Upp till bevis, Maria Larsson

SÖKER BEVIS. Skribenterna vill att Maria Larsson, KD, ska visa att hon menar allvar med löftet om att ompröva politiken när den inte fungerar.
Foto: Olle Sporrong

Slopad spärrtidsregel minskar narkotika­dödsfallen visar ny forskning, skriver Bengt Svensson och Björn Fries.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I den pågående diskussionen om den höga nivån på narkotikadödsfallen har ministern Maria Larsson gjort ett utspel som förtjänar att tas på allvar. "Jag är beredd att ompröva snart sagt varje inslag i narkotikapolitiken, om det visar sig att vi på ett bättre sätt kan hjälpa människor och samhälle undan den misär och tragik som narkotikamissbruket innebär", har hon skrivit på debattsajten Newsmill.

Vi föreslår att Maria Larsson inleder sin omprövning genom att ta bort Socialstyrelsens krav att den heroinmissbrukare som har uteslutits från underhållsbehandling ska stängas av från sin medicinering i minst tre månader. Patienten får inte söka sig till någon annan mottagning under tiden.

Denna så kallad spärrtidsregel, är en ­skamfläck för svensk narkotika- politik.

Ingen annanstans i svensk sjukvård förekommer att patienter stängs av från livs­uppehållande behandling av ­disciplinära skäl. Konsekvenserna är förfärande. I en undersökning från Stockholm är överdödligheten 20 gånger jämfört med dem som är kvar i programmet (Fugelstad med flera 2007). Det finns naturligtvis inte någon forskning som stöder metoden att stänga av de svårast sjuka patienterna från behandling.


I nästa nummer av den vetenskapliga tidskriften "Nordic Studies on Alcohol and Drugs" presenteras en studie om vad som händer de patienter som blir uteslutna. Författare är en av oss - Bengt Svensson- tillsammans med Magnus Andersson, kurator på Sprutbytesprogrammet i Malmö. Artikeln bygger på intervjuer med 35 före detta patienter vid två behandlingsprogram i Malmö, men deras upp­levelser stämmer väl med vad utskrivna patienter från andra platser i Sverige har berättat.

I intervjuerna menar patienterna att utskrivningen var "för jävlig", "en chock", "djupt orättvis", "en dödsdom", "som att bli ställd framför en exekutionspatrull", "omänskligt", "sinnessjukt", "fullständigt vansinnigt", "en katastrof".


Det som hände vid utskrivningen var att nästan alla återgick till samma destruktiva heroin­missbruk som de hade haft tidigare. Några försökte skapa sina egna underhållsprogram genom att köpa metadon eller buprenorfin på den svarta marknaden. Utestängningen innebar stora påfrestningar för hälsan, en svår social situation som ofta innebar att de blev bostadslösa, stora problem i relation till närstående och för många en intensiv kriminalitet för att få pengar till heroinet. Många i undersökningen berättade om kamrater som hade dött i överdoser eller självmord efter att blivit ofrivilligt utskrivna.


För patienterna är det ofattbart att Socialstyrelsens säger sig "stå på medborgarnas sida och värna om den enskilda människans rätt till god hälsa, vård och omsorg". Socialstyrelsens utskrivningskrav blir såväl medicinskt som etiskt problematisk, eftersom patienterna har ställts in på en mycket beroendeframkallande medicin, som abrupt tas ifrån dem. Dessutom är underhållsbehandling den behandlings­metod som har den bästa evidensen och som patienterna själva ville ha. Medicinfri behandling ser dessa patienter inte som ett alternativ.

Självfallet har vi förståelse för att det behövs regler även för underhållsbehandling, precis som i andra former av medicinsk behandling.

Men lösningen för de patienter som slirar på ­regelverket är inte utskrivning utan lösningar, som ­bygger på den enskildes personliga förutsättningar.

Här finns goda exempel att hämta från våra nordiska grannländer. Så Maria Larsson, visa nu att du menar allvar med ditt löfte om att ompröva politiken när den inte fungerar. Se till att minska narkotikadödsfallen genom att undanröja spärregeln, något som din egen missbruksutredare Gerhard Larsson också föreslår!


BENGT SVENSSON
är professor i socialt arbete vid Malmö högskola.


BJÖRN FRIES
är regeringens tidigare narkotikasamordnare och numera verksam som kommunpolitiker för Socialdemokraterna i Karlskrona.