Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Valet är ditt: Blir det ansvar – eller gränslös migration?

Den oinsatte kan få känslan av att KD vill ha något av en ”migrationspaus”, men deras syn på anhöriginvandring talar i en helt annan riktning, skriver Jessica Stegrud. Foto: FREDRIK SANDBERG/TT
Jessica Stegrud (SD) är kandidat till EU-parlamentet.

Valet i morgon står inte mellan höger eller vänster. Det står mellan de som respekterar nationellt självbestämmande eller de som stöder EU:s oansvariga migrationspolitik.

Låt er inte luras av KD, de har varit med och öppnat upp för ännu generösare regler, skriver Jessica Stegrud (SD). 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | EU-VALET. I flera årtionden har majoriteten av svenska folket ansett att migrationen varit för stor. Ändå har ett otal beslut fattade av samtliga partier, utom Sverigedemokraterna, lett till västvärldens mest extrema migrationspolitik i kombination med en undermålig assimilationspolitik. De negativa konsekvenserna har vi sett sedan länge i form av utanförskapsområden, etniska konflikter, hedersförtryck, ökad brottslighet, undanträngningseffekter och minskad tillit, för att nämna några. 

Nu vill samtliga svenska partier, utom Sverigedemokraterna, påtvinga andra EU-länder samma ansvarslösa politik i form av tvingande kvotfördelningssystem av migranter. Huvudargumentet bygger på den märkliga uppfattningen att andra länder skall tvingas vara ”solidariska” med exempelvis Sverige, vars olika regeringar tagit ett otal aktiva beslut som lett till att Sverige länge tagit emot flest migranter per capita.

Våra misslyckanden bör inte exporteras

Men är det verkligen solidariskt att påtvinga andra länder samma politik som skapat segregation och utanförskap i vårt eget land? Och kommer det ens vara möjligt att tvinga demokratiskt valda regeringar att genomföra en politik som deras egna väljare kommer avsätta dem för? Frågan är också om det är en bra lösning för migranterna själva. Vill man ens stanna kvar i ett land där man inte känner sig välkommen? 

Kristdemokraterna, som säger sig vilja göra ”EU lagom igen”, är märkligt nog i främsta ledet att bejaka detta och att flytta makten över migrationspolitiken till unionen, vilket i nästa led skulle ge institutionerna makt att även straffa ”olydiga” medlemsländer. Men det är varken lagom eller demokratiskt att öka invandringen och att flytta makten utom räckhåll för väljarnas demokratiska ansvarsutkrävande. Det är inte heller särskilt demokratiskt att påtvinga stater en migration som en majoritet av väljarna i dessa länder inte vill ha, på en punkt som inte står listad i något av de olika fördrag man skrivit på vid inträde i unionen.

Den oinsatte kan luras av KD

På hemmaplan håller KD i dag ett högt tonläge i debatten. Den oinsatte kanske får känslan av att även de vill ha något av en ”migrationspaus”, men deras syn på anhöriginvandring talar i en helt annan riktning. Där har man varit med och öppnat upp för ännu generösare regler, vilket är en stor bidragande orsak till att Migrationsverket även framöver beräknar dela ut uppemot hundratusen uppehållstillstånd per år i Sverige.

Både hyckleri och tankevurpa

Förslaget att omfördela flyktingar till andra länder blir också ett sätt för partier som slits mellan ansvar och generositet att fortsätta låtsas som om det är möjligt att både bibehålla ett generöst mottagande i Europa och samtidigt minska antalet migranter som kommer till Sverige. På sätt och vis både ett hyckleri och en tankevurpa då en fördelning av migranter föreslås ske i förhållande till länders BNP/capita – ett mått som skulle placera Sverige högt upp på listan för mottagande av ännu fler migranter, trots vår historik och undermåliga meriter på integrationsområdet. 

Valet på söndag står inte mellan höger eller vänster, eller mellan ”onda eller goda”. Det står mellan de som respekterar demokrati och nationellt självbestämmande och de som stöder EU:s gränslösa maktambitioner och oansvariga migrationspolitik. 

Valet är ditt. 

 

Av Jessica Stegrud (SD)

Kandidat till Europaparlamentet