Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Tyskland ska bli ledande på miljö

Omställningen till förnyelsebar energi kommer inte att ske över en natt. Men som ett ledande industriland vill vi visa att det är möjligt. Det skriver Tysklands miljöminister Peter Altmaier.
Foto: Christer Wahlgren

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Peter Altmaier, miljöminister, Tyskland.

Vi står på tröskeln till en ny energiera. Utbyggnaden av förnybar energi och den effektiva energihanteringen är kärnan i en stor övergång under 2000-talet som syftar till att i framtiden frikoppla tillväxten från förbrukningen av ickeförnybara resurser. Med en ständigt växande världsbefolkning kan vi bara med ett intelligent resurseffektivt förhållningssätt bevara våra elementära utkomstmöjligheter. På denna väg - som konsekvent kopplar samman ekonomi och ekologi - måste vi européer ta täten. Jag beundrar Sverige och dess ledande ställning: Redan i dag producerar ni över hälften av er el från förnybar energi och ni främjar den vidare utbyggnaden av energieffektiviteten och den förnybara energin ytterst verkningsfullt.

Som ledande industriland vill även Tyskland visa att en grundläggande omställning av energisystemet, en "Energiewende", kan genomföras. Detta sker inte över en natt utan är ett generationsprojekt med en tydlig kompass för framtiden. Senast 2022 kommer vi att ha avvecklat kärnkraften och då kommer minst 35 procent av elen att utvinnas från förnybara energikällor.

Vi är övertygade om att solenergi, vindenergi och biomassa kan utvecklas från en nischprodukt till en central energikälla i en av världens ledande industrinationer. Att vi har lyckats tredubbla andelen förnybar energi i elproduktionen de senaste tio åren gör mig optimistisk.


Utmaningarna är dock stora. Det handlar om stora investeringar i anspråksfull teknologi och infrastruktur som havsbaserad vindkraft. Vi behöver investera i nya nät, för att kunna föra el flera hundra kilometer från kusterna i norr till industricentra i söder. Vi måste investera i den modernaste ledningstekniken för en "intelligent" styrning som till låg kostnad stämmer av konsumtion och produktion. Vi behöver tillfälligt även gas- och moderna koldrivna kraftverk för att kompensera den ojämna elproduktionen från förnybar energi. Av särskild vikt är att vi kraftigt ökar energieffektiviteten i våra byggnader, när det gäller industriproduktionen och för framtidens trafik.

Den stora utmaningen ligger dock inte bara i investeringarna, utan också i att energiförsörjningen är konstant säker ställd på högsta nivå. Hittills har vi  i allt för hög utsträckning tittat på den snabba utbyggnaden av den förnybara energin. Nu arbetar vi med högtryck för att bättre synkronisera utbyggnaden av förnybar energi med utbyggnaden av kraftledningsnäten.

I ett federalt system med 16 förbundsländer är detta inte enkelt, men det går om alla i en nationell "energikonsensus" arbetar tillsammans. För det andra måste politiken säkerställa att energi förblir något som alla har råd med. Kraftigt sjunkande marknadspriser för de nya teknologierna ger möjlighet att motsvarande sänka det statliga stödet.


Därför kommer vi i framtiden - för att hålla energipriserna på en stabil nivå - att sänka det lagstadgade stödet, särskilt till solcellsteknik, desto mer ju snabbare utbyggnaden fortskrider. De nya teknologierna får inte subventioneras permanent, utan måste hävda sig i den hårda internationella konkurrensen. Endast då säkrar vi vår tekniska ledning i världen och därmed den internationella konkurrenskraften. Den framtida framgången för industrinationen Tyskland kommer att mätas i relation till framgången för "Energiewende".

John F. Kennedy sa en gång: "Vi väljer inte att flyga till månen för att det är enkelt, utan för att det är svårt". Inom några år nådde den första bemannade raketen verkligen månen. Det lyckades, eftersom ett stort gemensamt mål hjälpte för att övervinna alla svårigheter. Med vändpunkten på energiområdet känner jag även i dag en ny pionjär- och gemenskapsanda. De ideologiska skyttegravarna är historia. Det är just medborgarna, kommunerna, föreningarna, och de små och medelstora företagen som investerar i vändpunkten på energiområdet. Det största innovationsprojektet sedan slutet på andra världskriget är ett medborgarprojekt. Därför kommer det att lyckas.


Peter Altmaier, miljöminister, Tyskland.