Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Unga afghaner tvingas in i svartjobb och prostitution

Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Foto: ADAM IHSE/TT
Agneta Pleijel, författare.
Foto: Pontus Lundahl/TT
KG Hammar, fd ärkebiskop.
Anders Wijkman, hedersordförande Club of Rome.

Migrationsverket tycks välja alternativet att en grupp unga människor som uppenbart har rätt till skydd ska förvägras en plats i vårt samhälle. 

För att överleva tvingas de att försörja sig bäst de kan. I praktiken är de hänvisade till svartjobb, kriminalitet eller prostitution, skriver Ulf Bjereld, Agneta Pleijel, Anders Wijkman och KG Hammar mfl.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Migrationsverket har lovat att komma med ett nytt rättsligt ställningstagande angående Afghanistan i november. Efter talibanernas maktövertagande kommer det, enligt vår mening, att vara omöjligt att utvisa afghaner till Kabul under överskådlig tid. Men många av dessa unga flyktingar förvägras fortfarande rätten att försörja sig och bli en del av vårt samhälle trots att nästan alla nu har levt i Sverige i 6 år. I stället tvingas de in i svartjobb, kriminalitet eller prostitution. 

Det är inte bara ett ovärdigt och inhumant sätt att behandla dem – det är totalt absurt och inte bra för Sverige. Håll ihop Sveriges ambassadörer kräver nu att Migrationsverket omedelbart agerar för att ge dessa unga uppehållstillstånd så de kan arbeta och integreras i Sverige.

Flera tusen kvar i Sverige

Efter talibanernas maktövertagande breder förtrycket ut sig över Afghanistan. Kvinnor och flickor hindras från att gå i skolan eller arbeta. Unga pojkar rekryteras till talibanernas eller till IS miliser. Offentliga avrättningar genomförs. Sharialagen gäller i sina mest primitiva former: kvinnor stenas och tjuvar få sina händer avhuggna. Det pågår systematisk förföljelse av folkgruppen hazarer och miljoner människor gömmer sig eller försöker fly landet.

Sex år efter den stora flyktingvågen till Europa finns flera tusen ensamkommande unga kvar i Sverige. De flesta av dem är nu över 18 år. Den största delen av dem kommer från Afghanistan.

Många företag skriker i dag efter arbetskraft, men får inte anställa dessa ungdomar.

Sverige utvisar sedan juli 2021 inte längre människor till Afghanistan. Det är bra, även om beslutet borde tagits långt tidigare. Många av de unga människor som sökte trygghet och säkerhet i Sverige men som trots detta utvisades med tvång lever nu under de fruktansvärda förhållandena i Afghanistan.

Den 17 augusti 2021 meddelade talibanernas språkrör Zabihullah Mujahid att alla utvisade till Afghanistan ska ställas inför talibanernas domstol. De som tillbringat lång tid i Sverige och i Europa fruktar för sina liv. De lever gömda eller försöker fly landet.

Har hamnat i limbo

Migrationsverket har inte bara stoppat utvisningar till Afghanistan utan även infört ett beslutsstopp för afghanska asylärenden. Det innebär att Migrationsverket tills vidare inte kommer att fatta några beslut för personer som sökt asyl från Afghanistan. De flesta unga afghaner som suttit i förvar har släppts.

Men verkställighetsstoppet leder också till att väldigt många hamnar i limbo. De nekas inte bara ett LMA-kort (en slags legitimation för asylsökande) och ekonomiskt stöd utan också rätten att arbeta. Och detta trots att det handlar om unga människor i arbetsför ålder som sedan 2015 inte vill något hellre än att arbeta och göra rätt för sig i Sverige. Många företag skriker i dag efter arbetskraft, men får inte anställa dessa ungdomar.

Samtidigt är Migrationsverket medvetet om att det kommer att vara omöjligt att utvisa afghaner en mycket lång tid framöver. Det självklara vore att Migrationsverket genom en ny rättslig prövning av säkerhetsläget i Afghanistan beviljade de berörda uppehållstillstånd – på samma sätt som man gjorde med de syrier som sökte skydd i Sverige när kriget i Syrien pågick som värst.

Svartjobb, kriminalitet och prostitution

Men Migrationsverket verkar välja alternativet att en grupp unga människor som uppenbart har rätt till skydd ska förvägras en plats i vårt samhälle. För att överleva tvingas de att försörja sig bäst de kan. I praktiken är de hänvisade till svartjobb, kriminalitet eller prostitution. De riskerar att hamna i drogmissbruk och drabbas av svår psykisk ohälsa.

Vid medicinska och psykologiska mottagningar över hela landet märkts en ökning av unga afghanska pojkar som mår fysiskt och psykiskt mycket dåligt. Flera har suicidtankar. Förutom oro över den egna situationen i Sverige, är de oroliga över hur anhöriga i Afghanistan har det. 

Djupt inhumant

Det Sverige utsätter denna grupp för är inte bara djupt inhumant, men också riskfyllt. Att Sverige medvetet väljer att pressa in arbetsföra unga människor i ett skuggsamhälle skadar inte bara de ungdomar som berörs direkt utan också Sveriges strävan till att underlätta integration och egenförsörjning, minska arbetslösheten och minska den organiserade kriminaliteten.

Därför kräver vi som representerar Håll ihop Sverige en omedelbar lösning för denna grupp så att de så fort som möjligt kan integreras, arbeta lagligt och bli en del av vårt samhälle.


Av Henry Ascher, professor, barn- och ungdomsläkare

Thomas Avén, ordförande för Läkare i Världen

Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet

Sara Brachet, grundare av föreningen LAMSF, De svensktalande migranternas vänner i Frankrike 

Maud Edgren-Shori, fil lic i socialt arbete och fd genusrådgivare i FN

KG Hammar, ärkebiskop emeritus

Åke Holm, rektor på Ölands folkhögskola

Dan Israel, bokförläggare

Bertil Kågedal, professor emeritus i klinisk kemi vid Linköpings universitet, fd överläkare i klinisk kemi

Karin Nyman, dotter till Astrid Lindgren

Lars Ohly, förbundssekreterare i Verdandi – arbetarnas socialpolitiska organisation

Suzanne Osten, regissör

Agneta Pleijel, författare

Parul Sharma, människorättsjurist

Anders Silfverdal, sjukhuspastor Östersund

Marit Törnqvist, illustratör och författare

Anders Wijkman, hedersordförande, Club of Rome

Ambassadörer för den nationella kampanjen ”Håll ihop Sverige – flyktingamnesti för de ensamkommande”