Ta bort arvsrätten för barn som plågar sina föräldrar

Arbogafallet visar hur fel det kan bli. Johanna Möller ärver inte sin mördade pappa. Men hon kan däremot ärva sin mamma, trots att hon dömts för mordförsök.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Johan Pehrson är riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson för Liberalerna.
Foto: RIKSDAGEN
Lina Nordquist är riksdagsledamot för Liberalerna.
Foto: OLA HEDIN

Med dagens lagstiftning kan ett brottsoffer tvingas låta stora delar av sin kvarlåtenskap tillfalla sin värsta plågoande.

Detta duger inte. Föräldrars ansvar och förpliktelser måste någonstans ha sin gräns, skriver Johan Pehrson och Lina Nordquist.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | BROTT & STRAFF. Svensk familjerätt är i många delar normativ snarare än skarpt tillämpbar. Den handlar om hur vi som föräldrar ska bete oss mot vara barn eller hur vi ska agera inom äktenskapet. Tydligt skarpa och det närmaste digitala är dock reglerna om arvsrätt. Vem ärver om jag dör, och spelar det någon roll hur jag dör?

Tänk dig att en nära person misshandlade dig grovt, hotade att mörda dig, bet dig och gav dig en blåtira i ansiktet. År ut, år in. Föreställ dig nu att denna person ska få ärva din bil, din bostad och din familjs arvegods och att det inte överhuvudtaget finns någonting du kan göra åt den saken. 

Varje år söker mer än tvåtusen äldre personer stöd hos Brottsofferjouren. Ofta är förövarna nära anhöriga, ibland deras egna barn. Sköra människor är rädda, plågas, skräms och misshandlas. Men barnen, bröstarvingarna, de ärver i dag sina föräldrar enligt svensk lagstiftning, oavsett vad brottsoffret vill.

Mordförsök hindrar inte arv

Våra lagar sätter ned foten när någon uppsåtligen dödar sin förälder eller sitt barn, då blir en släkting arvlös. Försök till mord eller anstiftan till mordförsök inkluderas dock inte. Det finns heller ingen möjlighet för en förälder att göra ett barn arvslöst, även om personen begått allvarliga brott som grovt bedrägeri, grov fridskränkning, upprepad eller grov misshandel. Med andra ord kan ett brottsoffer tvingas låta stora delar av sin kvarlåtenskap tillfalla sin värsta plågoande. En bröstarvinge har ju nästintill alltid ovillkorlig rätt till sin laglott.

Den som begår upprepade eller grova brott mot någon ska inte kunna ärva sitt brottsoffer.

Vi liberaler tycker inte att detta duger. Om våra närmaste vill oss illa måste vi få skydd, ibland till och med efter vår egen död. När brottsoffer en dag dör borde inte deras plågoandar ärva dem om de inte själva vill. Vi ser andra, bättre vägar att gå. Exempelvis ser våra grannländers lagstiftning annorlunda ut. I dansk lagstiftning kan en utsatt människa yrka i domstol att en släkting och bröstarvinge ska fråndömas sin arvsrätt, om släktingen gjort sig skyldig till mordförsök, misshandel eller kränkande gärningar mot arvlåtaren. Även enligt norsk lagstiftning kan bröstarvingar göras arvlösa, om de dömts för brott eller på ett oskäligt sätt vägrat hjälpa arvlåtaren. Man ärver då inte den man plågat.

Dömda dottern får ärva

Men i aktuell nyhetsrapportering klingar vårt svenska skydd falskt. I ett uppmärksammat fall fälldes en kvinna för att ha planerat ett mord på sina föräldrar. Fadern dog, men modern överlevde. Den dömda kvinnan ärver inte sin far, som hon mördade, men dagens lagstiftning bakbinder det andra brottsoffret; modern. Mördaren är ju brottsoffrets dotter, så enligt rådande lagstiftning ärver dottern henne därför oavsett allt hon gjort, såvida dottern inte lyckas ta livet även av modern.  


LÄS MER: Johanna Möller anklagas: Försöker beställa mord på mamman inifrån fängelset


Drag gränsen vid upprepade och grova brott

Det tvingande laglottssystemets brist på undantag i Sverige är utmanande. Den vi plågar ska vi naturligtvis inte ärva. Varje människas rätt till frihet och egen vilja borde väga tyngre än i dag, särskilt när hon är som mest utsatt. Vi påstår därför att den som försöker mörda någon borde ha förverkat sin rätt till arv, och att förverkanderegeln i Ärvdabalkens 15 kap. 1§ alltså bör utvidgas. Vi vill också att den som begår upprepade eller grova brott mot någon inte ska kunna ärva sitt brottsoffer, om arvlåtaren inte vill detta.

Detta förslag borde inte uppfattas som så underligt: föräldraskap och släktskap är på livstid, men även föräldrars ansvar och förpliktelser måste någonstans ha sin gräns. En anständig gräns.


Av Johan Pehrson

Riksdagledamot och rättspolitisk talesperson (L)

Lina Nordquist

Riksdagsledamot (L)