Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Två kraftfulla reformer för de äldre i Sverige

Sverige ska ha en omsorg som äldre kan lita på hela livet ut, skriver C-ledaren Annie Lööf tillsammans med Sofia Nilsson.
Foto: FREDRIK WENNERLUND / STELLA PICTURES
Sofia Nilsson är riksdagsledamot, sjuksköterska och ansvarig för C:s nya vårdprogram.
Foto: CENTERPARTIET

I dag tyngs många äldre ned av både allvarlig psykisk och fysisk ohälsa. Inför partistämman presenterar vi nu två kraftfulla reformer för att se till att äldre blir sedda i tid, och får det stöd de behöver. 

Detta är en viktig del av vårt nya vårdprogram. Sverige ska ha en äldreomsorg att lita på, skriver Annie Lööf och Sofia Nilsson (C).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Annas morfar levde ett väldigt aktivt liv. När han fortfarande hade krafterna kvar körde han motocross, åkte på segelsemester och kastade sig gärna ut på nya äventyr. Men åldern tog ut sin rätt. Han blev sjuk, kroppen hängde inte med längre och han kunde inte fortsätta leva så rörligt som han alltid gjort. Omställningen blev för tung att bära. Tanken på att inte kunna ta hand om sig själv blev för mycket att hantera. I 80-årsåldern orkade han inte mer. Annas morfar tog sitt liv.

Tyvärr är historien om Annas morfar inte unik. Tvärtom - depression, nedstämdhet och ångest hos äldre är mycket vanligt. En av fem över pensionsåldern bedöms lida av någon form av psykisk ohälsa och äldre män är den grupp som lider störst risk för att begå självmord i Sverige. Ofta hänger den psykiska ohälsan samman med ensamhet, men också med fysisk sjukdom. Åldrandet i sig, med en kropp som fungerar sämre och en förändrad livssituation, kan leda till allvarlig psykisk ohälsa. Inte sällan påverkar åldrandet hela identiteten, som i fallet med Annas morfar.

Vi vill införa ett program som innebär att alla personer över 65 erbjuds hembesök efter behov.

Många äldre lider i tysthet – både av psykisk och av fysisk ohälsa. Det kan handla om alltifrån långvariga depressioner som aldrig upptäcks till gamla människor som hamnar i kläm mellan vården och omsorgen. Samhället måste därför bli bättre på att både förebygga ohälsa och att skapa en tryggare vård och omsorg. Centerpartiet vill därför genomföra två reformer för att detta ska bli möjligt.   

Alla erbjuds hembesök

Vi vill införa ett äldrehälsovårdsprogram som innebär att alla personer över 65 erbjuds hembesök efter behov. Genom att förbättra det förebyggande arbetet redan i pensionsåldern kan både fysiska och psykiska besvär upptäckas tidigt.  Programmet kan innehålla samtal om kost, motion, hur man förhindrar fallskador och vilka vaccinationer man bör ta. Ett exempel på en konkret åtgärd för att förebygga och förbättra både psykisk och fysisk hälsa är gruppträning, ett sätt att stärka kroppen samtidigt som man skaffar nya vänner.

Tydligare ansvar med en äldrelag

Vården och omsorgen kring äldre måste också bli tryggare och hänga samman bättre. Olika lagstiftningar styr i dag hur och var man får vård, vilket gör många hamnar mellan stolarna. Gamla människor ska inte behöva slussas fram och tillbaka i sjukvårdsmaskineriet. Vården och omsorgen måste i stället utgå från äldres behov och skapa trygghet. Centerpartiet vill därför se en äldrelag som överbryggar de olika lagstiftningarna och skapar kontinuitet för de äldre. 

Genom en äldrelag kan den hemsjukvård och personliga omvårdnad som i dag utförs under olika lagstiftningar sammanföras till en insats som kallas ”hemvård”. Hemvården ska bestå av en multiprofessionell grupp av exempelvis undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och dietist. Dessa hemvårdsgrupper blir för äldre hemmaboende första vårdkontakten och länken till sjukvården. Det skapar den viktiga kontinuitet som äldre behöver, men också möjligheter att bo kvar hemma längre för de som vill. 

Alla ska kunna lita på äldrevården

Det är dags att vi på allvar tar ett helhetsgrepp för att skapa en tryggare vård för äldre. Vi måste börja utgå från de äldres behov, arbeta förebyggande på bred front i stället för att lappa och laga när läget blivit akut. Ju fler äldre som får hjälp och stöd från samhället i god tid, desto färre behöver må som Annas morfar gjorde. Sverige ska ha en omsorg som äldre kan lita på hela livet ut.


Av Annie Lööf

Partiledare Centerpartiet

Sofia Nilsson

Riksdagsledamot, sjuksköterska och ansvarig för C:s nya vårdprogram