Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Synkoll till varje nytt körkort kan rädda liv

Under 2018 omkom 325 personer på våra svenska vägar – det är 72 fler än året innan. Riksdag och regering måste nu ta tag i trafiksäkerheten, skriver Marie Nordén på NTF. Foto: OLLE SPORRONG
Marie Nordén, generalsekreterare för NTF.

Trots säkrare fordon och bättre vägar ökar antalet döda i trafiken. En åtgärd som sannolikt skulle rädda liv är att införa synkontroller varje gång körkortet förnyas, skriver Marie Nordén, generalsekreterare för NTF.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Semestertiderna är här och många ger sig ut i trafiken för att ta sig till och från landstället, kusten eller för en bilsemester runt om i Sverige. Trots sommarvädret är juli den månad då flest trafikolyckor som leder till dödsfall inträffar. 

Riksdagen har satt upp ett mål om att olyckorna ska halveras mellan åren 2007 till 2020. Dessvärre går utvecklingen nu i helt fel riktning – mer än 20 år efter att nollvisionen klubbades ökar trafikolyckorna igen. Under 2018 omkom 325 personer på våra svenska vägar – det är 72 fler än året innan. Detta trots att vi i dag har säkrare fordon med bättre teknik och bättre vägar. 

I dag genomförs en synundersökning vid ett tillfälle – när man tar sitt körkort.

Ska vi nå nollvisionen behöver vi därför ta ett helhetsgrepp kring frågan och väga in den mänskliga faktorn. En åtgärd som skulle förbättra statistiken och som sannolikt även skulle rädda liv, är ett införande av synkontroller.

Yrkeschaufförer testas regelbundet

I dag genomförs en synundersökning vid ett tillfälle – när man tar sitt körkort. Detta är under optimala förhållanden vid optimal tidpunkt om man som ung tar sitt körkort, då synen är som bäst. Synundersökningen är giltig endast i två månader men har man klarat syntestet och fått sitt körkort gäller detta sedan livet ut eller så länge du har kvar körkortet. Detta trots att det sedan länge är välkänt att synen förändras med åldern. 

Av den anledningen har vi i dag syntest för yrkeschaufförer. Varje gång de förnyar sitt körkort testas synen, vilket visar på en medvetenhet om de risker det innebär om yrkesförare ute på våra vägar inte ser tillräckligt bra. Att den princip om åldersförsämring av synen som gäller för yrkeschaufförer inte skulle vara applicerbar på bilförare är ologiskt.

Finns redan för yrkesförare

Eftersom kravet på synkontroller redan finns vid körkortsförnyelse för yrkesförare är infrastrukturen för synkontroller etablerad. Att införa samma krav för alla bilförare är alltså både en billig och effektiv åtgärd.

Forskning visar att redan vid 45 års ålder börjar synen försämras hos de allra flesta. Mörkerseendet och bländningskänsligheten förändras visar bland annat en studie från VTI. En studie från Karolinska institutet visar också på att försämrad syn bland trafikanter utgör ett ökat trafiksäkerhetsproblem eftersom bländningskänsligheten hänger samman med återställandet till mörkerseende.

Enkel och billig åtgärd

De senaste åren har det motionerats i riksdagen att synkontroller är en mycket viktig fråga i arbetet för att uppnå nollvisionen. Om man från politikernas sida menar allvar i arbetet måste åtgärder till nu. Riksdag och regering kan alltså genom en enkel åtgärd förbättra trafiksäkerheten. 

Körförmågan försämras inte med åldern men synen gör det. Vi är övertygade om att ett syntest vid förnyat körkort räddar många liv i trafiken.

 

Av Marie Nordén

Generalsekreterare för NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande)