Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Blunda inte för medborgarnas oro

Vi anser att vårt parti måste ändra sin linje om tiggeriförbud, politiken fungerar inte, skriver Anders Cnattingius (L).
Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG
Henrik Thorsell, ordförande för Liberalerna i Vellinge.
Lösningen på tiggarnas fattigdom ligger inte i en mugg på Sveavägen, skriver Anders Cnattingius och Henrik Thorsell.
Foto: EMIL LANGVAD/TT

I går röstade Vellinge kommun igenom tiggeriförbudet. Nu uppmanar Vellingeliberalerna partikamraterna i riksdagen att följa efter: 

"Lösningen på tiggarnas fattigdom ligger inte i en mugg på Sveavägen", skriver Anders Cnattingius och Henrik Thorsell.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Vellinge kommunfullmäktige tog i går beslut om ett lokalt tiggeriförbud. Liberalerna i Vellinge ställer sig bakom beslutet. Med en regering som bara reagerar så måste kommunpolitiken agera. 

Liberalernas rättspolitiske talesperson, Roger Haddad (L), har uttryckt ogillande över vår hållning i frågan. Vi anser att vårt parti måste ändra linje, politiken fungerar inte. 

Vad viktigare är, att acceptera tiggeri strider mot själva fundamenten för vår välfärdsstat.  

Debatten i Vellinge kommunfullmäktige skilde sig inte från debatten på nationell nivå. Istället för att med öppet sinne förhålla sig till argument väljer många i debatten att reflexmässigt sätta diverse epitet på sin meningsmotståndare och nöja sig med det. Partier och politiker som gör anspråk på att styra land och kommun måste kunna prestera bättre än så. 

Den form av organiserat tiggeri som vi sett växa fram på våra gator och torg är något som hör till en tid långt bak i vårt lands historia, en tid som vi aldrig någonsin vill återgå till. 

Vår välfärdsmodell bygger inte välgörenhet

Under debatten om ett tiggeriförbud har vi ofta hört att ett tiggeriförbud är att visa förakt för de svagaste. Det tycker vi är en historielös retorik. Vår välfärdsmodell har aldrig byggt på välgörenhet eller enkelriktad generositet. Vad den en gång handlade om var istället i huvudsak två saker: 

Ett samhällskontrakt om ömsesidiga rättigheter och förpliktelser mellan stat och medborgare. En insikt om att det är genom arbetet som man bygger mänskligt välstånd och värdighet. 

En rad socialdemokratiska men även liberala politiker satte sin prägel på utvecklingen från 1900-talets början och framåt. Socialministrar som lade grunden för välfärdssverige under en tid då tiggeri var förbjudet. För samtliga var det en självklarhet att tiggeri inte hade någon plats i vårt samhälle. Vad de förstod var att ifall man accepterade tiggeri så skulle de svagaste vara hjälplöst förlorade i framtiden. Tiggeri är förnedrande, det permanentar människors underlägsenhet och fattigdom. 

Givarens behov av självupplevd godhet

Allmosor handlar i huvudsak om givarens behov av att få känna sig godhjärtad och inte om att ändra fattigdom i grunden.

För vem bidrar vi till mer frihet genom att låt människors väl och ve vara beroende av förbipasserandes välvilja? Den fria rörligheten inom EU har inneburit fantastiska möjligheter för EU:s medborgare att skapa sig en bättre framtid. Det har dock samtidigt inneburit att utländska tiggare kommit att verka på våra gator och torg. 

Det är människor vars fattigdom vi reellt sett har mycket begränsade möjligheter att rå på här i Sverige, eftersom de inte har rätt till det svenska välfärdssystemet. Ifall man vill ge alla, även utländska medborgare, rätt till vårt socialsystem så ska man driva opinion för att en förändring kommer till stånd. Vi har hört få av dem som är emot ett tiggeriförbud förespråka en sådan förändring.  

De utländska tiggarnas sociala rättigheter är uruselt tillgodosedda av sina hemländers regimer, men lösningen kan inte vara att Sverige bokstavligen återinför det öppna tiggeriet som en socialt accepterad form för inkomst. 

Vi måste lyssna på medborgarnas oro

Lösningen på tiggarnas fattigdom ligger i sociala reformer i deras hemländer, inte i en mugg på Sveavägen. Vi måste som parti kunna angripa problemet i vårt land samtidigt som vi driver på utvecklingen i EU:s fattigaste medlemsländer. 

Liberalerna har i dag en bra politik för det sistnämnda ändamålet, men måste lägga om politiken vad gäller det förstnämnda. 

Sveriges regering och frivilligorganisationer kan göra mycket i de aktuella länderna. Vi kan hjälpa de utsatta att, precis som man en gång gjorde i Sverige, organisera sig för att ta kampen för sina sociala rättigheter. Vi kan sätta avsevärt mer press på hemländernas regimer att använda EU:s sociala fonder. Vad vi inte kan göra är att blunda för de problem som tiggeriet skapar i vårt land och slå dövörat till våra medborgares helt berättigade oro.


Av Anders Cnattingius (L)

Gruppledare, Vellinge

Henrik Thorsell (L)

Ordförande, Vellinge