Tiggeri varken kan eller bör förbjudas

Tiggare i Göteborg.
Foto: Per Wissing

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

De flesta som tigger i Sverige i dag gör nog det på eget initiativ. Gränsen mellan att tigga på eget initiativ och att tvingas att tigga kan dock vara flytande. I Rikspolisstyrelsens rapport "Människohandel för sexuella och andra ändamål" (2012) kan man läsa: "Dessa grupperingar består ofta av familjekonstellationer med komplicerade lojaliteter mellan gärningsperson och offer.....Flera av offren var dessutom minderåriga och stod i direkt beroendeställning till gärningspersonerna." Personer med funktionsnedsättning löper en särskild risk för att utnyttjas.

Det är positivt med de allt öppnare gränserna i Europa. Lagstiftningen har dock inte hängt med. Situationen behöver hanteras på flera nivåer. På EU-nivå behövs åtgärder för att förbättra för de mest utsatta medborgarna, inte minst den romska folkgruppen.

På nationell nivå bör vi se över lagstiftningen kring bl a tvångsarbete som kan vara förknippad med tillfällig migration mellan EU-länder. Tillräckliga polisresurser ska avsättas för uppföljning av anmälningar om misstänkt människohandel eller barnarbete.

Det behövs en tydligare lagstiftning som klargör vilket ansvar kommunen respektive staten har för humanitära insatser för den som är i landet enligt tremånadersregeln.

Kommunen har i dag det yttersta ansvaret för människor i akuta situationer.

Är man osäker på om det är en bra idé att ge pengar direkt så kan man med fördel ge till en organisation som arbetar med att hjälpa utsatta människor.Ewa Samuelsson 

är biträdande socialborgarråd och grupp-ledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus

Caroline Szyber 

är rättspolitisk talesperson och ordförande för KD Stockholm stad