Tove Karlsson: Ge alla förbättrad fosterdiagnostik

Författaren Tove Karlsson är starkt kritisk till att det så kallade KUB-testet inte erbjuds alla blivande mammor. KUB-testet kan upptäcka uppemot 90 procent av alla foster med Downs syndrom redan i graviditetsvecka 12.
Foto: RICHARD KILSTRÖM

Få ifrågasätter rätten till fri abort. Bara personer som anser att de har tillräckliga förutsättningar för att ta hand om ett barn ska behöva bli föräldrar. 

m Motståndet mot kombinerat ultraljud och biokemisk screening, KUB-test som upptäcker bland annat Downs syndrom, är därför obegripligt. 

Det anser författaren Tove Karlsson. Hon skriver: Redan nu betalar många för att få ett KUB-test utfört på en privatklinik. Frågan är varför bara välbeställda och väl pålästa människor ska ha möjligheten. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Fosterdiagnostik har funnits sedan 70-talet, för att bland annat upptäcka allvarliga missbildningar och sjukdomar som Downs syndrom. Få föreslår att detta bör ändras. Däremot har införandet av en ny, bättre teknik för att upptäcka graviditeter med Downs syndrom, så kallade KUB-test, stött på massiv kritik. För närvarande erbjuds screening för Downs syndrom fortfarande bara gravida över 35 år, och bara ett fåtal landsting erbjuder över huvud taget KUB-test.

 Testet innefattar en ultraljudsundersökning och ett blodprov och är helt ofarligt för både modern och barnet. Fostervattensprov medför däremot en risk för missfall på 0,5 till 1 procent. Därför erbjuds fostervattensprov bara blivande mödrar över 35, vilket medför att bara en tredjedel av alla gravida som väntar barn med Downs syndrom får veta detta. KUB-testen kan däremot upptäcka uppemot 90 procent av alla foster med Downs syndrom redan i graviditetsvecka 12.


KUB-testen innebär alltså en stor förbättring av tekniken för att upptäcka Downs syndrom. Kritikerna menar också just att KUB-testen fyller sitt syfte alltför bra. Det märkliga är att det är här i Sverige som det betraktas som ett svårt etiskt dilemma att ge föräldrar information som kan få dem att bestämma sig för att göra abort. I Danmark har KUB-test erbjudits alla gravida sedan 2004, i Finland sedan 2006. Båda dessa länder har en mer restriktiv abortlagstiftning än Sverige, med särskilda restriktioner för abort efter 12:e veckan. I Sverige har man rätt till abort till och med 18:e graviditetsveckan, oavsett anledning. KUB-testet utförs i 11:e–13:e graviditetsveckan, fostervattensprov utförs från 14:e veckan. Aborter på grund av KUB-undersökningar kommer alltså utan vidare att kunna utföras inom den allmänna gränsen för fri abort.


Det är i dag få som ifrågasätter rätten till fri abort. Det råder närmast konsensus om att bara personer som anser att de har tillräckliga förutsättningar för att ta hand om ett barn ska behöva bli föräldrar. Syftet med lagstiftningen om fri och kostnadsfri abort är inte och har aldrig varit att befria samhället från familjer med sämre ekonomiska eller sociala förutsättningar. På samma sätt är syftet med förbättrad fosterdiagnostik inte att befria vårt samhälle från alla individer som inte är ”perfekta”. Syftet är att bara de personer som känner sig ha tillräckligt bra förutsättningar för att ta hand om ett barn med särskilda behov ska behöva bli föräldrar till sådana barn.


Det absurda är att det anses vara acceptabelt att avbryta en sent upptäckt graviditet i exempelvis 16:e graviditetsveckan för att man inte anser sig ha tillräckligt med tid, resurser eller vilja för att ta hand om det barn som är på väg att bli till. Samtidigt beskrivs det som ett svårt etiskt dilemma om folk väljer att abortera ett sjukt foster i samma graviditetsvecka på grund av brist på tid, resurser eller vilja att ta hand om ett barn med särskilda behov.


Redan nu betalar många mellan 1800 och 2000 kronor för att få ett KUB-test utfört på en privatklinik. Den som har tid och pengar har alltså redan goda chanser att undvika att föda ett barn med Downs syndrom. Frågan är om det är rätt att bara välbeställda och väl pålästa människor som inte bor alltför långt ifrån en sådan klinik får denna möjlighet. Att ge alla rätt till KUB-test är inte ett försök att skapa ett samhälle med bara ”perfekta” individer. Det är ett sätt att se till att de individer som föds med Downs syndrom i största möjliga mån hamnar i familjer som anser sig ha möjlighet att ta hand om ett sådant barn. För dem som aktivt väljer att behålla ett barn med Downs syndrom, eller aktivt väljer att avstå från fosterdiagnostik, är antagligen också bra föräldrar även till barn med ett sådant handikapp.


Dagens teknik ger oss inte möjlighet att styra över allt eller upptäcka allt. Men den ger oss viss möjlighet att låta föräldrar ta egna informerade beslut. Om vi menar allvar med principen för fri abort, bör föräldrar inte nekas information i syfte att förhindra att aborter utförs. Valet måste ligga hos föräldrarna.

 TOVE KARLSSON

 Tove Karlsson är författare till boken ”Att föda som en man” som gavs ut tidigare i år. Hon har ett barn på 1,5 år och väntar nästa barn i oktober.