Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Twitter måste agera mot IS-rekryteringen

Twitter är en viktig rekryteringsbas för IS. Nu måste Twitter ta sitt ansvar för att stoppa detta, skriver Lars Adaktusson. Foto: Mikael Sjöberg

Islamiska Statens närvaro på Twitter är massiv, och detta anses också vara en av de viktigaste inkörsportarna till jihadism bland unga människor.

Det är dags att företagen bakom plattformarna på sociala medier tar ansvar, skriver Lars Adaktusson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

När Islamiska Statens ledare Abu Bakr al-Baghdadi i mitten av maj spelade in ett tal spriddes detta på en skala som västerländska politiker bara kan drömma om.

Talet översattes till flera språk och spreds över hela världen av dess sympatisörer på sociala medier, inte minst via microbloggen Twitter.

Det råder inga tvivel om att Islamiska Statens närvaro på Twitter är massiv, och detta anses också vara en av de viktigaste inkörsportarna till jihadism bland unga människor.

Terrorforskaren Magnus Ranstorp vid Försvarshögskolan påtalade nyligen detta och menade att sociala medier utgör ett av de viktigaste redskapen för terrornätverkens rekrytering och utveckling.

Men i debatten om jihadism fokuseras i princip uteslutande på vad vi kan åstadkomma genom staten och det offentliga.

Det är hög tid att bredda perspektivet till att även omfatta det ansvar som företagen bakom plattformarna på sociala medier bär.


Missförstå mig rätt. Twitter är på många sätt fantastiskt och ett verktyg för demokrati och yttrandefrihet i världen. Men vi måste diskutera avigsidorna och granska medaljens baksida. Det offentliga samtalet om hur vi stoppar extremismen behöver dessutom föras i civilsamhället och näringslivet, inte bara med bäring på det offentliga.

Alla krafter behövs i kampen mot radikalisering.

I mars redovisade Europol i ett memorandum till ministerrådet att jihadgrupper "har lanserat välorganiserade kampanjer på sociala medier för att rekrytera följare, främja eller glorifiera terrorhandlingar och våldsbejakande extremism" och att "mer än 46 000 Twitterkonton används av sympatisörer till IS innehållandes 90 000 tweets om dagen skapade till stöd för dess radikala och våldsamma ideologi".

Amerikanska tankesmedjan Brookings bedömer att antalet jihadistkonton kan vara så högt som 90 000.

Jag har därför, i likhet med flera andra europaparlamentariker, därför valt att skriva direkt till Twitters företagsledning för att fråga dem hur Twitter avser att förbättra sitt eget arbete vad gäller att förebygga spridning av extremistiska budskap.

Företagets policy rörande stötande beteende uttrycker klar att "användare får inte hota med våld eller främja våld, inklusive hota med eller främja terrorism".

I dagsläget framstår det dock, minst sagt, som att denna policy inte upprätthålls.

Alltför ofta tillåts extremister att återkomma under nya användarnamn om deras gamla konton blivit spärrade. Dessutom bidrar den långa anmälningsprocessen till att det ofta tar lång tid innan konton faktiskt spärras.

 

Det anförs ofta att det inte är plattformen i sig (Twitter) som är problemet utan vissa användares extremism.

Twitters företrädare skulle också kunna hänvisa till den amerikanska yttrandefriheten, vilken är mycket omfattande och är den lagstiftning under vilken företaget lyder.

Men Twitter är inte en regering med skyldighet att tillåta den omfattande spridningen av våldsbejakande extremism.

Twitter är ett företag som har makt att utforma en användarpolicy som stoppar främjande av en organisation som begår de värsta brotten mot mänskligheten sedan nazisternas illdåd.

Experter och tankesmedjor har presenterat flera förslag för en mer effektiv strategi för förebyggande åtgärder. Detta inkluderar utveckling av ett mer lättillgängligt anmälningssystem så att användare snabbare kan rapportera förmodat extremistiska aktiviteter; implementering av en policy för fler verifierade konton och tillämpningen av ett slags skiktningssystem så att overifierade konton kan granskas.

Att Europol nu skapar en polisgrupp med syfte att motverka jihadismen och spåra konton kopplade till IS-sympatisörer är välkommet.

Målsättningen är att konton kopplade till IS ska stängas ner högst två timmar efter att de skapats. En hög ambitionsnivå som kräver samarbete med internetjättar såsom Twitter. Frågan som uppstår är dock i vilken utsträckning Twitter vill bidra till att denna målsättning möts?

 

Lars Adaktusson (KD)

Europaparlamentariker samt skuggföredragande i frågan om bekämpandet av jihadism och terrorrekrytering.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!