Våra barn ska inte behöva växa upp i dagens Sverige

Elisabeth Massi Fritz, advokat specialiserad på att företräda brottsoffer.
Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Det räcker inte att bli förbannad och förtvivlad – det krävs krafttag mot gängkriminaliteten här och nu.  

Livstidsstraff vid dödsskjutningar borde vara en självklarhet – likaså utvisning med permanent återreseförbud, skriver Elisabeth Massi Fritz, advokat specialiserad på att företräda brottsoffer.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. För en kort tid sedan var det två barn som skottskadades, dessförinnan en polis som dödades, tidigare har flera andra personer dödats, även barn. Oskyldiga människor som blir offer för uppgörelser och skjutningar mellan personer med kopplingar till kriminella nätverk. Det är oacceptabelt.

Det går för långt. Det måste bli ett stopp.

Sverige ligger i topp när det gäller dödligt skjutvapenvåld i Europa. Det visar Brottsförebyggande rådets rapport från maj 2021.

Rabatt hör hemma på Ica – inte i våra domstolar vid allvarliga brott

I studien har man jämfört dödsskjutningar med 22 andra europeiska länder mellan 2000-2019 och kommit fram till att Sverige ligger på högst nivå i Europa när det gäller dödligt skjutvapenvåld. Ökningen som Sverige redovisar mellan 2000-2019 går inte att se någon annanstans i Europa. Vi har rört oss från botten till toppen i Europas statistik. 

Sveriges politiker måste gå samman över gränserna för att ge polis, åklagare och rättsväsendet fler, bättre och rätt verktyg – även om det innebär ingrepp i människors personliga integritet. Något våra politiker i Sverige verkar vara extremt känsliga för – men något de flesta människor är beredda att offra om det kan öka tryggheten i samhället.

Nödvändiga förändringar av rättsväsendet

Rättsväsendet måste förändras så att målsägande och vittnen vågar medverka under förundersökning och i en rättegång. Här är några av de många åtgärder som behövs:

Vi behöver införa anonyma vittnen, men även stängda dörrar och sekretess i dessa mål. Anonyma vittnesförhör skall förstås tillämpas tillsammans med annan bevisning för att det ska kunna få ett starkt bevisvärde.

Målsägande och vittne måste båda känna trygghet och garanteras skydd och hjälp vid behov. I hovrätten skall det inte kunna bli avslag på målsägandebiträde, vilket är vanligt sedan lagen ändrades år 2018.

  Vi måste även lägga stort arbete på de förebyggande åtgärderna ute i samhället och se till att unga förövare inte hamnar i kriminella nätverk. Är ungdomar redan där måste de få hjälp att ta sig ur.

Straffen måste skärpas – och då pratar jag om livstidsstraff för varenda dödsskjutning. Det ska gälla alla förövare som fyllt 18 år. Utvisning är självklart och då ska det vara återreseförbud för all framtid. Straffrabatterna ska slopas. Rabatt ska man inte diskutera i våra påföljdssystem. Rabatt hör hemma på Ica – inte i våra domstolar vid allvarliga brott.

Enchrochat

Vi har i Sverige sett resultatet av att fransk polis lyckades hacka den krypterade meddelandetjänsten Enchrochat. Bara i Sverige har det inneburit att ca 200 personer med misstänkta kopplingar till grov organiserad brottslighet har häktats. Flera har dömts i domstol. Med hjälp av Enchrochat har man även kunnat förhindra mord. 

I mina mordmål har jag sett chattarna och vad de kriminella diskuterar. De har full koll på vad de gör och hur snabbt de kommer ut för olika brott. De tar övervägda risker. Men de vill inte sitta inne på livstid – Sverige behöver markera att det är livstid som gäller.

Lyssna på professionella aktörer

Jag arbetar som advokat och målsägandebiträde för många utsatta brottsoffer i dessa mål. Det finns en råhet och hänsynslöshet som måste bestraffas hårt, men utan ett rättssystem som är säkert för både målsägande och vittnen kommer vi aldrig att lyckas.

Både regeringen och övriga politiker borde lyssna mer på professionella aktörer som arbetar ute på fältet. Vi vet hur verkligheten ser ut. Vi vet vilka verktyg som behövs för att sätta stopp för dödsskjutningarna.

Jag och många med mig vill inte att Sveriges barn och ungdomar ska växa upp i det samhälle som vi ser i dag.


Av Elisabeth Massi Fritz

Advokat specialiserad på att företräda brottsoffer, med över 30 års erfarenhet