Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Ungas klimatkamp lindrar hopplösheten

Greta Thunbergs klimatstrejkande har spridit sig över världen. Foto: JESSICA GOW/TT
Klimatprotest i Berlin. Foto: TOBIAS SCHWARZ/TT

182 psykologer och psykoterapeuter skriver slutreplik om skolstrejkerna – och hur de påverkar barnens mående:

”Oro för klimatet hanterar vi inte bäst i enskilda terapirum, utan tillsammans i kollektiv handling.” 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

SLUTREPLIK. En grundläggande premiss för vårt öppna brev till regeringen är acceptans av IPCC:s beräkningar (FN:s klimatpanel) som visar att ”business as usual” innebär betydande negativa konsekvenser för hela samhället. 

Barn, kvinnor och äldre är enligt American Psychological Association speciellt sårbara för negativa konsekvenser för den mentala hälsan till följd av klimatförändringarna. Maria Ojala, forskare i psykologi vid Örebro universitet, har undersökt hur barn och unga hanterar klimatoro. Studierna visar på att det verkar gynnsamt för ungdomarna att hitta meningsfokuserad coping. Att kanalisera sin oro för klimatet genom ett ökat engagemang i klimatfrågan hänger samman med minskad risk för känslor av hopplöshet. 

Oron behöver valideras av vuxenvärlden

En annan viktig komponent är att vuxna validerar ungdomarnas oro, tar den på allvar. Inte för att spä på den, utan för att stödja ungdomarna och tillsammans med dem agera för förändring som minskar klimathotet. Att ifrågasätta ungdomarnas engagemang, som psykolog Wårhag gör, är inte ett konstruktivt sätt att bemöta oro. Ungdomarna agerar utifrån ett reellt hot där vi enligt IPCC har 1–2 decennier på oss att vända de accelererande effekterna av de klimatförändringar vi står mitt uppe i. Unga behöver bekräftelse av vuxna när de tar in detta. 

Oro för klimatet hanterar vi inte bäst i enskilda terapirum, utan tillsammans i kollektiv handling. Psykologer och psykoterapeuter har liksom många andra yrkesgrupper i samhället en viktig roll i att bidra till det samhällsarbetet.

 

Emma Abrahamsson, leg. psykolog, doktorand i pedagogik

Maja Agnemo, leg. psykolog

Jenny Ahlner, ​leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Karin Kali Andersson, leg. psykolog

Eric Alderhorn, leg. psykolog 

Niclas Almén, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi

Anni Andersson, leg. psykolog

Johanna Aronsson, leg. psykolog

Ute Attermeyer, psykiater, leg. psykoterapeut

Martin Arvidsson, leg. psykolog

Astrid Arvidson, leg. psykolog

Hanna Aabakken, psykologstudent

Ulla Bertling, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, fil. dr., specialist i klinisk psykologi

Christine Bertlin, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Gunilla Barr, leg. psykolog

Gunilla Berglund, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, docent

Lisa Bohman leg.psykolog

Sofia Bergbom, leg. psykolog och fil.dr.

Jonas Hjalmar Blom, leg. psykolog

Britta Bäumer, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Magdalena Bluhme, leg. psykoterapeut

Tussa Bygdén, PTP-psykolog

Matilda Baltius, psykologstudent

Sona Babajan, leg. psykolog

Elin Andersson Borssén, leg. psykolog 

Ulla Bertling, leg. psykolog

Johanna Bobeck, psykologstudent

Maria Bäckström Karlsson, leg. psykolog

Sofia Cassel, leg. psykolog

Cia Craméus, leg. psykoterapeut, leg.fysioterapeut

Elin Damberg , leg. psykolog

Sofie Dahlman, leg. psykolog

Michael Dahlman, leg. psykolog

Frida Dahlbäck, leg. psykolog

Annika Dellholm, leg. psykolog

Åsa Eriksson, leg. psykolog, med. dr

Deana Ericsson, leg. psykolog

Anna-Lena Edlund, leg. psykolog

Malin Endrédi, leg. psykolog, psykoterapeut

Patrik Enocksson, leg. psykolog

Ann Eberstein, auktoriserad gestaltterapeut

Arvid Edberg, PTP-psykolog

Josefin Ekesbo, psykologstudent

Lisa Ekelund, leg. psykolog

Isabelle Enedahl, leg. psykolog

Elinor Eskilsson Strålin, leg. psykolog, leg. psykoterapeut,  doktorand KI

Maria Evers, psykologstudent

Karin Frick, leg. psykolog

Linus Fhärm, leg. psykolog

Yvonne Falk, leg. psykolog

Ingela Ferebee, leg. psykolog, psykoterapeut, handledare

Paulina Fröling, psykologstudent

Marit Fontana Oscarsson, leg. psykolog

Linda Gustavsson, leg. psykolog

Kristin Gunnarsson, leg. psykolog

Ellen Glasell, leg. psykolog

Anna Grönberg, leg. psykolog

Annika Geijerstam, leg. psykoterapeut

Susanna Grund, leg. psykolog

Frida Grape, leg. psykolog

Miriam Hielscher, leg. psykolog

Staffan Harling, leg. psykolog

Sofia Hansdotter, leg. psykolog

Birgitta Hedström, leg. psykolog

Elisabeth Henriksson, leg. psykolog

Hanna Hjort Wallentin, leg. psykolog

Mollie Holmström, psykologstudent

Eva Hedenstedt, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut

Kerstin Hamberger , leg psykolog

Frida Hylander, leg. psykolog

Hanna Hedelin, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi

Agnes Hultquist, psykologstudent

Fredrik Ivarsson, leg. psykolog

Veronika Johansson, psykologstudent

Gabriella Jones, leg. psykolog, specialist i Arbets- och organisationspsykologi 

Jasmina Karlsson, leg. psykolog

Gabriella Karlsson, psykologstudent

Lillemor Kvist, leg. psykolog

Ylva Kurtén, leg. psykolog

Charlotte Knöös, leg. psykolog

Annbritt Kronlund leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Malin Khoso, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Lovisa Kander, PTP-psykolog

