Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Tänk gärna fel – men gör rätt

Eli Göndör.

Vad som är viktigt är inte vad människor tänker, tycker, känner eller har för värdegrund.

Viktigt är vad människor gör, skriver Eli Göndör.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Värdegrundsarbete har blivit synonymt med flykt från ansvar och handling. Dessutom tycks det råda en föreställning om att om bara värdegrunder förmedlas så anpassas automatiskt attityder och beteenden till de förmedlade värdegrunderna. Det vill säga: de som tänker rätt gör rätt.

Men vad som är viktigt är inte vad människor tänker, tycker eller känner. Viktigt är vad människor gör. Det vill säga; tänk gärna fel, men gör rätt.

Nyligen framkom det att arbetssituationen på Vänsterpartiets kansli i Stockholm läns landsting präglats av mobbning. Genom att på sin hemsida deklarera att ”ett värdegrundsarbete pågår” tycks Vänsterpartiet vilja visa att problemet tas på djupaste alvar.

På Knäredsskolan i Laholm var situationen så ansträngd att föräldrar lät sina barn stanna hemma. Uppenbarligen för att påvisa både initiativtagande och handlingskraft informerade skolans rektor att ”ett omfattande värdegrundsarbete” påbörjats, som den huvudsakliga åtgärden för att vända situationen.

 

DN Debatt den 5 februari deklarerade ett antal politiker från Liberalerna betydelsen av att ”forma en värdegrund som kännetecknas av respekt för demokrati, mänskliga fri- och rättigheter och särskilt jämställdhet och yttrandefrihet”, för att integrationspolitiken ska bli framgångsrik.

Man kan fråga sig hur värdegrundsarbetet sett ut fram till nu bland politiker och i skolor om insatser anses vara behövliga år 2016. En annan rimlig fråga är vad ett värdegrundsarbete har för betydelse om ingen annan än värdegrunden, vem det nu är, bär ansvaret.

Märkligt nog talas det varken om uppförandekoder, eller konkreta förslag på vilka åtgärder ansvariga kommer att vidta för att förändra situationen. Annat än det kreativa initiativet till värdegrundsarbete.

Värdegrundsarbetet tycks inte ha haft någon större effekt på skolan, Vänsterpartiets landstingskansli eller integrationspolitiken. Det är bara att föreställa sig åhörarskaran som entusiastiskt nickar instämmande för varje ny värdegrund som förmedlas för att sedan undra över vad som egentligen sades och vad det ska leda till i praktiken. En ordningsdeklaration som föreskriver att mobbning är lika förbjudet som att tafsa på människor som inte bett om det, behöver inget värdegrundsarbete.

Anledningen till att människor inte kör mot rött ljus i en tom vägkorsning klockan tre på natten är att de riskerar böter om det skulle få för sig att göra det. Inte för att de har rätt värdegrund.

 

Rimligtvis hyser varje frisk människa minst en känsla och har minst en tanke om dagen som strider mot varje tänkbar värdegrund. Det är tillåtet att vara rasist, misogyn, muslimhatare och antisemit. Men det är inte tillåtet att göra vad som helst eller agera på varje impuls som passerar genom kroppen.

Chefer och politiker ska ta ansvar i stället för att gömma sig bakom värdegrundsarbete. Förövare ska straffas och offer ska ges upprättelse oavsett om det är i en skola eller på ett landstingskansli. Värdegrund nummer ett borde vara ansvarsutkrävande. Ty inget är så farligt som ett evigt tjat om värdegrunder utan någon som kan avkrävas ansvar och ställas till svars för missförhållanden. Historien är full av skrämmande exempel.

Människor som bott länge i Sverige har på olika vis introducerats till uppförandekoder antingen genom skola eller arbetsplatser. Det hjälper inte alltid. Därför finns lagar och regler.

Möjligheten att få veta vad som är rätt att göra borde också ges människor som nyligen kommit till Sverige med ambitionen att stanna. Vad de har för värdegrunder, tycker tänker eller känner är deras ensak.

 

Eli Göndör

Fil.dr. i religionshistoria Stockholms universitet och senior fellow på Timbro

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!