Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Undervärdera inte undersköterskorna

Det finns inget krav på att vikarierande undersköterskor är utbildade, eftersom yrket är så lågt värderat. Det är riskabelt, skriver Jenny Härold Blomqvist.

"Hur kan enbart så kallad 'social kompetens' räknas vid anställning av sommarvikarier i äldreomsorgen?"

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Under en längre tid har vi läst om och debatterat sjuksköterskornas situation både vad gäller löner och arbetsvillkor. Detta blir särskilt tydligt inför sommaren då det är dags för semestrar och det därmed blir extra stort behov av många vikarier.

Sjuksköterskorna får i många Landsting extra betalt under sommarens mest kritiska veckor om de stannar kvar och arbetar i stället för att ta ut sin semester. Det är summor på uppemot 20 000 kronor i veckan som utlovas.

Att sjuksköterskornas arbetsvillkor och löner behöver förbättras råder det inget tvivel om, detta stöder vi alla som arbetar i vård och omsorg.

Däremot kan man fråga sig var alla upprörda artiklar om, och diskussioner kring, undersköterskors och vårdbiträdens situation under sommaren tagit vägen.

Var erbjuds undersköterskor som skjuter på och pusslar om i sina semestrar, extra betalt med flera tusen kronor i veckan? Ingenstans. Under sommaren är det även i äldreomsorgen mycket tungt. Många ska ta ut välförtjänt semester vilket även här innebär att det krävs många vikarier. Men vikarierna lyser med sin frånvaro. Och ingen erbjuds extra betalt när de arbetar hela sommaren och därmed skjuter på sin semester.

Lösningen i äldreomsorgen blir i stället att anställa outbildad personal som saknar erfarenhet av arbete i vård. De allra flesta arbetsgivare inom äldreomsorgen har i sina riktlinjer en regel som säger att alla som arbetar skall ha adekvat utbildning eller erfarenhet som kan ses som likvärdig. Ändå är det precis tvärtom under sommaren.

Att anställa personer som saknar all form av erfarenhet av vård är oerhört problematiskt. Inte nog med att det innebär en enormt mycket högre arbetsbelastning för den ordinarie personalen, det innebär också en fara för alla som är beroende av vården och omsorgen.

För personalen i vård och omsorg om äldre har inte enbart ansvar för personlig omvårdnad som till exempel påklädning, tandborstning och matlagning. Personalen har också ansvar för medicin, såromläggningar och ett stort ansvar att se när personers allmäntillstånd försämras till följd av någon sjukdom.

Personal som arbetar som sommarvikarier i äldreomsorgen får medicindelegering efter en kort kurs i hantering av medicin. Det är inte alltid aktuellt med en kurs i lyftteknik.

Hur kan en person som saknar erfarenhet eller utbildning lämnas att ta ansvar för dylika oerhört viktiga uppgifter?

Jenny Härold Blomqvist

Hur kan det ses som ett alternativ att enbart så kallad "social kompetens" räknas vid anställning av sommarvikarier i äldreomsorgen? Jag vet varför. Det är för att undersköterskors och vårdbiträdens yrkesroll är så pass lågvärderad att det inte anses spela någon roll om man har utbildning eller inte. Att synen på yrket som sådant är att det handlar om enbart sällskap och andra icke-medicinska sysslor. Och inte minst handlar det om synen på äldre som mindre viktiga och mindre värda adekvat vård.

Det är första maj i dag, arbetarnas dag.

Jag tycker vi alla kan tänka på arbetarkvinnorna i äldreomsorgen som stretar på under hela sommaren.

Utan extra tusenlappar i lönekuvertet.

 

Jenny Härold Blomqvist,

undersköterska

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!