Ta flyget till Thailand – för klimatets skull

Nu är det högsäsong för turistmålet Thailand – mitt under brinnande flygdebatt. Sara Skyttedal ser gärna att vi fortsätter flyga så att industrin får råd att utveckla miljövänliga alternativ.
Foto: COLOURBOX
Kristdemokraten Sara Skyttedal är kommunalråd i Linköping.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Grön överklass skuldbelägger folks resande. Men det finns ingenting som tyder på att flygandet kommer att minska.

Föraktet som nu sprids skadar förutsättningarna för industrin att utveckla nya utsläppsfria alternativ, skriver Sara Skyttedal (KD)

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | KLIMAT. Den som vill sova gott utan klimatångest uppmanas att hålla sig på marken. Budskapet från politiken är att flygandet måste minska för att vi ska kunna rädda klimatet. Regeringens förslag angriper specifika trafikslag i stället för att ha udden mot utsläppen. Så beskattas i praktiken mobilitet, utveckling och konkurrenskraft. Det är ett resonemang som bär sina rötter i 70-talets tillväxtfientliga debatt och gör att vi snedvrider incitamenten bort från det som verkligen är relevant - nämligen att minska utsläppen.

Dyra semesterresor med tåg genom Europa har blivit en statusmarkör hos den gröna överklassen.

Bakgrunden till skambeläggandet av flygandet är givetvis att flygtrafiken i dag bidrar till en miljöpåverkan som inte är hållbar på sikt. Den tekniska utvecklingen för flygindustrin har inte skett i samma takt som för andra trafikslag, vilket gör att utsläppen per flygresa inte minskat snabbt nog. Det är dock inte realistiskt att nå målen genom att minska själva flygandet.

Sara Skyttedal twittrar om flygresor.

Antalet flygresor har fördubblats på 20 år

Det finns ingenting som tyder på att flygandet i världen kommer att minska. Tvärtom. Bara de senaste 20 åren har antalet flygresor fördubblats. Marknadsprognosen är att över 39 600 nya flygplan kommer levereras till 2035, främst till tillväxtekonomier som Kina och Indien. 

Vi i väst tar inte bäst vårt klimatansvar genom att sluta flyga, utan genom att göra allt i vår makt för att de flygplan som byggs i dag och de kommande åren släpper ut mindre, med mål om att bli helt utsläppsfria. Det är vi som har resurserna att förverkliga den visionen.


LÄS MER: Jag är trött på att visa mitt barn en döende värld 


Om Sverige ska gå före måste vi göra det genom att visa att det går att ställa om utan att slå mot jobb, tillväxt och mobilitet. Det är det enda sättet att övertyga de stora tillväxtnationerna. Att backa bandet till en tid då flygresandet bara var tillgängligt för ett fåtal förmögna är reaktionärt, inte progressivt. 

Dyra semesterresor med tåg genom Europa har blivit en statusmarkör hos den gröna överklassen. Även den som klimatkompenserar sina flyg skuldbeläggs för att man göder förutsättningarna för den ondskefulla flygindustrin. 

Endast det helt renläriga livsstilsvalet ger tillgång till den gröna överklassgemenskap som Jens Liljestrand vittnat om (Expressen 25/1). Den som sprider sådant förakt för flygresande skadar förutsättningarna för industrin att utveckla nya alternativ.

Eldrift blir på sikt en vinst för flygbolagen 

Eftersom drivmedel utgör en avsevärd del av flygbolagens utgifter finns det starka incitament för dem att övergå till eldrift när tekniken tillgängliggörs på marknaden. Hindret består i höga investeringskostnader och långa utvecklingsperioder för elprojekten. Där behövs långsiktiga förutsättningar för flyget. 

Att prioritera utvecklingen av grönt flyg är det enda sättet vi kan se till att hela Sverige får förutsättningar att utvecklas.

De ekonomiska marginalerna i flygindustrin är låga, bland annat som följd av höga skattenivåer och konkurrens från lågprisflygen. Därför är det extra skadligt när budskapet från politiken är att eliminera framtiden för flyget – oavsett vad den genererar för utsläpp. 

Dagens flygskatt slår lika hårt mot de flygbolag som investerat i grönare flygflotta som för de som använder äldre teknik. Där borde vi skattemässigt premiera de flygbolag som snabbt ställer om. 

Dels borde skatter som konstrueras för flygindustrin kopplas direkt till utsläppen genom att exempelvis införa bonus malus-system som kraftigt belönar de som investerar i flygplan med lägre utsläpp.

Norge ligger långt före Sverige 

Alla länder är inte lika bakåtsträvande som Sverige. I Norge satsas rejält på eldrivet flyg. 2040 beräknas alla inrikesflyg och flyg till övriga Skandinavien vara utsläppsfria. Redan 2025 planeras prov av eldrift på kommersiella sträckor. De tidshorisonterna kan sättas i relation till vår höghastighetsjärnväg, där bara anläggningskostnaden är 230 miljarder, som troligtvis inte kommer vara på plats förrän just 2040.

Tåg, och andra alternativa transportmedel, kan inte ersätta alla flygresor. Inget annat färdmedel erbjuder lika goda mobilitetsmöjligheter. 

Att prioritera utvecklingen av grönt flyg är det enda sättet vi kan se till att hela Sverige får förutsättningar att utvecklas. Det är också så vi bereder fler länder tillgång till den mobilitet vi tar för given i vår del av världen.


Av Sara Skyttedal (KD)

Kommunalråd i Linköping