Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Tydligt att MP vill hålla fast vid sin partikultur

<p>Fredrika Lagergren, statsvetare.</p>Foto: Göteborgs universitet
<p>Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin och Åsa Romson.</p>Foto: Lars Pehrson/Svd/Tt / SVENSKA DAGBLADET TT NYHETSBYRÅN

Miljöpartiets passiva avvaktande och vädjande medlemsbrev visar tydligt att de har för avsikt att värna den decentraliserade individualiserade partikulturen.

Frågan är hur långt denna strategi håller? skriver statsvetaren Fredrika Lagergren.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

För att förstå den senaste tidens turbulens inom Miljöpartiet är det viktigt att ta ett kliv tillbaka och sätta in partiet i dess ideologiska kontext. Det räcker då inte med att enbart läsa partiprogram och lyssna på partiets företrädare.

Precis som andra politiska partier är Miljöpartiet bärare av en specifik kultur som utvecklats över tid till den speciella blandning av miljöaktivism och identitetspolitik som kännetecknar partiet i dag.

Betraktat ur ett politiskt sociologiskt perspektiv, är Miljöpartiet en del av en politisk dimension, den gröna-alternativa-liberala (GAL), som utvecklats i Västeuropa sedan slutet av 1970-talet. I likhet med övriga gröna partier befinner sig Miljöpartiet i en individualistisk, libertariansk tradition – tänk hippierörelsen. Individens frihet att utvecklas i relation till sin omgivning, människor, djur, natur, står i centrum.

Miljöpartiets ideologiska rötter finns således i 1960-1970-talens aktivistiska frihetliga antiauktoritära sociala rörelser, i synnerhet miljörörelsen och anti-kärnkraftrörelsen, och deras sätt att definiera och angripa problemen i det senmoderna samhället.

 

LÄS MER: Miljöpartiet är inte regeringsdugligt

 

Det ideologiska mönstret från aktiviströrelserna genomsyrar fortfarande Miljöpartiets kultur och syns inte minst i partiets organisation. Att som Miljöpartiet ha språkrör i stället för partiledare är således ett uttryck för icke-hierarkisk organisation liksom att ha en beslutsstruktur uppbyggd kring direktdemokratiska stormöten.

Den frihetliga synen på individen genomsyrar synen på representation där partiet tillämpar en princip som säger att samtliga medlemmar ska ges möjlighet att delta i politiskt arbete. För att skapa flexibilitet tillämpar partiet en rotationsprincip som säger att ingen får inneha samma politiska uppdrag eller position mer än maximalt tre mandatperioder. Detta synsätt bidrar till att det är relativt lätt också för nytillkomna partimedlemmar att snabbt få politiska poster såväl internt inom partiet som ute i politiken.

Miljöpartiet företräder också en syn på individen där mänskliga fri- och rättigheter inte enbart handlar om individers rättigheter utan också om grupprättigheter. Att värna individens rätt genom att motverka orättvisor knutna till klassiska sociologiska grupptillhörigheter som kön, klass, etnicitet är nära förknippat med socialliberala idéer.

 

LÄS MER: Mehmet Kaplan: Jag lämnar inte mina värderingar

 

Föreställningen om grupprättigheter har numera en tydlig koppling till teorier om mångkulturalism och identitetspolitik med begrepp som rasifiering, islamofobi och intersektionalitet i fokus. Inom Miljöpartiet är det en bärande princip att låta representanter för olika grupper delta i partiets arbete. Mångfald är ett värde i sig vilket innebär att valberedningar strävar efter att få en balans mellan olika grupper.

Den senaste veckan har vi kunnat se hur Miljöpartiet brottas med sin egen ideologi och strävar efter att upprätthålla sin egenart. Miljöpartiets agerande för att hantera den uppkomna situationen genom passivt avvaktande och vädjande medlemsbrev, visar tydligt att de har för avsikt att värna den decentraliserade individualiserade partikulturen. Frågan är hur långt denna strategi håller? Risken är att det slutar med att Stefan Löfven slår näven i bordet.

 

Fredrika Lagergren

Fil.dr statsvetenskap, Göteborgs universitet

 

Vill du svara på den här debattartikeln? Skicka in din replik här.