Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Trots lagen – hundratals barn riskerar tvångsgifte

Det behövs konkreta åtgärder som förhindrar att unga i riskzonen förs utomlands, skriver Madjid Ibrahim Ibrahim och Felix Lundqvist. Foto: Shutterstock
Felix Lundqvist, SSU Västmanland.
Madjid Ibrahim Ibrahim, SSU Västmanland

Migrationsverket måste kunna neka uppsägande av medborgarskap vid misstanke om att någon riskerar att giftas bort mot sin vilja. 

Myndigheterna måste också få bättre möjligheter att hämta hem barn som förts utomlands, skriver Madjid Ibrahim Ibrahim och Felix Lundqvist, SSU Västmanland. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. En 13-årig tjej skriver sitt sista prov innan sommarlovet. För de allra flesta skulle ledigheten komma som en välbehövd paus i en tonårings liv, men inte för henne. Hon ska lämna sina vänner, sitt land och sin utbildning för en framtid hon själv inte fick välja. Om några veckor ska hon ingå ett tvångsäktenskap med en man hon aldrig träffat. 

2014 skärptes lagen mot tvångsäktenskap. Utöver tvångsäktenskap som brott är det nu straffbart med förberedelser inför äktenskapstvång, såväl som att pressa någon till att gifta sig. Det behövs dock konkreta åtgärder som förhindrar att unga i riskzonen förs utomlands, och vid de fall där barn och unga redan befinner sig utomlands behöver vi upprätta samarbeten för att få hem dem. 

Konsekvens av hederskultur

Under 2017 hade mer än 500 barn och ungdomar omhändertagits eller vårdats på grund av hedersproblematik, av dessa riskerade mer än hälften att bli bortgifta mot sin vilja. Dessa tvångsäktenskap är en direkt konsekvens av hederskulturen som barn tvingas växa upp i, där föräldrar säljer sina barns frihet för pengar och där en mentalitet kring att blodet och kulturen måste bevaras är försvaret för deras handlingar. 

Vid flera tillfällen där tvångsäktenskap genomförts och barnen nu befinner sig utomlands har det rapporterats om ett liv där misshandel och våldtäkter blir en del av vardagen.

Det händer att hedersrelaterad problematik fångas upp av personal i skolan, vilket är varför samarbete mellan skola och socialtjänst är avgörande för att motverka tvångsäktenskap och andra hedersrelaterade brott. När det upptäcks att någon riskerar att giftas bort måste socialtjänsten och andra berörda myndigheter ha möjlighet att upprätta utreseförbud som förhindrar att de förs utomlands när myndigheten utreder vilka åtgärder som ska följa härnäst. 

Uppsägning av medborgarskapet bör prövas

I de fall där barn och unga redan förts utomlands har myndigheterna begränsade möjligheter att agera, inte minst om medborgarskapet sagts upp av föräldrarna vid utresan. Migrationsverket har i dag små möjligheter att neka uppsägandet av svenskt medborgarskap. Därför behöver uppsägandet av deras medborgarskap avgöras genom prövning hos Migrationsverket i samma ordning som andra migrationsärenden. Således får myndigheter ett ökat handlingsutrymme för att skydda barn och unga i riskzonen. 

Vidare behöver vi arbeta för upprättandet av en internationell konvention som syftar till att skydda barn och unga från tvångsäktenskap. Genom upprättandet av en sådan konvention kan samverkan länder emellan förhindra och återföra medborgare som tvingats in i barnäktenskap och tvångsäktenskap i ett annat land. 

Hundratals i riskzonen

En 13-årig tjej ska inte behöva ha en klump i magen när ledigheter närmar sig, hon ska få leva ett vanligt liv som en vanlig tonåring. Trots det befinner sig hundratals barn och unga i dag i riskzonen för att tvingas ingå i ett tvångsäktenskap. Vid flera tillfällen där tvångsäktenskap genomförts och barnen nu befinner sig utomlands har det rapporterats om ett liv där misshandel och våldtäkter blir en del av vardagen. Det händer också att unga tjejer blir hedersmördade för att de vägrar att underkasta sig ett liv och en man de aldrig själva fick välja. 

Arbetet mot tvångsäktenskap har blivit bättre, men föräldrar som säljer sitt barns frihet måste åtalas och barnens framtid måste skyddas. Det är vårt gemensamma ansvar att se till att alla barn och unga får friheten att forma sitt eget liv, vem de ska gifta sig med i framtiden ska ligga enbart i deras egna händer.

 

Av Madjid Ibrahim Ibrahim

SSU Västmanlands ordförande

Felix Lundqvist 

SSU Västmanland