"Utan förståelse för vår svåra balansgång"

Fries och Johnsons debattartikel den 26 oktober.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Björn Fries och Björn Johnson kommer med ett antal felaktiga påståenden om hur och varför Statens folkhälsoinstitut fördelar pengar till drogförebyggande arbete.

Folkhälsoinstitutet fördelar utvecklingsmedlen utifrån två syften; dels ska de fungera som stöd till kunskapsutveckling på vetenskaplig grund, dels ska de främja de idéburna organisationernas deltagande i det förebyggande arbetet. Denna svåra balansgång verkar Fries och Johnson inte förstå.

Alla ansökningar som kommer in från organisationerna bedöms utifrån tydliga kriterier av utredare med kompetens inom respektive område. För att få projekten godkända måste organisationerna som söker pengar ange hur de ska utvärdera sitt arbete. Organisationerna rapporterar hur projektet har fortskridit, i vilken utsträckning målen har uppfyllts hur utvärdering har genomförts och så vidare. Projektmedel ges endast för ett år i taget, därefter görs en bedömning av hur det fungerar och vi tar ställning till fortsatt stöd. Vi kontrollerar alltid att pengarna används för det syfte de beviljats, har de inte det kräver vi tillbaka bidraget.

Folkhälsoinstitutet utvärderar arbetet löpande för att säkra kvalitén på bidragshanteringen. Vi samarbetar numera med Örebro universitet som ger stöd och handledning till de idéburna organisationerna och i många fall utvärderar de projekt som får medel från oss.

Vi delar naturligtvis Fries och Johnsons åsikt att drogförebyggande arbete är viktigt. Att stötta idéburna organisationer är en del av detta viktiga arbete.


Sara Wamala, generaldirektör på Folkhälsoinstitutet