Lisa Klingstedt Kugelberg, leg. psykolog

Annika Kinnman, leg. psykolog

Edita Lemonnier, leg. psykolog

Sara Lizell, leg. psykolog

Ida Löfqvist Dagobert, leg. psykolog

Lotta Lemte, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Emma Liljestad, leg. psykolog

Andreas Leijon, leg. psykolog

Isabelle Letellier, leg. psykolog, lektor i Barn- och Ungdomsvetenskap

Arvid Lundberg, psykologstudent

Birgitta Lindén, leg. psykolog

Hans Landeström, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Clara Linnros, leg. psykolog

Andreas Larsson leg. psykolog, fil. dr.

Helena Löfgren, leg. psykoterapeut, fil. kand i psykologi 

Gunilla Lönnberg, folkhälsovetare, doktorand

Dan Landgré, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Helén Lindgren, leg. psykolog, specialist i neuropsykologi

Elisabet Lannfelt, leg. psykolog

Anna Lindström, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Marianne Lybeck, leg. psykolog och organisationskonsult

Lotta Malmheden, leg. psykolog

Cecilia de Mander Florin, leg. psykolog

Åsa Magnusson leg. psykolog och leg. psykoterapeut

Ingrid Molitor, leg psykolog

Anna Malmquist, leg. psykolog, fil. dr. 

Kinga Maria Malachowska, leg. psykolog

Elin Morgensterns, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi

Marie Milling, beteendevetare

Sabina Mattsson, leg. psykolog

Karin Michal, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Jennifer Melin, psykologstudent

Kata Nylén, leg. psykolog

Margareta Nobell, leg. psykolog

Sara Nilsson Lööv, leg. psykolog

Christian Nilsson, psykologstudent

Frej Nicolaisen Sidén, ptp-psykolog

Karin Nilsson leg. psykolog

Åsa Nilses, specialistpsykolog pedagogisk psykologi

Paulina Nuñez Borgman, leg. psykolog

Maria Niemi, medicine doktor och grundutbildad i psykoterapi

Johanna Norén, leg. psykolog

Malin Olinder, leg. psykolog

Birgitta Olsson, leg. psykolog

Jonas Olsson, leg. psykolog

Anna-Maria Olofsgård, beteendevetare

Elida Ottmer, PTP-psykolog

Björn Paxling, leg. psykolog, Ph.D

Maria Palmer leg. psykoterapeut

Sandra Piven, leg. psykolog

Paula Richter, leg. psykolog 

Marie Rydell, leg. psykolog

Johanna Rindler, leg. psykolog

YuSie Rundkvist Chou, leg. psykolog

Ulla Risling, leg. psykolog, specialist inom klinisk- och arbetslivets psykologi samt leg. psykoterapeut

Daniel Roos, leg. psykolog

Sofie Rhodin, leg. psykolog

Anders Rönnberg, leg. psykolog

Lotti Rosenkvist, leg. psykolog

Karin Roswald, psykologstudent

Jonatan Sandberg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Joachim Skeppstedt, leg. psykolog

Eva Steen, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Anna-Karin Skoglund, leg. psykolog

Franck Siljestrand, leg. psykolog

Lovisa Sandberg, psykologstudent

Johanna Skobe, psykologstudent

Maja Sahlin Torp, PTP-psykolog

Thekla Schneede, leg. psykolog

Linnea Sidbrant, leg. psykolog

Shervin Shahnavaz, medicine doktor, leg. psykolog och psykoterapeut

Åsa Sjöqvist, leg. psykolog

Sara Salomaa, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi

Elin Kristina Sten, leg. psykolog

Lisa Strand, leg. psykolog

Katarina A. Sörngård, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Kajsa Tenglid, psykologstudent

Johanna Tunved, leg. psykolog

Christina Thalén, leg. psykolog

Tekla Tell, PTP-psykolog

Carin Thorngren, leg. psykolog

Karin Tengelin, leg. psykolog

Britt Thelenius Wanler, leg. psykoterapeut

Lotta Unmack, leg. psykolog

Sofia Viotti, leg. psykolog

Sofia Vänelid, leg. psykolog

Malin Valsö, leg. psykolog

Viktoria Vingmarker, leg.psykolog

Magdalena Wagner leg. psykolog

Christoffer Wärnbring, leg. psykolog

Maria Wallin, leg. psykolog

Petra Ellora Cau Wetterholm, leg psykolog

Jesper Wanler, leg. psykolog

Emma Wanler, leg. psykolog

Emily Williams, psykologstudent

Sara Ytterbrink Nordenskiöld, leg. psykolog

Celia Young, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi

Emma Åberg, leg. psykolog

Karoline Östman, leg. psykolog