Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Vägen framåt präglas av ansvar för miljön

Anna Kinberg Batra.
Foto: Anna-Karin Nilsson
Johan Hultberg.
Foto: Fotograf Emelie Mitroulis Helld

Stefan Löfvens första år i regeringsställning har präglats av bristande ledarskap, vilket avspeglats även i miljö- och klimatpolitiken.

Nu krävs konkreta reformer för såväl jobb och tillväxt som minskade utsläpp, skriver Anna Kinberg Batra och Johan Hultberg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Tidigare har utvecklingsländerna varit undantagna krav om utsläppsminskningar. En sådan ordning är omöjlig om tillräckliga utsläppsminskningar ska nås. Kina står ensamt för cirka en tredjedel av de samlade klimatutsläppen, samtidigt har Kina klargjort att de kommer öka sina utsläpp fram till 2030. Det är inte hållbart. Alla länder måste ta ansvar.

Utöver det internationella arbetet behöver vi agera även här hemma. Ett av Sveriges främsta bidrag till klimatomställningen är forskning och teknikutveckling. Svensk miljöteknik kan bidra till ökad konkurrenskraft och växande ekonomi, men förutsättningarna för att kunna nå ut på världsmarknader behöver förbättras. Genom att ta bort tullar och handelshinder kan vi öka frihandeln för miljö- och klimatsmarta varor, tjänster och teknologi.

I den parlamentariska Miljömålsberedningen är Moderaterna beredda att medverka till att ambitiösa klimatmål sätts. För att det ska vara möjligt behöver analyser göras för att säkerställa att jobb och tillväxt värnas tillsammans med minskade utsläpp. Detta har vi hittills inte sett tillräckligt av i beredningens arbete. För att vägen framåt ska behålla trovärdighet måste ekonomiska konsekvensanalyser genomföras utifrån de olika mål som diskuteras.


Utöver detta är några delar särskilt viktiga:

■ Effektiva och hållbara transporter. Att ställa om transportsektorn måste vara en av de främsta prioriteringarna inom klimatpolitiken. I Sverige behöver det därför göras möjligt för tyngre och längre lastbilar, upp till 74 ton, att köra på våra vägar. Studier visar att det sänker koldioxidutsläppen per transporterat ton med cirka tio procent samt ökar företagens produktivitet. För att påskynda omställningen av fordonsflottan bör även satsningarna på supermiljöbils-premien och utbyggd laddinfrastruktur öka.


■ Trygg och hållbar energiförsörjning. Svensk elproduktion, som huvudsakligen utgörs av vattenkraft och kärnkraft, har mycket låga utsläpp av växthusgaser. Stefan Löfvens otydliga energipolitik, tillsammans med sämre förutsättningar för svensk industri genom höjd kärnkraftsskatt, hotar inte bara svenska jobb utan riskerar också att leda till högre globala utsläpp. Detta när svensk utsläppssnål industri tappar i konkurrenskraft på grund av högre elpriser samtidigt som möjligheterna att exportera klimatsmart el minskar. Moderaterna föreslår i stället att effektskatten på kärnkraft sänks med 250 miljoner kronor.


■ Ett klimatneutralt Sverige. Det behövs ett mål som tydliggör att Sverige, senast 2050, ska vara klimatneutralt. En utsläppsminskningsbana med etappmål behöver läggas fast. Som en kompletterande åtgärd behöver det möjliggöras för industrin att använda sig av avskiljning och lagring av koldioxid, Carbon Capture and Storage (CCS). Vi ser CCS främst som ett verktyg för att hantera utsläpp som med andra åtgärder är svåra att eliminera. Genom att använda CCS kan en ambitiösare klimatpolitik föras än vad som annars skulle vara möjligt. Sverige måste börjar arbetet med en nationell CCS-strategi.


Stefan Löfvens första år i regeringsställning har präglats av bristande ledarskap, vilket avspeglats även i miljö- och klimatpolitiken. Utöver osäkerhet runt energipolitiken har regeringen haft en otydlig hållning gällande Sveriges arbete i EU, inte minst vad gäller klimatmålen. Borta är också idén om grön skatteväxling. Även Miljöpartiets negativa syn på tillväxt är allvarlig. Tillväxt står inte i motsats till ett långsiktigt och ambitiöst miljö- och klimatarbete – det är en förutsättning för att lyckas.

Sveriges väg framåt måste präglas av ansvar för miljön och klimatet liksom för skattebetalarnas pengar. Det kräver konkreta reformer för såväl jobb och tillväxt som minskade utsläpp. 


Anna Kinberg Batra

(M) partiledare

Johan Hultberg

(M) miljö- och klimatpolitisk talesperson