Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Vaccinpass och åtgärder är hysteriskt och onödigt

David Eberhard är psykiater och författare.
Ashkan Fardost, doktor i läkemedelskemi och debattör.
Foto: ANNIKA FALKUGGLA

Det är med stigande oro över de alltmer totalitära tonerna kring covidhanteringen som vi, så här inför julen, med hjälp av en liten sifferexercis, önskar ge perspektiv på hysterin, skriver David Eberhard och Ashkan Fardost.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Det har snart gått två år sedan covidpandemin började. Två år av isolering och olika former av mer eller mindre genomtänkta restriktioner. Två år av alltmer repressiva åtgärder. När världen drabbas av en okänd ny sjukdom är det rimligt att man försöker skydda sig efter bästa förmåga. Man kan och bör, i en sådan situation, alltid debattera vad som är adekvat och inte, men med tanke på osäkerheten kring sjukdomens farlighet är det inte konstigt att man stundtals överreagerat ifrån myndigheternas sida. 

Mycket låg dödlighet

Sedan snart ett år har det kommit vaccin mot sjukdomen och riskgrupperna har nu en vaccinationsgrad om två doser som närmar sig 100 procent. I skrivande stund har runt 70 procent av landets äldre befolkning även fått sin tredje dos. Det är i dag välkänt att dödligheten utanför dessa grupper är mycket låg. Även den stora majoriteten av alla vuxna personer som inte tillhör riskgrupper är vaccinerade. 

Redan innan vaccinen var tillgängliga hade sjukvården dessutom hunnit utveckla både kunskap och rutiner kring covidhanteringen. Alltifrån proppförebyggande insatser till förbättrade metoder för syrgasbehandling resulterade i både lägre tryck på intensivvården och minskad dödlighet bland de som fått sjukhusvård.

Om majoriteten av alla inom riskgrupper vaccinerar sig (vilket alltså redan skett) så finns det ingen reell överdödlighet eller ens överbelastning av vårdkapacitet att tala om alls.

Trots det har restriktionerna och begränsande regleringar återinförts. Krav på vaccinpass för att kunna göra vardagliga saker som att gå på restaurang eller gå och handla blir alltmer högljudda. Och varje motstånd mot dessa åtgärder möts med invektiv om att man är ”covidförnekare” eller ”antivaxxer”.

Vad säger siffrorna?

Det är med stigande oro över de alltmer totalitära tonerna kring covidhanteringen som vi, så här inför julen, med hjälp av en liten sifferexercis, önskar ge lite perspektiv på hysterin.

Enligt data från Folkhälsomyndigheten har totalt 248 fullvaccinerade personer avlidit i covidrelaterad sjukdom från juli till oktober 2021. Av dessa var 230 personer över 70 år gamla och resterande 18 personer under 70 år. För en typisk period utan pandemi från juli till oktober är det förväntat att cirka 22 000 personer över 70 år och 6 000 personer under 70 år dör i Sverige. 

Andelen av fullvaccinerade döda jämfört med förväntat döda är alltså bara 1 procent för personer över 70 år. Motsvarande andel för personer under 70 år är bara 0,3 procent. Dessutom är detta en konservativ beräkning då det inte ens är fastställt att covid var den verkliga dödsorsaken.

Makthavarna kan inte räkna

Den enda, för oss, rimliga slutsatsen av dessa siffror är att om majoriteten av alla inom riskgrupper vaccinerar sig (vilket alltså redan skett) så finns det ingen reell överdödlighet eller ens överbelastning av vårdkapacitet att tala om alls. Detta borde leda till slutsatsen att allt tal om vaccinpass, lockdowns och andra totalitära åtgärder är fullkomligt irrelevant. Det enda som krävs för att förstå det är kunskaper i matematik på högstadienivå. 

Frågan blir då om de som fattat beslut om åtgärderna den senaste tiden borde skickas tillbaka till skolan för att lära sig räkna eller om de helt enkelt är bortom matematisk räddning.


Av David Eberhard

Psykiater och författare

Ashkan Fardost

Doktor i läkemedelskemi och debattör

Här är de nya restriktionerna – från och med 23 december 

0