Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Välfärden ökar när vi ställer om till fossilfritt

Okunskapen om teknikens möjligheter är ett lika stort problem som okunskapen om klimatförändringarna, skriver Svante Axelsson.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON
Svante Axelsson är nationell samordnare för Fosilfritt Sverige.
Foto: FREDRIK HJERLING

Svenskarna underskattar systematiskt utvecklingen på klimatområdet.

Om människor ska förmås att investera i förnybar teknik underlättar det om de vet att det dessutom är en bra affär ekonomiskt, skriver Svante Axelsson från Fosilfritt Sverige.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | KLIMAT. Halterna av växthusgaser i atmosfären är uppe i rekordnivåer, och att den globala medeltemperaturen stiger blir nu uppenbart för fler och fler. Läget för planeten är akut och vi behöver nu samla alla krafter som finns för att motverka klimatförändringarna. Ändå tycks många vara mer rädda för samhällsförändring än klimatförändring. Därför är det olyckligt att så pass få känner till den positiva utveckling som samtidigt sker på många områden. Okunskapen om möjligheterna är ett lika stort problem som okunskapen om klimatförändringarna och riskerar att fördröja den nödvändiga omställningen i en tid då många tekniksprång måste genomföras. 

Sol- och vindkraft blir billigare än kol

Det har skett en revolution inom förnybar teknik. Även om de fossila alternativen dominerar inom elproduktionen globalt har det skett ett prisras för sol- och vindkraft de senaste åren som i stora delar av världen gör dem till det billigaste alternativet. På många håll i till exempel Indien är det i dag till och med billigare att installera ny vind- och solkraft än att fortsätta elda i redan existerande kolkraftverk. De flesta av de stora bilföretagen satsar nu på laddbara bilar och i takt med att fler skalar upp produktionen faller också priset. Redan i dag kan en elbil mäta sig med bensin och dieselbilar om man räknar på totalkostnaden för att köpa och äga bilen, och snart gäller det även för inköpspriset.


LÄS MER: Elbilarna är statligt subventionerat fusk – och landsbygden betalar notan


Svenskarnas kunskap för låg

Ska Sverige hänga med och lyckas dra fördelar av omställningen måste vi också vara medvetna om att den sker.  

En undersökning som opinionsinstitutet Novus genomfört på uppdrag av Fossilfritt Sverige visar att svenskarna systematiskt underskattar utvecklingen på klimatområdet. Samma mönster som Hans Rosling så ofta visat på andra områden upprepas här. Bara en av tio visste att solcellspriserna inte bara halverats utan fallit 90 procent på tio år eller att elbilsbatterier nu kostar en tredje del av vad de kostade för fem år sedan. Om människor ska förmås att investera i förnybar teknik underlättar det naturligtvis om de vet att det dessutom är en bra affär ekonomiskt.


LÄS MER: Utan kärnkraften blir det ingen elbilsrevolution


Utsläppen har minskat trots ökad tillväxt

Det finns också en okunskap om att Sverige redan kommit en bra bit på vägen mot att bli klimatneutralt. Två tredjedelar av de tillfrågade visste inte om att utsläppen inom Sverige har minskat under 2000-talet. Att det här är viktig kunskap är inte för att vi ska slå oss för bröstet och tro att vi är bättre än andra länder, för det är vi inte. Om vi ser till utsläppen som orsakas av vår konsumtion, i Sverige och utomlands, så har de bara minskat marginellt. Poängen är i stället att om folk var medvetna om att landets utsläpp minskat med 25 procent samtidigt som tillväxten ökat, skulle satsningar på klimatet inte längre ses som en uppoffring utan som ett sätt att modernisera och utveckla vår välfärd. 

Aktiv politik har gett resultat

Stora steg är redan tagna. El- och värmesektorn står globalt för cirka en fjärdedel av utsläppen, i Sverige är elen nästan fossilfri och uppvärmningssektorn på god väg dit. Det har skett genom en aktiv politik med världens första koldioxidskatt, teknikupphandling och olika investeringsstöd. Historien visar att det hittills inte har varit smärtsamt att minska utsläppen av koldioxid vilket många trodde innan Sverige började ställa om. Fakta från historien ger mod till nya ambitiösare beslut.  

Sverige är ett av de länder som kanske har enklast att bli ett fossilfritt välfärdsland. Vår största möjlighet att påverka de globala utsläppen är genom att utveckla ny teknik som snabbt kan spridas till andra länder och att visa andra länder att konkurrenskraft, export och därigenom sysselsättning och välfärd kan öka i takt med att de fossila bränslena fasas ut. Då kan det bli en kapplöpning ut ur fossilsamhället. Det är vårt hopp!


Av Svante Axelsson

Nationell samordnare för Fossilfritt Sverige