Utbrändhet går inte över framför Netflix

Sara Haraldsson
Foto: Linnea Ronström
En stressad ung kvinna framför en dator.
Foto: shutterstore

Men sakta men säkert kom det krypande. Svårigheten att sova. Magkatarren. Känslan av att aldrig räcka till, skriver Sara Haraldsson. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Jag brann på ett sätt jag aldrig hade gjort förut. Jag fick utlopp för det engagemang jag alltid hade känt inom mig men aldrig vetat vad jag skulle göra av. Jag lade all tid jag hade på det som jag tyckte var det allra viktigaste: mitt styrelseuppdrag i en organisation. Men sakta men säkert kom det krypande. Svårigheten att sova. Magkatarren. Känslan av att aldrig räcka till. En dag i mars 2008 tog det stopp. Det kändes som jag klev in i en mörk skog och jag visste inte hur jag skulle hitta ut.

 

LÄS MER: Era fördomar gör att vi lider i tystnad


Sedan dess har jag startat en organisation där jag möter unga kvinnor som också är ledare i sina organisationer. Ett av de största hindren för dem i deras ledarskap är stress och utbrändhet. De alldeles för höga krav i relation till de resurser som organisationen och de själva har blir för mycket. De hoppar av sina ledarpositioner och stolar där det skulle ha suttit kvinnor blir tomma. Organisationerna står handfallna och har ingen aning om hur de ska hantera den stress som drabbar de unga engagerade och framför allt de engagerade kvinnorna. I slutändan kommer det att omöjliggöra för kvinnor och unga ledare att utvecklas och fortsätta med sina engagemang. Detta får konsekvenser både för individer och för samhället i stort.

En doktorsavhandling från Stockholms universitet, som bygger på en undersökning gjord bland 16-åringar, visar att ungefär varannan tjej och var femte kille lider av så allvarlig stress att det har börjat ge olika stressymtom. Flera av dem har så allvarliga symtom att det skulle kunna klassas som utbrändhet. Stress är inte endast skadligt i sig, det fungerar ofta också triggande för andra former av psykisk ohälsa. Och som vi alla vet är psykisk ohälsa bland unga ett problem som kryper allt lägre ner i åldrarna.

De senaste dagarna har diskussionen om stress, utbrändhet och psykisk ohälsa bland unga ledare i ideella organisationer hamnat på agendan. Diskussionen har tydliggjort den enorma okunskap och omedvetenhet som finns i samhället om stress, utbrändhet och dess konsekvenser. Diskussionen visar också på hur stress och utbrändhet bland unga förringas och att en ”ryck upp dig”-inställning till psykisk ohälsa fortfarande präglar hur vi ser på psykisk ohälsa. Det leder till att upprätthålla och bygga på det stigma som finns kring psykisk ohälsa. Stress reduceras till ett individproblem, när det egentligen är ett strukturellt problem. Att skuldbelägga enskilda individer i stället för att se en organisations eller samhällets ansvar är aldrig lösningen.


LÄS MER: Psykisk ohälsa är meningen med livet


Hela tiden kommer ny forskning som visar på de långsiktiga konsekvenser som stress och utbrändhet har. Utbrändhet är inget som går över efter tre veckor i sängen framför Netflix, utan något som kan påverka en hela livet. Att unga drabbas av stress och utbrändhet är därför inte endast ett problem för enskilda individer eller organisationer, utan något som kommer få konsekvenser på lång sikt. Samtidigt finns det kunskap om vad som kan göras för att minska stress. Möjlighet till regelbunden återhämtning, att få feedback på ens arbete och insats, möjligheten att själv planera sitt arbete och att skapa ett klimat där rimliga normer uppmuntras är några av de saker som organisationer, skolor och arbetsplatser borde arbeta aktivt med.

Snart har det gått 10 år sedan den dagen i mars då allt tillslut blev för mycket för mig. Stress och utbrändhet bland unga är ett ännu större problem i dag än vad det var då. Nu är det dags att sluta prata och börja agera.

FAKTA

Sara Haraldsson

Generalsekreterare Maktsalongen och författare av boken ”Stress och motståndskraft”