobbyn undvikit att berätta är att samma resolution som man själva hyllar också slår fast att religiös samvetsfrihet är en fundamental mänsklig rättighet. Det vill säga att kunna neka kvinnor rätten till fri abort genom att hänvisa till sin religion som vårdutövare.

Faktum är att abort endast nämns på ett enda ställe i resolutionen och då att endast kvinnor som blivit våldtagna ska ha rätt till säker abortvård. Kvinnolobbyn har inte framfört någon kritik alls mot denna absurda resolution trots att den är ett tydligt försök att begränsa kvinnors rätt att själva bestämma över sina kroppar. Både när det gäller beslutet att avsluta en graviditet eller att genomgå en graviditet för att hjälpa någon annan.


Åström och Kvinnolobbyn visade också upp en stor kreativitet när man i en kampanj skapade falska annonser som riktades till ofrivilligt barnlösa.  Man utgav sig för att vara en svensk kvinna som kunde tänka sig att vara altruistisk surrogatmamma och kunde tänka sig att bära ett barn.

Över ett 100-tal svar kom in till den falska röstbrevlådan Kvinnolobbyn skapat. Det var allt från samkönade manliga par med barnlängtan till kvinnor som på grund av genomgången cancer inte själv kan genomgå en graviditet, kvinnor som blev lurade av företrädare för Sveriges kvinnoorganisationer. En framgång tyckte Kvinnolobbyn. Vidrigt och cyniskt tycker vi som företrädare för ofrivilligt barnlösa.

Vi har full förståelse för att man kan ha olika åsikter och surrogatmödraskap är en fråga med många dimensioner. Frågan förtjänar att behandlas seriöst, men där har knappast Kvinnolobbyn och Gertrud Åström varit bidragande i debatten.

Som företrädare för de hundratals barn och familjer som redan skapats tack vare surrogatmödraskap och de ofrivilligt barnlösa är valet att bjuda in Gertrud Åström i Svenska kyrkan vid riksdagens öppnande oerhört kränkande med de vidriga liknelser hon gör.

Det sänder ett tydligt budskap att våra barn och familjer inte är önskade inom Svenska kyrkan. Det blir därför helt naturligt att nu rekommendera alla våra medlemmar att gå ur Svenska kyrkan. Är våra barn inte välkomna så ska inte heller våra pengar vara det.


Terese Rustas, Ordförande i Föreningen för Surrogatmödraskap

Andreas Bengtsson, styrelseledamot, Föreningen för Surrogatmödraskap samt

ST-läkare

Anna Kullendorff, styrelseledamot, Föreningen för Surrogatmödraskap