Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Vår invandringspolitik minskar vårdkostnaden

Svensk hälso- och sjukvård befinner sig i den största krisen i modern tid, skriver Paula Bieler och Per Ramhorn. Foto: PATRIK C ÖSTERBERG/IBL
Paula Bieler är Sverigedemokraternas jämställdhetspolitiska talesperson.
Per Ramhorn är sjukvårdspolitisk talesperson för SD. Foto: SVEN LINDWALL

SD:s Paula Bieler och Per Ramhorn svarar på vårdkritiken från S-politikerna Erika Ullberg och Åsa Westlund:

Vi satsar drygt 3,5 miljarder mer än regeringen på hälso, sjukvård och socialomsorg. Dessutom presenterar vi konkreta förslag till förbättringar både för patienterna och för de anställda inom vården.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK | SJUKVÅRD. Svensk hälso- och sjukvård befinner sig i den största krisen i modern tid. Regeringens brist på handlingskraft har lett till att Sverige i nuläget har Europas längsta vårdköer. Var tredje patient i operationskön har väntat längre än vårdgarantins nittio dagar. Vårdpersonal lämnar på grund av arbetssituationen, samtidigt som inte ens cancersjuka barn får den vård de behöver.

I stället för att agera försöker nu socialdemokraterna dölja sitt tillkortakommande genom missvisande påståenden om vår politik. Erika Ullberg och Åsa Westlund påstår att Sverigedemokraterna vill göra nedskärningar i sjukvården. Inget kunde vara mer fel. Vi satsar drygt 3,5 miljarder mer än regeringen på hälso, sjukvård och socialomsorg. Dessutom presenterar vi konkreta förslag till förbättringar både för patienterna och för de anställda inom vården.

Samvetsfrihet möjliggör för fler att arbeta inom mödravården, och är en förstärkning, inget annat.

S vill stänga ute barnmorskor

Ett, om än litet, exempel är faktiskt förslaget om samvetsfrihet. Där S vill stänga ute de barnmorskor som inte vill, eller efter utbildning i utlandet inte kan, delta i abortverksamhet vill vi ge dem en möjlighet till riktade anställningar inom förlossningsvården. Det innebär på intet sätt att vårdgivare befrias från sitt ansvar att erbjuda komplett vård. Vår politik möjliggör således för fler att arbeta inom mödravården, och är en förstärkning, inget annat.

Ullberg och Westlund påtalar att vi drar ner på bidraget till landsting och kommuner. Det är helt rätt – eftersom vår invandringspolitik kraftigt minskar antalet personer som får sin vård bekostad av skattemedel. Samtidigt genomför vi satsningar på kvalitets- och tillgänglighetsreformer, såsom fler heltidsanställningar och reella vårdgarantier. Det vet alla som granskat vår budget på ett ärligt sätt.

 

Av Paula Bieler 

Riksdagsledamot och jämställdhetspolitisk talesperson (SD)

Per Ramhorn 

Riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson (SD)