Ta Britneys situation på allvar – det kan hända dig

Popstjärnan Britney Spears.
Foto: SIPA USA / STHANLEE MIRADOR/SIPA USA SIPA USA
Foto: Liza Simonsson

Tänk om du drabbades av något som gjorde att en annan person fick makten att fatta dina beslut åt dig. Vad skulle du göra om personen inte skötte sitt jobb?

Det som hänt Britney Spears påminner om nödvändiga förändringar av det svenska godmanskapet, skriver Khashayar Farmanbar (S), kommunalråd i opposition i Nacka.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Nyligen talade popstjärnan Britney Spears inför rätten och protesterade mot sin pappas förmyndarskap som hon menar har blivit ”ett förtryckande och kontrollerande verktyg mot henne”. Pappan Jamie Spears är utsedd till förmyndare åt sin dotter sedan 2008, då hon ska ha drabbats av ett sammanbrott. Den 39-åriga världsstjärnan som drar in mångmiljonbelopp på sin musik och sina framträdanden lever i dag på ”veckopeng”, har inte möjlighet att avgöra om hon ska skaffa barn och har tvingats till att uppträda, enligt vad hon uppgett för domstolen. 

De gode män som ska se till många samtidigt har väldigt lite tid för att klara uppdraget för varje huvudman

Redan 1989 försvann möjligheten att omyndigförklara en person i Sverige och de alternativ som finns i dag är god man eller förvaltare. I Sverige har vi tack och lov en struktur där förvaltarskap ska användas restriktivt och godmanskap användas i möjligaste mån. Skillnaden mellan att ha en god man eller en förvaltare är att den som har god man fortfarande har rätt att representera sig själv, vid sidan av den gode mannen. Det är en god ordning vilket fallet med Britney Spears tydligt visar, men även systemet med gode män har stora brister som måste åtgärdas. 

Många orsaker

Tänk om du hamnade i en situation där du fick en god man utsedd åt dig. Orsakerna kan vara många, som medicinsk diagnos, kognitiv funktionsnedsättning eller en stor livshändelse som i fallet med Britney Spears. Det är bra att det finns möjlighet att få samhällets hjälp i de situationerna.

En god man ska bevaka huvudmannens ekonomiska, juridiska och personliga intressen. Att vara god man är uppbyggt på tre hörnstenar: bevaka huvudmannens rätt, förvalta huvudmannens egendom och sörja för dennes person. Det kanske känns långt bort för vissa medan det är en verklighet för många. Tänk dig in i situationen att du får en god man som inte sköter sitt uppdrag.

Förändringar på tre områden

Jag ser att godmanskapet behöver förbättras på tre tydliga områden. Ett område är tiden som varje god man har för att klara sitt uppdrag. Ett annat område är den utbildning som varje god man får för att klara av sitt uppdrag och ännu ett område är kvalitetsuppföljning på godmanskapet så att huvudmannen alltid ska få bästa stödet.

Att vara god man är och ska vara ett ideellt uppdrag och det blir fel när det blir ett försörjningsalternativ. I dag kan en god man dessvärre samla på sig uppdrag att bevaka, förvalta och sörja för hur många huvudmän som helst. Något tak finns inte. För att en god man ska kunna göra ett gott arbete behöver den kunna sätta sig in i sin huvudmans situation. De gode män som ska se till många samtidigt har väldigt lite tid för att klara uppdraget för varje huvudman. Därför borde ett tak införas, så att de som har behov får både livskvalitet och det stöd som de förtjänar.

Den andra aspekten är utbildning. Många kommuner erbjuder utbildningar för sina gode män. Det är bra, men den som är i behov av god man ska kunna få likvärdigt stöd oavsett vilken kommun den bor i. Därför bör denna typ av utbildningar samordnas och vara likvärdiga i alla kommuner.

Den tredje aspekten är kvalitetsuppföljning på godmanskapet. Den person som är i behov av stöd ska kunna känna stödet från ett starkt samhälle som också följer upp hur bra stöd varje huvudman har fått.

Även om exemplet med Britney Spears är från ett annat land, så sätter det fingret på behovet av regelbundna uppföljningar av kvaliteten i hur gode män tillser sina huvudmän. Det behovet är lika stort i Sverige.

Och för övrigt: #freebritney 


Av Khashayar Farmanbar (S) 

Kommunalråd i opposition, Nacka