Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Tänk om kring surrogatmödraskap

Maria Abrahamsson (M), riksdagsledamot.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Maria Abrahamsson anser att altruistiska surrogatmoderskap ska vara möjligt i Sverige.
Foto: Shutterstock

Surrogatarrangemang kan innebära att kvinnor exploateras och att barn reduceras till handelsvaror.

Men missförhållanden utomlands duger inte som skäl för att i Sverige förvägra kvinnor möjligheten att oegennyttigt hjälpa en ofrivilligt barnlös syster, svägerska eller väninna att bli mor, skriver Maria Abrahamsson (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Det tar sin tid att tugga i sig och smälta 739 sidor betänkandetext. Men nu har jag gjort det under stigande irritation.

I Sverige finns ett par hundra barn som har kommit till genom surrogatarrangemang utomlands, och antalet ökar. Dessa barn omgärdas av ett rättsligt vakuum. För att bringa reda i den juridiska villervallan utsåg alliansregeringen en utredare med uppdraget att vid en möjlighet till altruistiskt surrogatmoderskap klargöra barnets rättigheter, liksom surrogatmoderns och de tilltänkta föräldrarnas rättigheter och skyldigheter. På det svarar utredaren: Glöm tanken på altruistiskt surrogatmoderskap.

Jag vet att det inte är en mänsklig rättighet att få barn. Men jag vet också att det inte är statens uppgift att lägga krokben för folk som vill bli föräldrar.

Dessbättre har lagstiftningen i vårt land gått i liberal riktning. 2003 fick barnlösa par rätt till provrörsbefruktning med donerad sperma. Samma år fick kvinnor rätt att bestämma om de vill donera ägg. 2005 blev det tillåtet även för lesbiska par att få assisterad provrörsbefruktning. Kvinnor som saknar livmoder kan i dag göra en livmoderstransplantation för att kunna föda barn. I januari röstade riksdagen ja till att singelkvinnor ska ha samma möjlighet till assisterad befruktning som gifta, registrerade partner och sambor. Allt i den svenska hälso- och sjukvårdens regi.


LÄS MER: Låt kvinnor hjälpa barnlösa för betalning


Härom veckan togs det senaste tillåtande steget när den ovan nämnda utredaren föreslog att såväl par som singelkvinnor ska ha rätt till assisterad befruktning med enbart donerade könsceller (SOU 2016:11). Därmed avskaffas kravet på genetisk koppling mellan barn och förälder.

Detta är bra och riktigt. Men så sorgligt att utredaren inte haft modet att löpa linan ut. Av politiska/ideologiska/moraliska skäl avfärdas alla former av surrogatmoderskap, även de med altruistiska förtecken.

Utredaren gör sig blind för fördelarna som det innebär att kvinnor under trygga former kan genomföra ett surrogatarrangemang. Även för det blivande barnet är det mycket vunnet med en lagreglering, till exempel rätten att få veta sitt ursprung. Och – inte minst viktigt – barnet skulle skonas från det familjerättsliga kaos som uppstår om det föds av en surrogatmoder utomlands. Men i stället för att lösa dessa juridiska knutar menar utredaren att Myndighetssverige ska informationskampanja mot surrogatarrangemang utomlands. Cyniskt är bara förnamnet!


Utredaren medger att ”de få studier som finns visserligen inte ger något direkt stöd för farhågorna att barnen far illa eller att de har negativa uppfattningar om sitt tillkomstsätt”. Men bristen på kunskap väger ändå över. Brist på kunskap om hur surrogatmödrars egna barn påverkas, brist på kunskap om hur barnen mår i vuxen ålder, brist på kunskap om barnens långsiktiga familjerelationer. Det är ingen ände på hur lite vi påstås veta.

Surrogatarrangemang kan innebära att kvinnor exploateras och att barn reduceras till handelsvaror. För visst förekommer det att fattiga kvinnor utnyttjas till att föda andras barn. Men missförhållanden utomlands duger inte som skäl för att i Sverige förvägra kvinnor möjligheten att oegennyttigt hjälpa en ofrivilligt barnlös syster, svägerska eller väninna att bli mor.

Hetero- och homosexuella par som har lagt ner år av ansträngningar och pengar på utlandsresor, undersökningar och pappersexercis för att kunna bilda en efterlängtad barnfamilj, känner sig i dag svikna och stigmatiserade. Därför vädjar jag till regeringen att inför riksdagen lägga fram ett förslag som gör altruistiska surrogatmoderskap möjligt i vårt land.


Maria Abrahamsson

(M) riksdagsledamot