Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Syntesta de som fyllt 45 år för nytt körkort

Marie Nordén, generalsekreterare NTF.

Foto: Pontus Lundahl/TT

NTF vill att alla som fyllt 45 år ska syntestas vid förkortsförnyelse.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Syntesterna vid körkortsförnyelse borde införas från 45 års ålder och sedan ske vart tionde år.

Lyckas vi minska antalet bilolyckor genom att människor har korrigerat sin syn har vi gjort något rätt, skriver Marie Nordén, NTF.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Det kan inte komma som en nyhet för någon att vi ser sämre efter att vi fyllt 45. Därför är det helt naturligt att bilförare efter den åldern kontrollerar sin syn. Det kommer att leda till ökad trafiksäkerhet, samtidigt som de allra flesta förare med sämre syn enkelt kan fortsätta köra bil genom att skaffa glasögon eller kontaktlinser.

Sverige är bland de bästa länderna i världen när det kommer till trafikolycksstatistik – förmodligen det trafiksäkraste landet med tre dödsfall per 100 000 invånare och år. Men vi kan bli ännu bättre.

Faktum kvarstår, det sker fortfarande alltför många trafikolyckor – även med dödlig utgång.

En förklaring kan vara att arbetet att minska olyckorna fokuserat på våra vägar och fordon. Förvånansvärt lite intresse har hittills visats för individen som sitter bakom ratten. Årlig bilbesiktning säkerställer att bromsarna fungerar som de ska. Men vi kontrollerar inte att den som sitter bakom ratten ser när det är dags att bromsa. Vi bör inte ställa några åldersgrupper mot varandra i frågan om trafiksäkerhet. Istället borde alla vilja dra sitt strå till stacken för att minska antalet olyckor.

Därför är det viktigt att vi kan ha en diskussion om säkra bilförare, utan att det görs till en äldrefråga.

 

Jag menar att syntester hjälper många människor att fortsätta köra. VTI, statens väg- och transportforskningsinstitut, konstaterar i litteraturstudien Synförmågans mätbarhet och inverkan på säker bilkörning att syntester i äldre åldrar kan hjälpa människor tillbaka bakom ratten: ”Människor som tidigare tvivlat på sin prestation i trafiken kan men hjälp av [syn] testning få självförtroende att fortsätta köra”. Det är viktigt att förstå att trafiksäker syn inte enkom handlar om att peka ut personer över 65 eller 70. Ögats förmågor försämras successivt och studier visar att förändringarna kommer redan vid cirka 45 års ålder. Synfelen smyger sig på. Det sker inget drastiskt över en natt och den drabbade märker inte hur synen försämras. Dock blir det blir allt svårare att se kontrasterna av, och i ett tidigt skede upptäcka, exempelvis en grå älg mot den grågröna skogen i tid av skymning. Eller för den delen en svartklädd fotgängare utan reflexer. Men synskärpa och kontrastseende är två synförmågor som går att få korrigerade hos en optiker. Mot bakgrund av detta anser NTF att regeringen borde uppdra åt Transportstyrelsen att utreda frågan om att införa obligatoriska syntester från 45 års ålder i samband med körkortsförnyelse.

 

Detta är inte en kontroversiell fråga. 75 procent av svenska folket vill att vi inför syntester i samband med körkortsförnyelse, det visade en enkätundersökning med 3 400 svarande som Trygg Hansa lät göra 2012 och som Göteborgs Posten rapporterade om.

Kostnaden för att öka trafiksäkerheten är väldigt låg. En synundersökning hos optikern kostar i dag ca 350 kronor. Utslaget över tio år blir det en årskostnad om 35 kronor vilket motsvarar ungefär kostnaden för knappt två mils bilkörning.

Jag tycker att syntester i samband med körkortsförnyelse är rätt väg att gå. Syntesterna borde införas från 45 års ålder och sedan ske vart tionde år. Lyckas vi minska antalet bilolyckor genom att människor har korrigerat sin syn, och på så sätt upptäcker hinder och faror i tid, då har vi gjort något rätt. Syntester är inte en åldersfråga, det är en trafiksäkerhetsfråga.

 

Marie Nordén

Generalsekreterare NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!