Vad menar Alecta med sitt pensionsutspel?

Mattias Munter är pensionsekonom på Skandia.
Staffan Ström, pensionsekonom Alecta.
Foto: Evelina Carborn

Alecta och Staffan Ström hävdar att Skandia talat illa om pensionssystemet och att vi skulle påstå att det är nära en kollaps. När och var detta skulle ha yppats belägger han inte i sin anklagelseakt. Vi har nämligen aldrig hävdat något sådant. Påståendet är fullständigt grundlöst, skriver pensionsekonom Mattias Munter. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. Alla med någon som helst kunskap om pensionssystemet vet att det är stabilt. Till och med så statsfinansiellt stabilt att det levererar låga pensioner. Vi har belyst det faktum att människor framöver riskerar att få låga pensioner beroende på olika livsval och vad man som framtida pensionär kan göra åt det – jobba längre, spara mer eller i de flesta fall både och. Det kommer vi fortsätta att göra.    

Säger emot sig själv

Att som Alecta hävda att den allmänna pensionen bör höjas är en fullt legitim ståndpunkt om man samtidigt kan tänka sig höjda skatter. Men åsikten blir konstig när Ström påstår att allt är frid och fröjd i systemet och att eget pensionssparande är skrämselpropaganda. Genom att framföra åsikten om att avsättningarna till den allmänna pensionen bör höjas skriver han också under på att systemet inte levererar tillräckligt höga pensioner, trots att han påstår det motsatta. Debattinlägget är minst sagt förvirrat och det blir svårt även för den initierade att följa den röda tråden. 

Det behövs en dedikerad sparform för pensionssparande – gärna med skattemässiga incitament.

Så sent som i januari drog Ström och Alecta en lans för just eget pensionssparande på sin blogg: ”Den nya regeringsöverenskommelsen har lagt grunden för en rejäl och alldeles nödvändig skattereform. I den vill jag se rejäla incitament för att uppmuntra det privata sparandet.” Han talade sig också varm för att vi i återigen behöver verka för en sparkultur i Sverige. Onekligen har åsikten skiftats mot en annan i syfte att åstadkomma rubriker och snabba PR-poänger. 

En reform för sparande blir billigare

Vad som är oomtvistat är att den som vill ha högre pension än 60–70 procent av slutlönen behöver spara på egen hand. Därför behövs en dedikerad sparform för pensionssparande – gärna med skattemässiga incitament. En sådan reform är långt billigare att införa än att höja avsättningarna till den allmänna pensionen.     

Alecta tycks vara på korståg mot oss och andra samhällsaktörer som diskuterar brister i pensionssystemet. Brister som de själva påpekat tidigare. Det vore klädsamt om Alecta kunde bygga sin kommunikation på relevanta fakta i stället för grundlösa anklagelser mot andra för att ta sig in på debattplats. Det skulle alla tjäna på, inklusive deras egna kunder. 


Av Mattias Munter

Pensionsekonom Skandia