Tre av fyra miljöbovar kan släppas igenom

I Transportstyrelsens förslag lättas reglerna upp på flera punkter – till de miljöfarliga bilarnas fördel. Ett stort bakslag, menar debattörerna.
Foto: ROBIN ARON
Anders Åkesson är Centerpartiets trafikpolitiske talesperson.
Rickard Nordin är klimatpolitisk talesperson för Centerpartiet.
Foto: PONTUS LUNDAHL/TT

Transportstyrelsens nya förslag är dyster läsning för oss som värnar om miljön, skriver Centerpartiets Anders Åkesson och Rickard Nordin.

Vi kräver därför besked av regeringen: Vad gör ni för att stoppa dessa miljöfientliga förändringar i reglerna för kontrollbesiktning?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | MILJÖ. Efter att utsläppen under flera år minskat i Sverige har de under den rödgröna regeringen börjat öka igen. Nu krävs det krafttag för att vända kurvan nedåt och återta Sveriges position som ett internationellt klimatföredöme. Ett viktigt steg på vägen dit är att minska utsläppen i transportsektorn, som står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av koldioxid. Här är inte minst biltrafiken en viktig sektor. Det krävs en grön omställning, från fossila till förnybara bränslen, för att bilarna inte ska fortsätta bidra till utsläppen.


LÄS MER: Beskattar ni elbilarna är ni riktiga hycklare


Det är också viktigt att den befintliga bilparken inte släpper ut för mycket partiklar som förorenar luften vi andas. Detta regleras till stor del genom miljökontroller när bilarna besiktigas. Om bilen släpper ut för mycket, då blir den inte godkänd i besiktningen och får inte rulla vidare på vägarna.

Förslaget kan bli verklighet i maj 2018

Men snart riskerar väldigt många bilar som släpper ut för mycket partiklar att ändå släppas igenom i besiktningen. I maj nästa år kommer nya föreskrifter om hur man ska bedöma bilars utsläpp i besiktningen. Förslaget från Transportstyrelsen är minst sagt dyster läsning för miljön. 

På flera punkter lättas reglerna upp – till de miljöfarliga bilarnas fördel:

Bilar ska godkännas även om testet av avgasreningssystemet visar på för höga utsläpp, så länge inte varningslampan tänds. Så om lampan är sönder, men bilen släpper ut för mycket – då blir den godkänd. Enligt statistik från ett av de större besiktningsföretagen i Sverige tänds lampan bara i ett av fyra fall där utsläppen är för höga. Tre av fyra bilar som i dag underkänns på grund av för höga utsläpp kommer alltså att godkännas med de nya reglerna.

Dieseldrivna bilar från 2007 och framåt behöver inte genomgå en utsläppskontroll. Testet av avgasreningssystemet ska de genomföra, men den som kör en dieselbil slipper att riskera bli underkänd på grund av utsläppskontrollen som många andra bilar måste klara.

Gränsvärdena för utsläpp av kolmonoxid och kolväten för bensindrivna bilar vid tomgång höjs med de nya reglerna. Det skulle innebära att drygt tre miljoner bilar, cirka två tredjedelar av alla personbilar i Sverige, får högre gränsvärden.


LÄS MER: Johan Rockström: De stora skogarna visar skrämmande trendbrott


Svenskarna är ett miljövänligt folk. Många lägger gärna en extra slant för att bilen ska uppnå en viss miljöklass. Om kraven sänks på det här sättet minskar incitamentet för att betala mer för en miljöbil. Om staten inte ställer höga krav kan den inte heller begära att medborgarna ska göra det.

Förslaget är nu ute på remiss, där det har fått skarp kritik. Naturvårdsverket slår larm och vill att Transportstyrelsen skrotar alla dessa regelförändringar. "Naturvårdsverkets bedömning är att de föreslagna föreskriftsförändringarna sammantaget skulle innebära betydande försämringar av miljökontrollen och därmed försvåra arbetet med att nå miljömålet Frisk luft", skriver myndigheten.

Ett stort bakslag för Sveriges miljöarbete

Men trots den hårda kritiken låter den rödgröna regeringen Transportstyrelsen jobba vidare med ett förslag som leder till att tre av fyra miljöfarliga bilar släpps igenom i besiktningen. Det håller inte. Regeringen måste agera. Dessa förslag går på tvärs mot allt vad en god miljö heter. 

Att genomföra regler som tillåter väldigt många fler miljöfarliga bilar på våra vägar vore ett stort bakslag för Sveriges miljöarbete. Vi kräver därför besked av regeringen: Vad gör ni för att stoppa dessa miljöfientliga förändringar i reglerna för kontrollbesiktning? 


Av Anders Åkesson (C) 

Trafikpolitisk talesperson


Rickard Nordin (C)

Klimatpolitisk talesperson