Vänsterfeminister får mig att se rött

Anna-Maria Corazza Bildt.

Utanför en matbutik i Uppsala träffade jag Amanda, en ung kvinna, som frågade mig om jag var feminist.

- Vad menar du, svarade jag - och sedan följde ett långt samtal i vårsolen.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Feminism borde handla om att få vara sig själv och skapa sig egen väg genom livet.

Men i Sverige har begreppet feminism kidnappats av Gudrun Schymans Feministiska initiativ, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Det gör att många kvinnor inte känner sig bekväma med att vara en del av en ideologi som tvingar in oss i samma mall - och tänka rött. Det är synd - för alla krafter behövs.

Jag berättade för Amanda om min vision för att kvinnor ska synas mer och för att främja jämställdheten. Kvinnorörelsen är historiskt är en kamp för frihet - och det finns mycket kvar att kämpa för.

Som ung eller ny kvinna i Sverige är det lätt att tro att det finns en form man måste följa för att vara en riktig feminist. Kanske är det lättare att känna sig hemma i den svenska jämställdhetsretoriken om man vuxit upp med 68-rörelsen. Men det är inte lika självklart för mig och andra kvinnor som kommer från andra länder.

- Hitta din egen feminism som tillåter dig att vara annorlunda, rådde jag Amanda.

Vänsterns feminism bygger på föreställningen att kvinnor är och förblir en utsatt grupp, som man ska ta hand om - en ren provokation mot kvinnors obändiga och oändliga kraft. Säg basta till det där tyck-synd-om-snacket.

Ett annat problem med vänsterfeminismen är att den bygger på konfrontation, enligt uppfattningen att all världens problem är skapade av männen - och att det är bara kvinnor som har svaren. Jag vill inte kämpa mot män - utan för kvinnor. Hat mot män gör oss inte bättre. Jag är nöjd med att vara kvinnlig och har inget emot att någon man vill bära min väska. Släpp 70-talsretoriken om patriarkala strukturer och gå vidare.

Jag berättade för Amanda om min egen livsresa för att krossa glastaket och min kamp mot den svenska jantelagen. Den speglar så många andra kvinnors upplevelse av mäns rädsla för starka kvinnor.

Jag kommer från Italien, som är ett mindre jämställt land än Sverige. Under sex år i krigets Balkan arbetade jag som ensam kvinna i extrem machomiljö med män som chefer inom EU och FN. Jag fick lida, kämpa och slåss för min plats. Det är också en del av förklaringen till varför jag inte längre har någon man i mitt liv som boss.

Det är märkligt hur den stereotypa synen på kvinnor sitter kvar i väggarna också i Sverige. Vägen till jämställdhet är fortfarande lång. Det är jag som får alla mjuka frågor som rör familjen Bildt. Hur orkar du med livspusslet med en make med så stort ansvar som är ute och reser hela tiden? Hur hinner du med barnen när Carl Bildt är borta?

- Har du frågat honom, svarade jag Skavlan i SVT studiorum. Det hade han inte.

Gudrun Schyman säger att ideologi ska komma före ekonomi. Men verkligheten ser annorlunda ut. Att arbeta, att starta företag har för miljoner kvinnor blivit vägen till självständighet. Inte minst för invandrarkvinnor är jobb avgörande för att bryta utanförskapet.

Jag saknar utspel om entreprenörskap, frihandel och äganderätt i den svenska feministiska debatten nu. Varför lyfts inte alla de fantastiska kvinnorna bakom företag som Åre Choklad fabrik, Rapunzel och Polarbröd fram som förebilder av vänsterfeministerna?

I S, V:s och FI:s Sverige kan trygghet för kvinnor bara skapas i form av en fast statlig anställning. Det är därför de vägrar lyssna på alla dessa kompetenta kvinnor i vård och omsorg som vill starta eget. Att slåss mot fri etablering är kvinnofientligt. Att vilja skrota RUT är kvinnofientligt. Medan Fi vill sänka arbetstiderna till sex timmar kämpar dessa hjältar med sina livsverk tolv timmar om dagen. FI:s feminism är inte rosa - utan mörkröd.

För mig går kvinnors väg till trygghet via frihet. Mitt bidrag till jämställdheten handlar om allt från att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden till att uppmuntra kvinnor på ledande positioner i alla områden och skapa rätt förutsättningar för kvinnor att våga starta eget. Som småföretagare har jag alltid en förankring i kvinnoföretagarnas verklighet. Jag vill minska byråkratin och ta bort hinder för vår gemensamma marknad.

Svenska kvinnor är starka, stolta och kunniga. Vi är inte samhällets offer. Det finns ingen gräns till vad du kan åstadkomma med hjälp av din egen kraft, makt och ansvar. Min uppgift som politiker är skapa rätt förutsättningar.

Till slut kom Amanda och jag överens om vad modern feminism borde vara. Visst är jag stolt att vara feminist! Jag tror på systerskapet, att vi kvinnor ska sticka ut, hjälpa varandra och ta plats.

Anna Maria Corazza Bildt, M, är kandidat i EU-valet