Tjejer tvingas nu stanna hemma med sina förövare

Matilda Ekeblad, distriktsordförande Muf Östergötland.
Rebecca Nordin Vainio, riksordförande Moderat skolungdom.

För kvinnor och barn som utsätts för våld i allmänhet och våld i nära relationer i synnerhet är stödet från samhället avgörande. Men vad händer när samhället stänger ned? skriver Matilda Ekeblad och Rebecca Nordin Vainio (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Vardagen är inte sig lik för någon. Sjukvårdens kämpar sliter dag som natt runtom på landets sjukhus samtidigt som andra har förlorat sina jobb. Ungdomar och vuxna sköter sin utbildning och sitt arbete hemifrån. Samtidigt som hemmet för många är en trygghet i coronapandemin finns det de kvinnor och barn som har jobbet och skolan som sin tillflykt varje vardag. För de har livet förändrats radikalt, de som har sin trygghet i att lämna sitt hem tvingas nu stanna hemma med sin förövare. 

Våld i nära relationer är inget som slutar bara för att världen står inför en av de största kriserna under modern tid. Närmare en femtedel av alla de anmälda misshandelsbrotten under förra året rörde en misshandel av en närstående, där offret har haft eller har en parrelation med förövaren. 

Tredubbling i Kina

Dessutom visar Brottsförebyggande rådets statistik att våld i nära relationer ökar under storhelger och sommarsemestrar. Det vill säga, under tider när vi tillbringar mer tid i hemmet tillsammans med familjen. Nya rapporter från Kina pekar på att anmälningar kring våld i hemmet tredubblades till följd av isoleringen och FN uppmanar världens länder till att inkludera skydd mot kvinnor i sina insatser mot coronapandemin. 

Våldet i nära relationer ökar under tider när vi tillbringar mer tid i hemmet tillsammans med familjen.
Foto: PATRIK ÖSTERBERG/TT

Statistiken och olika instanser talar sitt tydliga språk och vi kan inte blunda för detta. För blundar vi riskerar kvinnor sina liv utan att ens lämna hemmet. 

När isoleringen är som störst är landets tjej- och kvinnojourer som viktigast. Många av dem vittnar om att samtalen till dem har ökat – det är så otroligt viktigt att hjälp finns att få även när man fysiskt inte kan ta sig någonstans. 

Men många ideella tjej- och kvinnojourer om i landet vittnar om ovisshet när det kommer till den ekonomiska biten. Det här är den största käppen i hjulet för att kunna rädda fler kvinnor från övergrepp och misshandel. Därför behöver även politiken ge riktade insatser till just dessa jourer under coronakrisen – det räcker inte att enbart se till sjukvården eller ekonomin. 

Öka anslagen till jourerna

Landets tjej- och kvinnojourer är livsviktiga och vi måste se till att de har den ekonomin som behövs för att hjälpa fler. Vi vill därför se följande politiska åtgärder för att förbättra situationen för våra jourer så att fler kvinnor kan få den hjälp de så desperat behöver. 

För det första, ändra systemet i grunden, så att de ekonomiska bidragen går att söka på flerårsbasis och inte bara genom olika projekt. Det skulle minska den administrativa bördan och göra så att tjej- och kvinnojourerna kan känna trygghet, kontinuitet men även att pengarna skulle gå dit de gör mest nytta. I dag går i stället en stor del av deras pengar och tid till administration och byråkrati i stället för att kunna gå till att hjälpa offren. 

Politiker från höger till vänster vill ha kvinnojourer men det är få som är villiga att betala för det.

För det andra, öka stödet till Nationellt centrum för kvinnofrid så att det förebyggande arbetet kring mäns våld mot kvinnor kan bli större. Det finns en tid efter covid-19 och vi vet med all säkerhet att våld i nära relationer, både fysiskt och psykiskt inte kommer att försvinna. 

För det tredje, öka anslagen till landets tjej- och kvinnojourer. Pengarna här är avgörande. De räddar liv och vi måste se vikten av att jourerna hålls öppna och tillgängliga. Fina ord om att vi måste tänka på de utsatta kvinnorna i coronatider räcker inte, nu krävs det handling. 

Måste med i krispaketen

Politiker från höger till vänster vill ha kvinnojourer men det är få som är villiga att betala för det. Det ska inte spela någon roll vilken politisk färg regeringen har, landets jourer måste ha en trygghet i att deras verksamhet finns kvar framåt – allt annat är ett svek mot alla de kvinnor som faller offer för våldet. Det här kan inte vänta, regeringen måste ta med kvinnojourerna i sina krispaket.

Slutligen, till alla de hjältar som varje dag finns där för andra kvinnor, tjejer och barn – ni är betydelsefulla. Samhället och politiker behöver sluta upp bakom er och underlätta för ert viktiga arbete. 


Av Matilda Ekeblad

Distriktsordförande Moderata ungdomsförbundet Östergötland

Rebecca Nordin Vainio

Riksordförande Moderat skolungdom